Aktualności

Święto Niepodległości w Polskiej Szkole w Bergen

To co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci. I tak pochodem idą cienie… cienie…
Aż się następne znów na krew poświęci! Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów, od Belwederu do śniegów Tobolska. I znów przez wnuków grzmi piorunem czynów… Pieśń… czyn… wspomnienie – to jedno – to Polska.

11 listopada 1918 r. Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. W rocznicę tamtych wydarzeń, nasze myśli kierujemy ku bohaterom, często nieznanym z imienia i nazwiska, którzy zachowali nadzieję na odzyskanie wolności przez naszą ojczyznę. Za wielką sprawę walczyli i oddali życie. Przywołując te obrazy, uzmysławiamy sobie w sposób szczególny znaczenie słów: patriotyzm, niepodległość, wolność.

Uczniowie Polskiej Szkoły w Bergen upamiętnili wydarzenia sprzed 99 lat podczas poetyckiego spotkania z Polonią, które miało miejsce 12 listopada w krypcie kościoła św. Pawła. Słowa wierszy i piosenek patriotycznych pozwoliły zebranym gościom przyjrzeć się drodze, którą musieli pokonać nasi przodkowie, by przywrócić naszej ojczyźnie wolność i móc zobaczyć ją ponownie na mapach Europy.Mamy nadzieję, że wspólne spotkanie zapadło w serca i pozwoliło poczuć dumę ze swojego pochodzenia.


Drodzy Rodzice!

Serdecznie dziękujemy Państwu za wszelką pomoc w organizacji obchodów Święta Niepodległości. Jesteście Państwo nieodzownymi partnerami szkoły w patriotycznym wychowywaniu dzieci. Wasze zaangażowanie i wsparcie pozwalają pełniej realizować nasze cele i zamierzenia.

Dziękujemy również za wszystkie ciepłe słowa, które do nas popłynęły po uroczystości.

Tekst: Katarzyna Zaryczny

Fot. Olga Giak

Polska Szkoła w Bergen
Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to ważne wydarzenie w Polskiej Szkole w Bergen. Tegoroczna uroczystość w dniu 11 listopada idealnie zbiegła się z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Od rana na zajęciach edukacyjnych ze swoimi wychowawczyniami w klasie-Agnieszką Hełminiak i Jolantą Machińską, uczniowie wysłuchali opowieści o tym, jak Polska odzyskała niepodległość, poznali sylwetkę marszałka Józefa Piłsudskiego, symbole narodowe naszego
kraju, wykonali flagę Polski, wzięli udział w quizie o Polsce. Następnie odbył się uroczysty apel pt. „Jesteśmy Polakami”. W przedstawieniu starsi uczniowie z klasy III a i III b powitali młodszych kolegów miłymi słowami i piosenką. Zaprosili do wspólnej nauki i zabawy. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Nie zabrakło elementów patriotycznych takich jak recytacja  wierszy o Polsce, wspólny taniec poloneza, odśpiewanie hymnu narodowego. Wszyscy pokazali, że są Polakami. Wykazali się wiedzą o Ojczyźnie, o szkole, o zasadach zachowania w ruchu drogowym. Po zdanym egzaminie na ucznia dzieci z klas I a i I b złożyły uroczyste ślubowanie i zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły. Wszyscy wykonawcy otrzymali ogromne brawa. Pani dyrektor w obecności rodziców i nauczycieli klas I-III
dokonała aktu pasowania. Każde dziecko otrzymało dyplom gratulacyjny, pamiątkę ze ślubowania i słodki prezent. Był tez czas dla fotoreporterów. Po zakończeniu ceremonii uczniowie z wychowawczyniami i rodzicami udali się na poczęstunek do swoich klas, który przygotowali rodzice. Mogą teraz dumnie powiedzieć o sobie, że są uczniami Polskiej Szkoły w Bergen. Życzymy im przyjemnej pracy, samych sukcesów, radości, wielu przyjaciół, miłej atmosfery w naszej szkole i wspaniałego pierwszego świadectwa szkolnego!

