VII Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie

„Wschód – Zachód – łączy nas Polska” to hasło przewodnie towarzyszące VII Światowemu Zjazdowi Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie. Spotkało się na nim ponad stu nauczycieli z blisko 30 krajów na świecie.

Poza wykładami na temat tożsamości narodowej i konieczności kształcenia językowego w szkołach polonijnych, jak również warsztatami metodycznymi obejmującymi sposoby nauczania historii Polski, w Ostródzie przedstawiono priorytety wsparcia oświaty polonijnej w programach instytucji parlamentarnych, rządowych i pozarządowych na rok 2017. O najważniejszych założeniach, w tym promocji dwujęzyczności mówił Mateusz Stąsiek, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Romuald Łanczkowski, dyrektor Biura Polonijnego w Senacie RP natomiast zaprezentował potrzeby polskich szkół polonijnych w zakresie rozwijania działalności i możliwości finansowania działań, zwłaszcza w zakresie edukacji, kultury i promocji.

Tegoroczny Zjazd uroczyście otworzyła minister Anna Zalewska z MEN, która podkreślała, że bycie nauczycielem polonijnym to odpowiedzialne zadanie, wymagające wiele wysiłku i zaangażowania. Wyraziła też słowa uznania dla nauczycieli za promowanie języka polskiego poza granicami kraju. Jednocześnie minister Zalewska wzięła udział w gali wręczenia Nagrody Polonijnego Nauczyciela Roku im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Otrzymali ją:

- Ilona Szliter-Wyzińska ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Wiedniu

- Wacława Iwanowska – polonistka w Gimnazjum w Ejszyszkach na Litwie

- Justyna Bereza – laureatka w kategorii szkół społecznych, która od 2013 roku prowadzi liceum „Ogniwo” w Trenton, New Jersey, USA. W czasie zjazdu odbyła się też inauguracja projektu „Zaścianek Kresowy – Ocalić od zapomnienia”, który ma na celu włączenie do istniejącej ekspozycji Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku budynków zaścianka szlacheckiego będących uzupełnieniem, przeniesionej w ramach przyjazdów repatriacyjnych na teren Warmii i Mazur, kresowej kultury materialnej i duchowej.

W ciągu czterech dni wykłady i szkolenia poprowadzili eksperci w danych dziedzinach, w tym m.in. rof. dr hab. Bogdan Walczak, językoznawca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Ewa Lipińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog dr Faustyna Mounis czy prof. Dr hab. Jan Żaryn będący jednocześnie senatorem RP.

Ważnym elementem spotkania nauczycieli z całego świata była możliwość wymiany doświadczeń, próba wypracowania wspólnych wniosków, jak również poznanie różnych środowisk polonijnych działających w Europie, Stanach Zjednoczonych czy Ameryce Południowej.

Nad całością czuwał Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Po raz kolejny patronami Zjazdu byli warmińsko-mazurscy samorządowcy, w tym wojewoda Artur Chojecki i marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Tekst: Iwona Mazurek-Orłowska

 

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności w Polskiej Szkole w Bergen

Świadkami niecodziennego wydarzenia byli przedstawiciele Polskiej Szkoły w Bergen, gdzie na prośbę Ambasady RP w Oslo, zorganizowano ceremonię wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności przyznanego Tadeuszowi Stanisławowi Kopeckiemu.

Odznaczenie zostało przyznane Tadeuszowi Stanisławowi Kopeckiemu za działalność opozycyjną i niezłomną postawę w obronie wolności, praw człowieka i obywatela. W 1960 roku brał udział m.in. w demonstracji w obronie Domu Katolickiego, stłumionej przez MO. Następnie w marcu 1968 odmówił podpisania petycji potępiającej protesty studenckie. Wraz z bratem Witoldem Kopeckim malowali na murach symbole Polski Walczącej. Od września 1980 w „S”. W październiku 1980 był inicjatorem, organizatorem, następnie przewodniczącym Komitetu Założycielskiego przy WSI. Ponadto uczestnik strajków, protestów, akcji petycyjnych (np. w obronie więźniów politycznych, o powszechny dostęp do paszportów), współorganizator biblioteki wydawnictw niezależnych, kiermaszu wydawnictw niezależnych na WSI, inicjator wydania przez ZR (drukarnia ZR) książki Czesława Miłosza Zniewolony umysł. Aresztowany w sierpniu 1982 roku, przetrzymywany w areszcie KW MO, następnie w AŚ w Zielonej Górze. Następnie postawiony przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze, skazany na 10 mies. więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

Od września 1983 Pan Kopecki mieszka w Norwegii, gdzie w 1985 uczestnikiem manifestacji 1-Majowej w Bergen z transparentem „Frigjør politiske fanger i Polen” (Uwolnić więźniów politycznych w Polsce).

Z rąk chargé d’affaires Ambasady RP w Oslo Mariana Siemakowicza, odznaczenie w imieniu Tadeusza Stanisława Kopeckiego odebrał jego syn. Podczas uroczystości obecny był również Konsul Honorowy RP w Bergen - Øystein Elgan. Relacja z wydarzenia na stronie Ambasady RP w Oslo - www.oslo.msz.gov.pl.

Tekst: Iwona M. Orłowska

Fot. Olga Giak

 

Polska Szkoła w Bergen

Ostatni dzwonek

W Polskiej Szkole w Bergen już rozbrzmiał ostatni dzwonek. Następne spotkanie z językiem polskim i polską kulturą dopiero w sierpniu.

Od przedstawienia teatralnego „Prawdziwy Skarb Pirata Groszka” dla najmłodszych uczniów szkoły, rozpoczęło się zakończenie roku szkolnego. Bartosz Marciniak z Teatru „Włóczykij” miał niezwykle trudne zadanie wcielenia się w kilka postaci, ale poradził sobie doskonale. Uśmiech na twarzach dzieci i las rąk chętnych do interakcji z aktorem pokazał, że niezwykłe przygody pirata Groszka zafascynowały uczniów. Na tym jednak niespodzianki się nie skończyły. Tuz po spektaklu, na dzieci czekał stary autobus, na co dzień niejeżdżący po ulicach Bergen i wesoły kierowca. Tej roli już po raz drugi podjął się jeden z ojców – Marcin Tomasik. Po przejażdżce wszyscy dostali lody, by później wrócić na zajęcia. W tym czasie to starsi uczniowie spotkali się z Panem Bartoszem z Teatru Wędrownego. Tym razem była to warsztatowa forma teatru pod hasłem „Szybsi niż myśl”, co zachęciło naszą szkolna młodzież do udziału w podejmowanych przez gościa akcjach.

- To prawdziwie żywa lekcja teatru – mówi Sylwia Dębska, prezes Stowarzyszenia „Razem w Bergen” prowadzącego szkołę. – Nie było miejsca na nudę. Tym bardziej, że każda część teatralnej zabawy była dostosowana do poszczególnych grup wiekowych – dodaje.

Starszych również czekała autobusowa wycieczka połączona z lodami.

- Tym sposobem nikt nie narzekał, a dzień spędzony w szkole był nie tylko doskonałą okazją do podsumowania roku szkolnego, ale głównie czasem, który dzieci mogły spędzić ze swoimi wychowawcami rozmawiając o szkole i wakacjach.

Po otrzymaniu świadectw i nagród książkowych, a także wyróżnieniu dzieci za stuprocentową frekwencję i zaangażowanie w życie szkoły, wszyscy spotkali się w głównym holu. Po odśpiewaniu hymnu raz jeszcze podsumowano rok. Tym razem informacja skierowana była do rodziców.

- W czasie sobotnich spotkań trudno jest podzielić się z rodzicami tym wszystkim, co robimy w szkole i dla szkoły – przekonuje Iwona Mazurek-Orłowska, koordynator ds. dydaktycznych. – Tymczasem szkoła się rozwija, a przed nami każdego dnia pojawia się wiele nowych wyzwań. Bo szkoła to nie tylko sobotnie spotkania w Lyshovden Skole – dodaje.

Przedstawiono więc rodzicom całoroczne osiągnięcia, realizowane projekty, a także te, które na razie pozostają w sferze planów i marzeń. Jednak zaangażowanie ze strony rodziców jest tym, co pozwoli zrealizować mniejsze i większe marzenia.

- Jak choćby to o bibliotece szkolnej – dodaje Iwona Mazurek-Orłowska.

Bo mimo ostatniego dnia szkoły, trzy mamy cały dzień dzielnie walczyły ze szkolnym księgozbiorem. Dziękujemy.

Życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

Do zobaczenia w sierpniu :)

Iwona M. Orłowska

Fot. Olga Giak

Legitymacje szkolne!

Termin składania wniosków w dniach 6 maja i 20 maja 2017.

Dyżur 6 i 7 maja

Przypominamy, że na najbliższych zajęciach 6 V dyżur na terenie szkoły pełnią rodzice pięciolatków, natomiast 7 V dyżur w krypcie pełnią rodzice gimnazjalistów. Szczegółowe informacje zawarte zostaną w wiadomości e-mail.

Niech się święci 3 Maja! Święto Konstytucji w Polskiej Szkole w Bergen

Wielopokoleniowe spotkania, w trakcie których uczniowie Polskiej Szkoły, w przygotowanej przez siebie akademii, przybliżyli zebranym gościom okoliczności powstania, twórców oraz główne postanowienia pierwszej w Europie ustawy rządowej, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Tak w Bergen przebiegały dwudniowe uroczystości upamiętniające 226. rocznicę uchwalenia tego ważnego dokumentu.

Wartości zawarte w Konstytucji - wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Ustawa umożliwiła przetrwanie narodu polskiego w okresie zaborów, niewoli i okupacji. W dniu jej uchwalenia - 3 maja 1791 r. wielu Polaków świętowało, wyrażając w ten sposób swój patriotyzm. I choć od tej pamiętnej daty minęło sporo czasu, to w naszej świadomości nadal zajmuje bardzo ważne miejsce.

Polska Szkoła w Bergen dokłada wszelkich starań, aby w drodze ku lepszej przyszłości młodzi Polacy nie zapominali o tak istotnych kwestiach jak historia i duma narodowa. Pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach stanowiących najjaśniejsze karty w historii naszej ojczyzny jest jednym z kluczowych zadań szkoły. Inicjatywy, takie jak uroczysta akademia, pozwalają budować świadomość narodową i postawę patriotyzmu, a co za tym idzie - kształtować naszą własną tożsamość. Jest to szczególnie ważne w środowisku  polonijnym, gdyż pozwala chronić przed zatraceniem w tłumie świata.

Jak co roku, pierwszy dzień obchodów majowego święta narodowego skierowany był do społeczności szkolnej. Żywa lekcja historii  i patriotyzmu zawsze cieszy się dużą popularnością. Nie inaczej było tym razem - w sobotę 6 maja budynek Polskiej Szkoły wypełnił się po brzegi.

Wypadki sprzed ponad dwóch stuleci zainscenizowali i przybliżyli swoim kolegom i bliskim, uczniowie w niemalże pełnym przekroju wiekowym. Młodzi aktorzy, reprezentujący klasy: II, IV, V, VI oraz gimnazjum, zebrali gromkie brawa za zaangażowanie włożone w odwzorowanie postaci historycznych, w które się wcielali.

Tradycją stały się również spotkania uczniów Polskiej Szkoły w Bergen z miejscową Polonią. To właśnie z myślą o rodakach niezwiązanych z placówką, corocznie, obchody świąt narodowych przenoszą się następnego dnia - w niedzielę do Krypty Kościoła Św. Pawła. Wysłuchanie przygotowanej przez uczniów okolicznościowej prezentacji i wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego pozwoliło zgromadzonym w dniu 7 maja zażyć odrobinę polskości. Warto dodać, że nasze spotkania w przykościelnej krypcie to nie tylko uczta dla ducha, ale również dla ciała, a to za sprawą aromatycznej kawy i pysznych domowych wypieków. O tak wyjątkową oprawę uroczystości, jak zawsze, pomogli zadbać rodzice dzieci uczących się w szkole. To również dzięki ich wysiłkowi wszyscy mogliśmy poczuć doniosłość tych wspólnie spędzonych chwil.

Drodzy Rodzice!

Dziękujemy za to, że wspieracie Polską Szkołę w misji jaką jest patriotyczne wychowywanie dzieci i młodzieży. To właśnie Wy poprzez własną postawę, udzielacie swoim dzieciom pierwszej lekcji patriotyzmu. Dzięki Wam, my - nauczyciele, możemy rozwijać i wzmacniać w nich poczucie tożsamości narodowej, ale w dalszym ciągu przy Waszym wsparciu.

tekst: Katarzyna Zaryczny

Drodzy Rodzice,

Koniec roku szkolnego coraz bliżej. Jest to dla nas, jako nauczycieli i zarządu szkoły, czas podsumowań, ale i planów na kolejny rok szkolny. To także czas na spotkanie z rodzicami naszych uczniów. Zapraszamy w sobotę 20 maja o godz. 10 na zebranie, które odbędzie się w holu głównym szkoły.