Tekst: Jolanta Machińska
Fot. Olga Giak

Drodzy Rodzice,

Istnieje możliwość uczestnictwa Państwa dzieci w Międzynarodowych Obozach Letnich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Polsce. Pełne koszty wypoczynku oraz transportu pokrywa Senat RP. Zaproszenie do udziału w letniej akcji otrzymaliśmy od Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.

Zgłoszenie jest niezobowiązujące i bezpłatne.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na sammenibergen@gmail.com. Uzyskując informacje od organizatorów postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.

Niestety jest bardzo krótki czas na zgłoszenie swojego udziału - jedynie do końca tygodnia

Szkoła będzie nosiła imię Marynarki Wojennej RP

Drodzy Rodzice,
To jest ta chwila! Z dumą i ogromną radością informujemy, że po siedmiu latach działalności nasza szkoła uroczyście zostanie nazwana imieniem Marynarki Wojennej RP! 
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przychyliło się do naszej prośby. Poniżej zamieszczamy decyzję :)

Drodzy Rodzice,
 
W najbliższą sobotę 21 października czeka na naszych najmłodszych uczniów prawdziwa niespodzianka!
Będzie to spektakl teatralny pt. "Krawiec Niteczka" oparty na baśni Kornela Makuszyńskiego!
Prosto z Olsztyna przyjeżdża do nas Pani Hanna Banasiak, która przeniesie dzieci w zaczarowany świat!
Początek o 11.30. Zapraszamy rodziców do udziału w spektaklu.

Edukacja ponad granicami
O tym, że edukacja nie zna granic, a nauczyciele szkół polonijnych krajów nordyckich nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje udowodnił weekendowy zjazd w Kopenhadze (7-8.X.2017).

To tam spotkali się nauczyciele, dyrektorzy i działacze szkół społecznych, Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, przedstawiciele polskich organizacji kulturalno – oświatowych, a także nauczyciele pracujący w lokalnych systemach edukacji. Nad Bałtykiem, w siedzibie Ambasady RP w Kopenhadze reprezentanci Finlandii, Islandii, Szwecji, Norwegii i Danii debatowali nie tyle o przyszłości szkolnictwa, co o sposobach wzbogacenia lekcji historii, jak również znalezienia punktów stycznych w kulturach kraju pochodzenia i pobytu.

Sympozjum „Edukacja historyczna w oświacie polonijnej” zorganizowane przez Nordycką Unię Oświaty Polonijnej uroczyście otworzył Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który podkreślił rolę nauczania języka polskiego i historii poza granicami kraju. „Pokolenie, które ignoruje historię nie ma ani przeszłości, ani przyszłości” – powiedział minister. Podczas inauguracji obecna była także ambasador Helena Mościska – Dandys i konsulowie.

Część merytoryczną dotyczącą edukacji historycznej między tradycyjnymi i nowymi koncepcjami nauczania przedstawił prof. dr hab. Stanisław Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była również część praktyczna, podczas której nauczyciele przedmiotów ojczystych podzielili się swoimi doświadczeniami, w tym stosowanymi na lekcjach metodami pracy. Ogromne uznanie uczestników sympozjum wzbudził Karol Madaj z Wydziału Edukacji Historycznej Instytutu Pamięci Narodowej, twórca edukacyjnych gier planszowych. Nie tylko opowiedział o tym, jak wykorzystywać gry w czasie zajęć, ale wszyscy mieli okazję pobawić się grą „Znaj znak” doskonale pozwalającą ćwiczyć spostrzegawczość, a także poznawać symbole historii Polski. To doskonały sposób nie tylko na powtórki, ale i naukę. Najwięcej uśmiechów wzbudziła gra „Kolejka” doskonale oddająca realia PRLu. Wykład na temat historycznego wtajemniczenia ucznia, czyli poloniki
i autobiografie w odkrywaniu i nauczaniu naszych dziejów poprowadziła Beata Howe z Zakładu Dydaktyki Polonijnej PUNO z Wielkiej Brytanii. Podczas konferencji gratulacje popłynęły do Marii Małśnickiej – Miedzianogóry i Romana Miedzianogóry z okazji 20-lecia działania w Danii Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej im. Adama Sokólskiego. Podczas niedzielnej sesji zaprezentowano także historię Towarzystwa. Miłym akcentem był koncert pianistyczny połączony ze wspólnym śpiewaniem polskich pieśni.