Jednocześnie przypominamy, że jeszcze w sobotę można złożyć wnioski o legitymacje dla uczniów uprawniające do zniżek w Polsce. Wszelkie informacje są dostępne na naszej stronie internetowej.

Prosimy również, aby nie parkować samochodów na placu przed wejściem do szkoły. Można zostawić auto na parkingu koło sali gimnastycznej.

Dziękujemy i zapraszamy w sobotę o 10:00.

 

Dyżur 20 maja
Przypominamy, że na najbliższych zajęciach 20 V dyżur na terenie szkoły pełnią rodzice pięciolatków. Szczegółowe informacje zawarte zostaną w wiadomości e-mail.

Zdjęcia klasowe :)
Dzięki uprzejmości i talentowi fotograficznemu Pani Marty Świderskiej mamy możliwość otrzymania zdjęć klasowych naszych dzieci w formie elektronicznej. Zapraszamy na stronę photoprogress: https://www.facebook.com/photoprogress.norge/ . W wiadomości do photoprogress proszę podać swoje imię i nazwisko (rodzica), klasę oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane zdjęcie.
Pani Marto - serdecznie dziękujemy za wspaniałą pamiątkę!

 

W dniach 12-13.05.2017 odbyła się konferencja „Dwujęzyczność-klucz do sukcesu”, która była połączona z obchodami 10-lecia Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji. Zorganizowana została na Uniwersytecie w Sztokholmie dzięki współpracy ZNP, Instytutu Polskiego działającego z ramienia MSZ oraz Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Wśród zaproszonych gości, poza gronem nauczycieli języka ojczystego ze Szwecji, znaleźli się również nauczyciele języka polskiego z pozostałych krajów nordyckich: Danii, Islandii oraz Norwegii. Reprezentantem naszej szkoły była Ilona Radkiewicz-Kwaśna. Uroczyste rozpoczęcie konferencji uświetnił Ambasador RP w Szwecji - Wiesław Tarka.

Wykłady odbywały się zarówno w języku polskim, jak i szwedzkim. W pierwszej, polskojęzycznej części mieliśmy okazję poznać program „(Z) Powrotem w Polsce” wspierający osoby powracające do Polski z emigracji, a koordynatorki tego przedsięwzięcia - Aleksandra Mościcka oraz Katarzyna Tu zapoznały nas z problematyką ponownego odnalezienia się w ojczyźnie.

Następnie dzięki Katarzynie Kasprzyk poznaliśmy pracę biblioteki międzynarodowej, która jest doskonałym źródłem literatury w językach ojczystych. Część polskojęzyczną zakończyły wykłady dotyczące korzyści dwujęzyczności prowadzone przez dr Marię Małaśnicką-Miedzianogórę oraz psycholog międzykulturową Kingę Białek.

Druga część sesji była prowadzona w języku szwedzkim przez wykładowców Uniwersytetu w Sztokholmie. Rozpoczęła ją prof. Ewa Teodorowicz-Hellman poruszając tematykę języka polonijnego w Szwecji naznaczonego naleciałościami z języka kraju goszczącego- i zapytaniem czy to nadal jest polszczyzna? Kolejny wykład wygłosiła prof. Maria Zadencka wprowadzając nas w czasy Komisji Edukacji Narodowej i prób normalizacji języka polskiego. Dr Dorota Lubińska przedstawiła badania nad dwujęzycznością i zjawiskiem translanguaging, które może być pomocne w pracy z dziećmi dwujęzycznymi, a dr Hania Uscka-Wehlou omawiała pojęcia matematyczne w pracy z językiem ojczystym. Pani Kaśka Krosny prowadziła wykład o wielojęzyczności i jej roli w kształtowaniu tożsamości i integracji ucznia w nowym społeczeństwie. Pod koniec tej części mieliśmy okazję obejrzeć film na temat działalności nauczycieli języka ojczystego zrzeszonych w Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji, ich codziennej pracy, radościach i wyzwaniach.

Sobotnią sesję rozpoczęła Barbara Teodorczuk, polska logopeda pracująca z dziećmi dwujęzycznymi, przedstawiając problemy tych dzieci na poszczególnych etapach rozwoju mowy. Resztę przedpołudnia wypełniły prezentacje nauczycieli ZNP dotyczące wymiany dobrych praktyk na temat pracy nauczyciela języka polskiego w szwedzkiej szkole.

Wszystkie wykłady spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników i wywoływały gorącą dyskusję zarówno w czasie przewidzianym na pytania do wykładowcy, jak i w przerwach. Dwudniowa konferencja przyniosła wiele ciekawych informacji dotyczących dwujęzyczności oraz nowych spojrzeń na tę tematykę.

Tekst i zdjęcia

Ilona Radkiewicz – Kwaśna

Dyżur 1 kwietnia

Przypominamy, że na najbliższych zajęciach 1 IV dyżur na terenie szkoły pełnią rodzice 3- i 4-latków. Szczegółowe informacje zawarte zostaną w wiadomości e-mail.
 

„Każdy człowiek potrzebuje korzeni – edukacja kulturowa dzieci i młodzieży polonijnej.”

W dniu 19 marca br. nauczycielki naszej szkoły, pani Ewa Kasprzyk i pani Anna Madoń, wzięły udział w warsztatach dydaktycznych zorganizowanych przez Polską Szkołę w Oslo. Uczestników spotkania powitała dyrektor placówki, pani Hanna Sand. W warsztatach wziął również udział Konsul RP w Oslo, pan Sławomir Kowalski.

Pierwszą część spotkania poprowadziła prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska. Opowiadała o dynamice tożsamości u dzieci emigrantów i o rozdrożach tożsamości dziecka dwukulturowego. Następnie mgr Stella Strzemecka przedstawiła wyniki badań, które przeprowadziła na terenie Norwegii w latach 2014-2016. Dotyczyły one szkoły i środowiska rówieśniczego w doświadczeniu dzieci migrantów.

Część drugą rozpoczęły tańce integracyjne, które okazały się świetną zabawą i lekcją historii. Pani mgr Magdalena Szelc-Mays pokazała, w jaki sposób urozmaicić zajęcia metodą gry i zabawy.

Warsztaty zakończyła mgr Monika Stąpor, która przeprowadziła interesującą lekcję gramatyki o celowniku.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z innymi szkołami. W warsztatach wzięło udział wielu nauczycieli z polskich szkół w Norwegii.