Wnioski płynące z sympozjum pozwolą na dalszą pracę nad usprawnianiem i ulepszaniem procesów edukacyjnych we wszystkich szkołach polskich w krajach nordyckich.

Iwona Mazurek-Orłowska

 

Iwona Mazurek-OrłowskaEdukacja ponad granicami
O tym, że edukacja nie zna granic, a nauczyciele szkół polonijnych
krajów nordyckich nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje
udowodnił weekendowy zjazd w Kopenhadze (7-8.X.2017).
To tam spotkali się nauczyciele, dyrektorzy i działacze szkół
społecznych, Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, przedstawiciele
polskich organizacji kulturalno – oświatowych, a także nauczyciele
pracujący w lokalnych systemach edukacji. Nad Bałtykiem, w
siedzibie Ambasady RP w Kopenhadze reprezentanci Finlandii,
Islandii, Szwecji, Norwegii i Danii debatowali nie tyle o przyszłości
szkolnictwa, co o sposobach wzbogacenia lekcji historii, jak również
znalezienia punktów stycznych w kulturach kraju pochodzenia i
pobytu.
Sympozjum „Edukacja historyczna w oświacie polonijnej”
zorganizowane przez Nordycką Unię Oświaty Polonijnej uroczyście
otworzył Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, który podkreślił rolę nauczania języka polskiego i
historii poza granicami kraju. „Pokolenie, które ignoruje historię nie
ma ani przeszłości, ani przyszłości” – powiedział minister. Podczas
inauguracji obecna była także ambasador Helena Mościska – Dandys i
konsulowie.
Część merytoryczną dotyczącą edukacji historycznej między
tradycyjnymi i nowymi koncepcjami nauczania przedstawił prof. dr
hab. Stanisław Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu. Była również część praktyczna, podczas której nauczyciele
przedmiotów ojczystych podzielili się swoimi doświadczeniami, w
tym stosowanymi na lekcjach metodami pracy.
Ogromne uznanie uczestników sympozjum wzbudził Karol Madaj z
Wydziału Edukacji Historycznej Instytutu Pamięci Narodowej, twórca
edukacyjnych gier planszowych. Nie tylko opowiedział o tym, jak
wykorzystywać gry w czasie zajęć, ale wszyscy mieli okazję pobawić
się grą „Znaj znak” doskonale pozwalającą ćwiczyć
spostrzegawczość, a także poznawać symbole historii Polski. To
doskonały sposób nie tylko na powtórki, ale i naukę. Najwięcej
uśmiechów wzbudziła gra „Kolejka” doskonale oddająca realia PRLu.
Wykład na temat historycznego wtajemniczenia ucznia, czyli poloniki
i autobiografie w odkrywaniu i nauczaniu naszych dziejów
poprowadziła Beata Howe z Zakładu Dydaktyki Polonijnej PUNO z
 
Wielkiej Brytanii. Podczas konferencji gratulacje popłynęły do Marii
Małśnickiej – Miedzianogóry i Romana Miedzianogóry z okazji 20-
lecia działania w Danii Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej im.
Adama Sokólskiego. Podczas niedzielnej sesji zaprezentowano także
historię Towarzystwa. Miłym akcentem był koncert pianistyczny
połączony ze wspólnym śpiewaniem polskich pieśni.
Wnioski płynące z sympozjum pozwolą na dalszą pracę nad
usprawnianiem i ulepszaniem procesów edukacyjnych we wszystkich
szkołach polskich w krajach nordyckich.
Iwona Mazurek-Orłowska

OGŁOSZENIE

Lubisz pracę z dziećmi, chcesz podjąć wyzwanie? 
Polska Szkoła w Bergen się rozwija i w związku z tym poszukuje nauczyciela historii. 
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres: 
sammenibergen@gmail.com

Drodzy Rodzice,
Kierując się doświadczeniem Polskiej Szkoły w Oslo, zapraszamy na spotkanie z adwokat Ragnhild Torgesen, współpracującą z polską ambasadą i specjalizującą się w zagadnieniach związanych z Barnevernet.