Pani Ewa Kasprzyk i pani Anna Madoń podzieliły się zdobytą wiedzą i materiałami z gronem pedagogicznym naszej szkoły.

 

Polska Wielkanoc w Polskiej Szkole w Bergen

W Polskiej Szkole w Bergen bardzo ważnym aspektem jest pielęgnowanie zwyczajów, tradycji oraz świąt. Dlatego tak ważnym dla rodziców, uczniów i nauczycieli było wspólne spotkanie wielkanocne, które w tym roku odbyło się 1 kwietnia.

Tego dnia wszyscy członkowie społeczności szkolnej zasiedli przy stołach obficie zastawionych wyśmienitymi przekąskami przygotowanymi przez rodziców. Wspaniały świąteczny klimat oraz dająca pierwsze oznaki swojego przybycia Wiosna sprawiły, że spotkanie przebiegało w niezwykle sympatycznej oraz radosnej atmosferze.

Ku zaskoczeniu i nieskrywanej uciesze wszystkich uczniów do Polskiej Szkoły zawitali Zajączek oraz Kurczaczek wielkanocny.  Niespodziewani goście przybyli wraz z niespodziewaną ilością upominków. Słodkości starczyło dla wszystkich bez względu na wiek.

Zajączek oraz Kurczaczek dołączyli do grona świętujących, dzięki czemu mogli wysłuchać przygotowanej piosenki pt. "Święta Wielkanocne z Jajkiem i Zającem" w wykonaniu grupy 4-latków prowadzonych przez panią Agnieszkę i Mariannę. Nietuzinkowa charyzma Zajączka i Kurczaczka doprowadziły do wspólnych zabaw, między innym pomaganie Kurczaczkowi w zapełnieniu koszyczka wielkanocnego. I co ważne, w tym roku po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły mieli niepowtarzalną okazję wykonać swoje własne pisanki malowane woskiem. Tę prawdziwie polską tradycję przeniosła na grunt szkoły jedna z mam.

- To było mnóstwo pracy, ale i radości – mówi Olga Giak, która przez cały dzień nadzorowała i pomagała dzieciom w wykonaniu tradycyjnych wielkanocnych pisanek.
– Ich zaangażowanie w to, by pisanki były oryginalne i ładne było niesamowite. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, iż pomimo tak wielu obowiązków oraz szybkiego tempa życia, udało nam się wyhamować choć na moment i usiąść wspólnie przy jednym stole. Bez wątpienia  takie wydarzenia mocno jednoczą społeczność polską. Ten dzień zapisał się w naszej pamięci jako wyjątkowo udany.

Karolina Nymka

 

Dyżur 11 marca

Przypominamy, że na najbliższych zajęciach 11 III dyżur na terenie szkoły pełnią rodzice klasy IV. Szczegółowe informacje zawarte zostaną w wiadomości e-mail.

Dyżur 25 marca
Przypominamy, że na najbliższych zajęciach 25 III dyżur na terenie szkoły pełnią rodzice klasy V. Szczegółowe informacje zawarte zostaną w wiadomości e-mail.

Fotograf
Drodzy Rodzice! Jedna z mam, pani Marta, przygotowała na najbliższe zajęcia wspaniałą niespodziankę - zaoferowała wykonanie profesjonalnych zdjęć klasowych. Dzięki zaangażowaniu i inicjatywie pani Marty będziemy mogli cieszyć się pamiątkowymi zdjęciami naszych pociech. Prosimy o odświętne ubranie dzieci i pamiętanie o obuwiu na zmianę.

Prace pani Marty można obejrzeć pod adresem:
https://www.facebook.com/photoprogress.norge/?fref=ts .

Luty 2017

„Cisza również jest muzyką”

W sobotę 4 lutego uczniowie naszej szkoły, od klasy I po gimnazjum w ramach zajęć lekcyjnych wezmą udział w godzinnych warsztatach muzycznych pod hasłem „Cisza również jest muzyką”. Warsztaty poprowadzi Pan Marcin Dominik Głuch, kompozytor, pianista, dyrygent i antropolog kultury. Jest on propagatorem polskiej muzyki fortepianowej. Podróżuje z koncertami po całym świecie. Jest też autorem wielu publikacji naukowych poświęconych antropologii polskiej kultury muzycznej w Szwecji. Prace te odnaleźć można m.in. w Bibliotece Instytutu Polskiego w Londynie oraz Królewskiej Bibliotece w Sztokholmie. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy. W czasie zajęć poznają interesujące ćwiczenia i zabawy, które pozwalają wyzwolić potrzebę improwizacji. Praca nad wyobraźnią przy wykorzystaniu elementów muzyki, w tym ciszy może pobudzić w dzieciach chęć lepszego wsłuchania się w otaczający nas świat. Uczestnicy warsztatów będą również mieli okazję do skomponowania swojego muzycznego dzieła. Na zajęcia dzieci z klas I – gimnazjum powinny przynieść:

- flamastry

- farbki

- kredki

- bloki rysunkowe

- instrumenty muzyczne (dowolne, jeśli dzieci mają w domu)

Po zajęciach o godz. 15 zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców na koncert pianistyczny w wykonaniu Pana Marcina Dominika Głucha. Tym razem cisza zamieni się w falę polsko-norweskich kompozycji. Pianista zagra m.in. słynną suitę „Peer Gynt” pochodzącego z Bergen kompozytora Haralda Sæverud.

Do zobaczenia w sobotę 4 lutego!


 

Dyżur 4 lutego

Przypominamy, że na najbliższych zajęciach 4 II dyżur na terenie szkoły pełnią rodzice klasy III. Szczegółowe informacje zawarte zostaną w wiadomości e-mail.

 

Dzień otwarty na ORP Generał Tadeusz Kościuszko
Dowódca okrętu ORP Generał Tadeusz Kościuszko wraz z załogą oraz Polską Szkołą w Bergen (koordynator wydarzenia - pan Marcin Tomasik) zapraszają wszystkich Polaków na zwiedzanie w porcie Bergen fregaty rakietowej ORP Generał Tadeusz Kościuszko.

Właśnie ten okręt był gwiazdą hollywoodzkiej superprodukcji "Polowanie na Czerwony Padziernik". Wtedy ORP Gen. T. Kościuszko był jeszcze pod banderą amerykańską jako USS Wadsworth. Ponadto na pokładzie stacjonuje helikopter Kaman SH-2G.

WAŻNE INFORMACJE:
Wstęp całkowicie bezpłatny
Ilość miejsc nieograniczona (w ramach rozsądku)
Jedynym warunkiem wstępu jest imienne zgłoszenie u koordynatora, pana Marcina Tomasika.

Organizatorzy proszą podać imiona i nazwiska osób chętnych do zwiedzania oraz w której grupie chcą Państwo zwiedzać okręt:
09.00 -11.00 - pierwsza tura
11.00-13.00 - druga tura
13.00-15.00 - trzecia tura

Zgłoszenia należy kierować wyłącznie na email : marcin.tomasik@onet.eu. Wszelkie pytania i wątpliwości priv na FB (Marcin Tomasik)

Członków Polskiej Szkoły w Bergen - Stowarzyszenia "Forening Sammen i Bergen" oraz wolontariuszy z grupy porządkowej nie obowiązuje rejestracja na wstęp.

Celem zapewnienia sprawnego zwiedzania wszyscy chętni uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Każda z nich będzie umówiona na konkretną godzinę, co ułatwi zwiedzanie i uniknięcie kolejek. Zwiedzanie będzie odbywało się w godzinach:
09.00 -11.00 - pierwsza tura
11.00-13.00 - druga tura
13.00-15.00 - trzecia tura
Powodem podziału zwiedzających na grupy jest fakt, że okręt cumuje w strefie zamkniętej portu.

Zwiedzanie okrętu jest dla wszystkich Polaków bez względu na członkostwo w Polskiej Szkole w Bergen i nie jest objęte żadnymi opłatami.
Maksymalnie do piątku 10 lutego do godz 12.00 przyjmowane będą zgłoszenia chętnych.

Organizatorzy zachęcają, aby zwiedzający przynieśli ze sobą polskie flagi, jakiekolwiek polskie symbole, barwy. Na okręcie znajduje się wiele elementów wyposażenia, które mogą być niebezpieczne. To samo dotyczy podejść i stromych trapów. Należy ubrać wygodne obuwie i zwrócić szczególną uwagę na dzieci. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich rodzice/opiekunowie. Organizatorzy przypominają, że nie ponoszą odpowiedzialności za sytuacje wynikłe podczas wejścia na okręt, zwiedzania jednostki i zejścia z okrętu. Przebywają Państwo w w/w miejscach na własną odpowiedzialność.

Z przyczyn niezależnych od organizatorów zwiedzanie może zostać odwołane. Okręt bierze udział w manewrach, co jest jego nadrzędną misją na wodach Norwegii. W miarę możliwości o wszelkich problemach organizatorzy powiadomią uczestników.

 

Reprezentacja Polskiej Szkoły w Bergen vs. Załoga ORP Gen. T. Kościuszko

Takiego meczu jeszcze nie było!

W najbliższą niedzielę 12 lutego 2017 r. w hali Bildøyhallen o godz. 14:00 odbędzie się mecz siatkówki, w którym reprezentacja Polskiej Szkoły w Bergen zmierzy się z marynarzami ORP Gen. T. Kościuszko. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców siatkówki, entuzjastów marynarki wojennej oraz rodziny zawodników do wspólnego, rodzinnego kibicowania polskim siatkarzom.

Data: 12 lutego 2017 r., godz. 14:00

Miejsce: Bildøyhallen Branndalsmyra 62, 5353 Straume

Skład reprezentacji ORP Gen. T. Kościuszko:
1. kmdr ppor. PAŁACHA Maciej
2. chor. MAZURKIEWICZ Mariusz
3. chor. GRĘDA Tomasz
4. bosm. MACHOWSKI Rafał
5. bsmt. KACIK Radosław
6. st. mar. ŻMUDZIN Michał
7. st. mar. SZCZEPANIAK Maciej
8. st. mar. POPIEL Krzysztof
9. st. mar. CZARNECKA Anna
10. mar. KROPACZ Arkadiusz
11. mar. SOŁTYS Katarzyna
12. mar. SPERA Radosław
13. mar. DOPKE Kamil

Skład reprezentacji Polskiej Szkoły w Bergen (panowie biorący udział w sobotnich treningach):
1. Robert Grod - kapitan – rozgrywający
2. Mateusz Wilczyński – atakujący
3. Piotr Wasiluk - atakujący
4. Krzysztof Droździk – przyjmujący
5. Witold Szkiłądź – środkowy
6. Krzysztof Bajor – środkowy
7. Marcin Tomasik – libero
8. Bartek Kosek – rozgrywający
9. Mariusz Góra - atakujący

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Dyżur 18 lutego
Przypominamy, że na najbliższych zajęciach 18 II dyżur na terenie szkoły pełnią rodzice klasy III. Szczegółowe informacje zawarte zostaną w wiadomości e-mail.

 

Ciotka Klotka w Bergen

„Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego (…)”

Słowa tej piosenki znają chyba wszyscy. 18 lutego 2017 r. w Polskiej Szkole w Bergen gościła autorkę tych świetnych tekstów, Ewę Chotomską. Córka znanej poetki, Wandy Chotomskiej, jest autorką popularnych programów telewizyjnych dla dzieci: Jedyneczka, Budzik, Tik-Tak. Jest aktorką, reżyserką i pisarką.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie i rodzice Polskiej Szkoły. Gimnazjaliści przeprowadzili z autorką wywiad, który sami przygotowali. Natomiast uczniowie klasy III przygotowali krótki występ artystyczny. Zaśpiewali dwie piosenki „Ciotka Klotka” i „Szczotka, pasta”.

Ewa Chotomska opowiadała o swojej pracy, celach dydaktycznych piosenek „Szczotka, pasta” i „Mydło lubi zabawy”. Całe spotkanie urozmaiciło wspólne śpiewanie piosenek, recytacja wierszy i rozwiązywanie zagadek. Na zakończenie dzieci i dorośli, wspólnie z Ewą Chotomską, zatańczyli do taktów piosenki „Fantazja”.

Po świetnej zabawie przyszedł czas na autografy i zdjęcia.

Tekst i zdjęcia

Ewa Kasprzyk

 

Drodzy Rodzice,

Przypominamy i prosimy o nieparkowanie samochodów pod samym wejściem głównym do budynku szkoły. Ta część parkingu, naturalnie odgrodzona kolorowymi matami do zabaw dla dzieci musi pozostać pusta, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

Taki sam zakaz obejmuje wszystkich przyjeżdżających do szkoły nauczycieli czy gości. Wyjątkiem jest jedynie zaopatrzenie sklepiku szkolnego, ewentualnie osoba przywożąca do szkoły np. sprzęt nagłaśniający, regały czy inne ciężkie rzeczy.