Dobrze przyjęte spotkanie z Polonią w Oslo teraz w Polskiej Szkole w Bergen.
Zapraszamy 30 września o 10.30 do Polskiej Szkoły!

Plan dnia będzie wyglądał następująco:
- godz. 9.00 - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  
- godz. 10.30 - spotkanie dla rodziców z norweską adwokat Ragnhild Torgesen dotyczące „Wyzwań w kontakcie z norweskim Urzędem Ochrony Praw Dziecka"; Pani Edyta Hammer będzie tłumaczem podczas tego spotkania.
- godz. 13:00 - 14:00 - spotkanie dla rodziców z psychologiem 

Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy, że w związku z Mistrzostwami Świata w kolarstwie szosowym zajęcia z dnia 23 września zostały przeniesione na dzień 13 stycznia 2018 r. Najbliższe zajęcia odbędą się zgodnie z terminarzem spotkań 30 września 2017 r.

Szanowni Państwo,
 
Z radością informujemy, że Stowarzyszenie "Razem w Bergen" prowadzące Polską Szkołę w Bergen otrzymało wsparcie finansowe od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach "Opieki nad Polonią i Polakami za granicą". 
Łączna kwota refundacji wyniesie 12 375 złotych, z czego:
- 10 000 złotych zostanie przeznaczonych na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania lokalu 
- 1275 złotych na zakup pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych 
- 400 złotych na koszty transportu wyposażenia uzupełniającego, m.in. pomocy dydaktycznych 
- 700 złotych na zakup artykułów biurowych.
 

Dziękujemy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" za pozytywne rozpatrzenie wniosku Polskiej Szkoły w Bergen. 

Polska Szkoła w Bergen i Open Window Theatre zaprasza!
Komedia dla całej rodziny - Greger Grinebiter 
 

Greger Grinebiter jest członkiem stowarzyszenia dla zrzęd i najgorszym sąsiadem w bloku. Na jego drodze staje nowa sąsiadka Dordi. W niełatwym pojedynku maja się dowiedzieć, które z nich jest gorszym sąsiadem, większą zrzędą i marudą. A być może okaże się, że są bardzo do siebie podobni?

 

Spektakl w wykonaniu Open Window Theatre oparty na książ Camili Kuhn to komedia rodzinna, która wzbudza zarówno śmiech i zakłopotanie u małych i dużych widzów. To zgrabne połączenie gry aktorskiej, teatru formy, gry w masce, piosenki i animacji. Spektakl zaskakuje dynamizmem i barwnością formy. Śmieszne postaci, ciekawe sytuacje, jak również poważne kwestie bycia innym, samotnym, wycofanym. No i oczywiście miłość, bez której czasem oddalamy się od samych siebie i innych.

 

Greger Grinebiter - Open Window Theatre

22,23,24 września godz. 14.00 Cornerteateret
bilety: 100kr

 

Spektakl jest w języku norweskim. Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy z Open Window Theatre - office@openwindowtheatre.com.

 

Więcej informacji znajdziecie na www.openwindowtheatre.com lub na profilu teatru na FB: Open Window Theatre.
 

W najbliższą niedzielę 10 września zapraszamy do Teatru!

Po raz kolejny Open Window Theatre, pod kierownictwem Dominiki Minkacz – Sira, uhonorowanej niedawno tytułem Wybitny Polak w Norwegii zaprasza uczniów naszej szkoły na przedstawienie teatralne.

Spektakl „Grzeczna” (org. „Sill”) to oryginalny, będący połączeniem teatru formy, animacji, muzyki i samej gry aktorskiej spektakl, który wywołuje wiele emocji nie tylko wśród dorosłych, ale przede wszystkim wśród dzieci.  O historia Lusi, która udowadnia, że tylko będąc sobą można być w pełni szczęśliwym!

Będzie to niezapomniane spotkanie z bohaterami spektaklu i popularną w Skandynawii literaturą autorstwa Gro Dahle.

Dla wszystkich uczniów szkoły na niedzielnym spektaklu obowiązują bilety w cenie 100 kr od osoby. 

Miejsce: Cornerteateret, Bergen, niedziela – 10.09.2017 godz. 12.00 - jeżeli zbierze się grupa 30 osób. Jeśli nie, spektakl zostanie zagrany o 14.00. 