Ponadto przypominamy o konieczności punktualnego odbierania dzieci po zajęciach w Polskiej Szkole, które kończą się o 15:00. W razie uzasadnionego spóźnienia, bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z nauczycielem lub wychowawcą klasy. Aktualne numery telefonów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Nauczyciele.

Dziękujemy

Zarząd Stowarzyszenia

Dyżur 21 stycznia

Przypominamy, że na najbliższych zajęciach 21 I dyżur na terenie szkoły pełnią rodzice klasy IIb. Szczegółowe informacje zawarte zostaną w wiadomości e-mail.

 

Polska Szkoła w Bergen

Głośno i radośnie rozbrzmiewały kolędy podczas wigilii obchodzonej w Polskiej Szkole w Bergen. Śpiew dzieci i dorosłych wzbogacały płynące ze skrzypiec dźwięki. A radość była tym większa, że dzieci odwiedził gość z dalekiej Północy. Bez względu na szerokość geograficzną, ten święty zazwyczaj wywołuje najwięcej radości. 

Tegoroczne obchody polskiej tradycji bożonarodzeniowej zostały utrzymane w mniej konwencjonalnej odsłonie, o czym świadczyły salwy śmiechu podczas szkolnych Jasełek. Te, odegrane przez uczniów z szacunkiem do świątecznego cudu, przypadły do gustu nawet najmłodszym dzieciom. Z ogromnym zainteresowaniem śledziły rozgrywającą się w piekle dyskusję diabłów, spory anioła z policjantem i wędrówkę do szopki, w której czekała Maryja i Jezus. Młodzi artyści, choć trudne mieli kwestie, zebrali gromkie brawa. A to, że przygotowania okupione były wieloma próbami i niejednokrotnie stresem wiedzą tylko oni sami. Podobnie jak Beata Glondalska, polonistka, która do samego końca czuwała nad tym, aby uczniowie wypadli jak najlepiej. Doskonale spisali się też rodzice przygotowujący dekoracje, jak również Ci, którzy zadbali o wigilijne stoły w klasach. Tuż po Jasełkach uczniowie wraz ze swoimi bliskimi spędzili czas w rodzinnym niemal gronie, a atmosfera w klasach była prawdziwie świąteczna. Wyjątkowo nikomu nie spieszyło się do domu. Zapach wigilijnych potraw roznosił się tak długo, jak długo trwała radość z wizyty Mikołaja. Tego dnia gość z dalekiej Północy miał pełne ręce roboty, bo nawet gimnazjaliści dali się ponieść emocjom i niezbyt chętnie wypuścili Mikołaja z sali. Pytania - mniej i bardziej podchwytliwe, wierszyki i piosenki, wspólne zdjęcia – to wszystko musiał przejść Mikołaj, który z workiem pełnym słodkich niespodzianek wędrował po szkole. Uroczystość uświetniła wizyta ks. Piotra Gąsiora, który powiedział kilka ciepłych słów i złożył wszystkim świąteczne życzenia. Jasełka obejrzeli też wykładowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, którzy tego dnia gościli w szkole w ramach wizyty studyjnej. Tradycji stało się też zadość, bo w niedzielne popołudnie Jasełka wystawiono w kościelnej Krypcie. I po raz kolejny zgromadziły pełna salę, ku radości starannie przygotowanych aktorów.

 

Iwona Mazurek-Orłowska

Badania ankietowe

Drodzy Rodzice,

W czasie sobotnich zajęć – 10 grudnia będziemy gościć w szkole naukowców z Zakładu Dydaktyki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej z Lublina, którzy będą chcieli zapoznać się z naszą szkołą, a także systemem prowadzonych przez nas zajęć.

W ramach wizyty – dr hab. Urszula Oszwa i dr Krzysztof Kruszko przeprowadzą anonimową, kilkuminutową ankietę wśród naszych uczniów. Ankiety będą dotyczyły dostrzegania zagrożeń w codziennym życiu oraz odczuć związanych z Polską w czasie pobytu na emigracji. W ankiecie znajdą się również pytania dotyczące uczenia się matematyki i pozwolą dzieciom podzielić się wrażeniami z lekcji w szkole norweskiej. 

Po opracowaniu wyników ankiet, szkoła dostanie informację zwrotną. 

Ankiety, które zostaną przeprowadzone w szkole są anonimowe, zawierają jedynie imię dziecka i wiek. 

Jeżeli ktoś z Państwa nie wyraża zgody na udział dziecka w badaniu ankietowym, proszę o poinformowanie nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć.

Dyżur 10 grudnia

Przypominamy, że na najbliższych zajęciach 10 XII dyżur na terenie szkoły pełnią rodzice klasy IV. Szczegółowe informacje zawarte zostaną w wiadomości e-mail.

Uwaga

Uczniowie biorący udział w jasełkach, proszeni są o przyjechanie do szkoły na godz. 9.00

 

Listopad 2016

Mobilne życie, niemobilne przestrzenie”. Projekt badawczy.

Szanowni Państwo,

W najbliższą sobotę 26 listopada naszą szkołę odwiedzi Pani Izabela Czerniejewska.

W ramach Centrum Badań Migracyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Pani Izabela Czerniejewska realizuje projekt na temat migracji kobiet (Polek) do Norwegii. Szczególnie interesuje ją kwestia edukacji polskich dzieci – zarówno w szkołach norweskich, jak i w polskiej szkole. Będzie chciała porozmawiać z nauczycielami, jak również rodzicami.

Projekt badawczy „MOBILNE ŻYCIA, NIEMOBILNE PRZESTRZENIE? MIGRACJE KOBIET MIĘDZY POLSKĄ A NORWEGIĄ" jest realizowany przez badaczy związanych z Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu https://cebam.amu.edu.pl/realizujeProjekt finansowany jest  ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest dr Izabella Main, a w skład zespołu badawczego wchodzą także: dr Elżbieta Goździak, dr Marek Pawlak oraz dr Izabela Czerniejewska.

Projekt ma na celu zbadanie sytuacji obecnie migrujących Polek i ich rodzin do Norwegii - kobiet, które osiedliły się w Norwegii, przebywają tam czasowo, odwiedzają tam bliskich (męża/partnera/dzieci) lub/i wróciły do Polski po minimum rocznym pobycie (lub kilku krótszych).

Osoby realizujące projekt chcą spotkać się z kobietami o różnej sytuacji rodzinnej – z dziećmi, singielkami, samotnymi matkami, w różnym wieku, z różnym wykształceniem i sytuacją zawodową. Badaczy interesują historie wyjazdu, jakie były motywacje i przygotowania do wyjazdu, co kobiety robią w Norwegii i jak żyją ich rodziny tu i w Polsce, sprawy związane z pracą i edukacją (jeśli mają dzieci, to również nauka w szkole) oraz postrzeganie wyjazdu przez rodzinę i bliskich, którzy pozostali w kraju.

Wyniki będą opracowane zgodnie z normami naukowymi, pozyskane informacje będą anonimowe (oznacza to, że z podanych informacji nie można będzie się domyślić tożsamości rozmówcy). Uczestnicy badań mają prawo wglądu do zebranych materiałów, będą mieli dostęp do tekstów naukowych opracowanych na podstawie zebranych materiałów, w każdym momencie mają również możliwość zrezygnowania z udziału w badaniach.

Blog projektu https://mobilelivesblog.wordpress.com/

FB: Mobile Lives, Immobile Realms

Zapraszamy też do wzięcia udziału w ankiecie realizowanej w ramach projektu https://www.surveymonkey.com/r/P9KG9Q8

Badania przesiewowe

Informujemy, iż przesiewowe badania logopedyczne dobiegły końca. Wszyscy rodzice, których dzieci wymagają terapii, zostali poinformowani w tym tygodniu e-mailem. Począwszy od dnia 26.11 w godzinach 11:30-12:00 w grupie przedszkolnej odbywać się będą zajęcia logopedyczne. Zajęcia są otwarte dla rodziców. Serdecznie zapraszamy!

Uwaga!!!

Wszyscy uczniowie biorący udział w przedstawieniu jasełkowym proszeni są o przyjście na kolejne zajęcia, tj. 26.listopada o godz. 9.00.

Przypominam o nauczeniu się tekstów na pamięć! Obowiązkowo!

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy rodzicom klasy IIa za przybycie na dyżur. Pani Joanna Najdzionek-Suska oraz Pan Tomasz Giak wspierali w grupach przedszkolnych oraz bloku klas I-III. Dziękujemy za poświęcony czas! Mamy nadzieję, że pozostali rodzice klasy IIa pojawią się na kolejnym dyżurze swojej klasy w dniu 26 XI.

Dyżur 26 listopada

Przypominamy, że na najbliższych zajęciach 26 XI dyżur na terenie szkoły pełnią rodzice klasy IIa. Szczegółowe informacje zawarte zostaną w wiadomości e-mail.

 

  

Z radością informujemy,

iż ze sprzedaży ciast i sałatek podczas obchodów Święta Niepodległości 12 oraz 13 listopada, udało nam się zebrać kwotę 3290 kr. Środki te wesprą sfinansowanie zakupu świątecznych paczek dla dzieci w naszej szkole. Kwota uzyskana z kawiarenki w przeliczeniu na 140 świątecznych paczek pozwoli na dołożenie do każdej paczki upominków o wartości 23,5 kr. Jednocześnie pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu uroczystości, w szczególności:

- rodzicom, którzy upiekli ciasta i przygotowali sałatki do kawiarenki,

- rodzicom i nauczycielom którzy pomagali w sobotę i niedzielę przy obsłudze uroczystości,

- uczniom, nauczycielom, księdzu Piotrowi i rodzicom, którzy brali udział w wykładzie oraz inscenizacji historycznej.

Dziękujemy również gościom, którzy przybyli świętować z nami tę uroczystość.

Polska Szkoła w Bergen

Niepodległość oczami uczniów

Jestem Polakiem - to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Nauczyciele Polskiej Szkoły w Bergen realizując najważniejszą misję szkoły 

– wychowanie świadomego swoich korzeni młodego Polaka, angażują uczniów w aktywne obchody ważnych dla Polski rocznic. 

Z okazji 11 listopada uczniowie klasy V i VI wraz ze swoimi wychowawcami – Mirosławą Pustkowską i Danielem Filą przypomnieli początki Polski, jej zmagania z zaborcami i najważniejszy moment – odzyskania niepodległości. Na scenie nie zabrakło rycerzy z tarczami, strojów ludowych i biało-czerwonych barw. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się wspólnym odśpiewaniem hymnu, a zakończyły inaczej niż tylko inscenizacją w wykonaniu uczniów. Drogę Polski do wolności przypomniał zgromadzonym nasz szkolny historyk. W Krypcie, w czasie drugiego dnia obchodów święta niepodległości, referat historyczny cieszył się ogromnym zainteresowaniem. A Daniel Fila otrzymał wiele ciepłych słów i podziękowań za to, że przypomniał ludziom ten ważny dla Polski okres. Zrodził się też pomysł wieczorków historycznych. Okazuje się, że nie tylko polskie dzieci na emigracji chcą się uczyć o Polsce. A to znaczy, że Polska Szkoła wypełnia swoją misję wzorowo. Zorganizowanie takiej uroczystości nie byłoby możliwe bez zaangażowania innych nauczycieli, ale przede wszystkim rodziców. Tym razem spisali się na medal. Dyżurowali w szkole, ustawiali stoliki, krzesła, sprzątali, a przede wszystkim przygotowali mnóstwo dobrego jedzenia i pełne blachy domowych ciast. Zarówno sobotnie, jak i niedzielne spotkanie dopełniła więc kawa i smaczne słodkości. I tak po ponad miesiącu przygotowań, dwudniowe obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przeszły do historii. Szkolnej historii.

 

Przesiewowe badania logopedyczne

W dniu 12.11.2016 r. w godzinach 9:50 – 13:45 logopedzi przeprowadzą badania przesiewowe u dzieci, które nie były obecne podczas badań przeprowadzanych w ich klasach.

W dniu 12.11.2016 r. w godzinach 9:50 – 13:45 logopedzi przeprowadzą badania przesiewowe u dzieci, które nie były obecne podczas badań przeprowadzanych w ich klasach. Przesiewowe badania logopedyczne

W dniu 12.11.2016 r. w godzinach 9:50 – 13:45 logopedzi przeprowadzą badania przesiewowe u dzieci, które nie były obecne podczas badań przeprowadzanych w ich klasach. Przesiewowe badania logopedyczne

W dniu 12.11.2016 r. w godzinach 9:50 – 13:45 logopedzi przeprowadzą badania przesiewowe u dzieci, które nie były obecne podczas badań przeprowadzanych w ich klasach.

Dyżury 12 i 13 listopada

Przypominamy, że na najbliższych zajęciach 12 XI dyżur na terenie szkoły pełnią rodzice klasy V, natomiast 13 XI w Krypcie dyżur pełnią rodzice klasy VI. Szczegółowe informacje zawarte zostaną w wiadomości e-mail.