Spektakl w języku norweskim, dla dzieci od 7 roku życia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 30 września 2017 r.

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Sammen i Bergen odbędzie się 30 września 2017 o godz. 9:00 w holu głównym szkoły Lyshovden Skole (przy ul. Lillehatten 3, Bergen). Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy!

Porządek dnia:

1. Ukonstytuowanie.

2. Wybór protokolanta.

3. Sytuacja ekonomiczna szkoły i przedstawienie rachunkowości roku 2017.

4. Planowane aktywności w roku szkolnym 2017/18.

5. Wybór zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Rady Rodziców.

6. Sprawy różne.

26 VIII po zebraniu z rodzicami prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu wraz z następującymi dokumentami:

 

1) akt urodzenia dziecka

2) dowód tożsamości dziecka (dowód osobisty lub paszport)

3) dowód tożsamości rodzica (dowód osobisty lub paszport)

 

Dokumenty te są niezbędne do podpisania umowy oraz wystąpienia z wnioskiem o legitymację szkolną.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego w Polskiej Szkole w Bergen - 26 sierpnia o godz. 10.00. Spotykamy się w holu głównym szkoły. Po oficjalnym powitaniu, przedstawieniu nauczycieli, dzieci idą do klas i rozpoczynają zajęcia. Te potrwają do godz. 15.00. Bardzo prosimy, aby dzieci tego dnia miały ze sobą książki, zeszyty i piórniki.
Po rozpoczęciu zajęć, około 10.45, również w holu głównym odbędzie się zebranie z rodzicami. Przedstawimy założenia szkoły na najbliższy rok szkolny i omówimy najważniejsze sprawy.
Serdecznie zapraszamy!

SZKOLIMY SIĘ TAKŻE PODCZAS WAKACJI

W czasie wakacyjnej przerwy nie zapominamy o doskonaleniu swojego warsztatu pracy. Na dwutygodniowe warsztaty metodyczne języka polskiego i biblioterapii dla nauczycieli polonijnych, zorganizowane na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pojechała jedna z nauczycielek Polskiej Szkoły w Bergen - Pani Teresa Cierlik. Była również jedynym reprezentantem Norwegii i krajów północnych na szkoleniu.

Zachęcamy do przeczytania zamieszczonej poniżej relacji Pani Teresy Cierlik.

Nauczyciele języka polskiego z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Mołdawii, USA, Francji i Norwegii mieli możliwość dokształcić się w zakresie współczesnej polszczyzny, metodyki języka polskiego, stylistyki, kultury żywego słowa i szkolnych form teatralnych, poznać nowe kierunki w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz wykorzystywania mediów w nauczaniu języka. Odbyły się też warsztaty ortograficzne i interpunkcyjne, a także kurs biblioterapii, podczas którego uczestnicy szkoleń mogli przekonać się o znaczeniu tej formy terapii w nowoczesnym procesie nauczania. Kurs zajęć metodycznych organizatorzy szkoleń przeprowadzili na Uniwersytecie Pedagogicznym we współpracy z tą instytucją edukacyjną. Opiekunem kursu był Ryszard Jacek Róg, wicedyrektor szkoły w Myślenicach ds. Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, natomiast od strony dydaktycznej kursem się opiekował profesor Marek Buś z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Podczas inauguracji warsztatów nauczyciele spotkali się z władzami Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego, m.in. z dziekanem Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Bogusławem Skowronkiem, prorektorem ds. kształcenia dr hab. Jerzym
Waligórą i dyrektorem szkoły w Myślenicach mgr Jerzym Niedenthalem.

W czasie pobytu uczestnicy szkoleń zwiedzili Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Kopalnię Soli w Wieliczce i Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także Zakopane. Na zakończenie warsztatów trzydzieści dwie nauczycielki, otrzymały z rąk prorektora Uniwersytetu Pedagogicznego ds. Nauki i
Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka oraz przewodniczącej Komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą Teresy Starmach certyfikaty ukończenia warsztatów oraz prezenty w postaci podręczników i materiałów dydaktycznych do nauczania języka polskiego.


mgr Teresa Cierlik

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że nowe podręczniki (uwzględniające zmianę podstawy programowej) dla klas IV, VII i w przypadku naszej szkoły II klasy gimnazjum mogą Państwo zamawiać bezpośrednio na stronie wydawnictwa Nowa Era po 1 września 2017.

My jako szkoła nie możemy złożyć zamówienia na podręczniki dla naszych uczniów, ponieważ najwcześniej otrzymalibyśmy je w drugiej połowie września. Ma to związek z reformą oświaty i rozsyłaniem podręczników, w pierwszej kolejności, polskim szkołom.

Prosimy o zapoznanie się z tytułami podręczników dla tych klas i zamawianie ich indywidualnie poprzez stronę internetową wydawnictwa Nowa Era.

Do pozostałych klas podręczniki nie ulegają zmianie i już można je kupować na stronach wydawnictwa Nowa Era.

Do klasy I szkoły podstawowej podręczniki z serii Nowi Tropiciele:
- Podręcznik części 1-5
- Karty ćwiczeń części 1-5

będą po 15 sierpnia 2017 dostępne na stronie WSiP.

Szczegółowe informacje na temat podręczników znajdą Państwo na stronie szkoły - www.polskaszkolawbergen.no w zakładce "Podręczniki i Lektury".

 

WYPRAWKA SZKOLNA
 
Wyprawka ucznia kl. I
 
• zeszyt 16- kartkowy w 3 linie
• piórnik
• 2 ołówki miękkie, nie grube
• temperówka
• gumka do ścierania
• kredki ołówkowe trójkątne 12 kolorów „Astra” lub inne miękkie, kryjące
• nożyczki metalowe, dobrze tnące
• linijka 15-20 cm
• klej w sztyfcie
• 2 bloki techniczne – białe A4
• 1 blok techniczny – kolorowy A4
• 1 tekturowa teczka na gumkę (podpisana z przodu)
• 1 cienki segregator do wpinania kart pracy
• koszulki przezroczyste                                           
• kredki świecowe - BAMBINO
• kredki pastele olejne
• farby plakatowe ASTRA
• plastelina
• wycinanki - zeszyt mały papieru kolorowego
• bibuła karbowana (zielona, czerwona, biała, niebieska, brązowa)
• papier ksero – ryza
 
WSZYSTKIE ZESZYTY I PRZYBORY SZKOLNE PROSZĘ PODPISAĆ I PRZYNIEŚĆ NA PIERWSZE ZAJĘCIA
 
Wyprawka przedszkolaka (3-, 4-, 5-latki):
• kapcie na zmianę
• torba IKEA KNALLA na ubrania na zmianę, zapinana na zamek - dostępna w sekretariacie przy zapisie dziecka do przedszkola (koszt 19 kr)
• fartuszek ochronny (zakładany do malowania farbami)
• ubrania za zmianę
• komplet przeciwdeszczowy/kombinezon i kalosze
• farby plakatowe ASTRA
• plastelina
• wycinanki - zeszyt mały papieru kolorowego
• bibuła karbowana (zielona, czerwona, biała, niebieska, brązowa)
 
Wyprawka ucznia kl. III a:
• zeszyt w 3 linie
• papier ksero – ryza
 
Pozostałe klasy:
• papier ksero – ryza
• dodatkowe informacje bezpośrednio u nauczycieli - wychowawców klas

POSZUKUJEMY NAUCZYCIELA MUZYKI

Polska Szkoła w Bergen poszukuje nauczyciela muzyki, który poprowadzi zajęcia rytmiczno-muzyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Niezbędna jest umiejętność gry na pianinie, wiedza w zakresie historii muzyki oraz doświadczenie w pracy z dziećmi. Jeśli masz wykształcenie kierunkowe i chcesz dołączyć do zespołu Polskiej Szkoły w Bergen, prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail: sammenibergen@gmail.com

POSZUKUJEMY NAUCZYCIELI 

Poszukujemy nauczycieli do pracy na zastępstwach, w tym polonistów i nauczycieli nauczania początkowego.

Jeżeli masz wykształcenie kierunkowe i chcesz dołączyć do zespołu Polskiej Szkoły w Bergen, prześlij nam swoje CV na adres: sammenibergen@gmail.com

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no