Logopedzi w przedszkolu

W dniu 05.11.2016 r. w godzinach 9:50 – 15:00 logopedzi spędzą cały dzień w grupach przedszkolnych. Działania w przedszkolu będą miały charakter profilaktyczny. Celem zajęć profilaktycznych jest zapobieganie, ale również wykrywanie i likwidowanie problemów językowych bądź artykulacyjnych. Prosimy o jak największą frekwencję w tym dniu na zajęciach.

Siatkówka

Siatkówka Rodziców, to inicjatywa rodziców uczniów naszej szkoły, mająca na celu zintegrowanie społeczności szkolnej, wspólne spędzenie czasu i oderwanie się myślami od pracy, codziennych obowiązków. Najbliższy mecz rozegramy 5 XI o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie będzie czekał na Państwa pan Robert. Zapraszamy chętnych rodziców i prosimy pamiętać o obuwiu sportowym!

Rada Rodziców i Komisja Rewizyjna

W zakładce Kontakt -https://www.polskaszkolawbergen.no/…/wladze-stowarzyszenia-…/ można znaleźć skład Komisji Rewizyjnej oraz Rady Rodziców na rok 2016/2017. Na zebraniu w dniu 22 X Zarząd wybrał również Przewodniczącą Rady Rodziców. Jednocześnie Zarząd zwołuje pierwsze zebranie Rady Rodziców podczas najbliższych zajęć w dniu 5 XI 2016 r. o godzinie 10:00 w sekretariacie szkoły.

Kiermasz odzieży dziecięcej, zabawek, sprzętu sportowego

W sobotę 5 XI, na wzór popularnych norweskich pchlich targów, Polska Szkoła w Bergen organizuje kiermasz odzieży dziecięcej, zabawek, sprzętu sportowego i innych przedmiotów, z których nasze pociechy już wyrosły. Kiermasz zaplanowano na godzinę 12:30 w holu głównym Szkoły. Koniec kiermaszu o godz. 15:00. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wystawić swoje przedmioty na sprzedaż oraz tych, którzy pragną coś kupić – zapraszamy nie tylko rodziców dzieci uczęszczających do Polskiej Szkoły w Bergen, ale wszystkich zainteresowanych. Wszelkie pytania dotyczące kiermaszu prosimy kierować na adres e-mail bądź telefonicznie na numer podany na stronie internetowej Szkoły www.polskaszkolawbergen.no. Całe przedsięwzięcie koordynuje Pani Elżbieta Kopera. Kiermasz nie ma wpływu na przebieg zajęć dydaktycznych. Serdecznie zapraszamy!

Dyżur

Przypominamy, że na najbliższych zajęciach 5 XI dyżur na terenie szkoły pełnią rodzice klasy IIa. Szczegółowe informacje zawarte zostaną w wiadomości e-mail.

 

Październik 2016

Zmiana dyżurów

W związku z dodaniem do terminarza spotkań uroczystości w Krypcie nastąpiły niewielkie zmiany w kolejności dyżurów - więcej w zakładce Terminarz spotkań pod adresem: https://www.polskaszkolawbergen.no/terminarz-spotkan/

Instrumenty muzyczne

Drodzy Rodzice! Z myślą o najmłodszych dzieciach nabyliśmy zestaw instrumentów muzycznych. Co ważne - pochodzą one z polskiego, profesjonalnego sklepu muzycznego. Mamy nadzieję, że dadzą naszym pociechom wiele radości i jeszcze bardziej urozmaicą zajęcia!

Ulotki

W zeszłym tygodniu dotarły do nas ulotki reklamujące naszą Szkołę. Będą one na stałe dostępne w sekretariacie. Jeśli mają Państwo ochotę i możliwość rozpowszechnienia ich wśród osób zainteresowanych działalnością Szkoły, chętnie się nimi podzielimy. Zapraszamy do sekretariatu!

Podziękowania

Chcemy złożyć serdeczne podziękowania rodzicom, którzy znaleźli czas, chęci, możliwości i zaangażowali się w pomoc szkole.

Tym samym dziękujemy:

Panu Marcinowi Koc za pomalowanie szkolnego schowka oraz

- Panu Przemysławowi Pytlas za farbę.

 

Dziękujemy!

Zarząd Stowarzyszenia "Razem w Bergen"

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy rodzicom klasy I za liczne przybycie na dyżur i pomoc w organizacji Pasowania na Ucznia. Pani Urszula Banaszkiewicz-Beda, Pani Hanna Jaroszyńska, Pani Anna Jóźwicka, Pani Karolina Kaczkowska, , Pani Justyna Malochwy, Pani Beata Sawa oraz Pan Michał Płażalski przez cały dzień pomagali przygotowując salę do uroczystości, tworząc dekoracje i pomagając w szkolnym sklepiku. Wspierali zarówno nauczycieli w bloku klas I-III, jak i wychowawców grup przedszkolnych. Dziękujemy za poświęcony czas! Na pozostałych rodziców klasy I czekamy w dniu 22 X.

Zarząd Stowarzyszenia Sammen i Bergen

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy rodzicom klasy I za liczne przybycie na dyżur. Pani Ewa Krupa-Papierniak oraz Pani Justyna Hajduk-Niemiec pomagały w przygotowaniach do uroczystości Pasowania na Ucznia, natomiast Pan Radosław Wódka, Pan Witold Szkiłądź oraz Pan Marek Sklarek wspierali nas na kolejnym dyżurze w grupach przedszkolnych, bloku klas I-III oraz w sklepiku szkolnym. Dziękujemy za poświęcony czas! Jeśli kogoś przypadkiem pominęliśmy, bardzo prosimy o zgłoszenie nam tego faktu. Staramy się skrupulatnie odnotowywać wszystkich Rodziców, którzy są dla nas wsparciem, ale czasem i nam może zdarzyć się niedopatrzenie.

Zarząd Stowarzyszenia Sammen i Bergen

Dyżur klasy I

Przypominamy, iż w najbliższą sobotę 22 X dyżur na terenie szkoły pełnią rodzice klasy I. Szczegółowe informacje zawarte zostaną w wiadomości e-mail.

Drodzy Rodzice,

Chwila to ważna, bo dzieci będą przyrzekać być uczniami prymusami!

W sobotę 1 października o godz. 13.45 odbędzie się uroczyste Pasowanie na Ucznia!

Świadkami tego wydarzenia będą uczniowie klasy II A, II B i III.

Bardzo prosimy, aby dzieci były ubrane odświętnie.

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klasy I, rodzeństwo, jak również babcie i dziadków naszych pierwszoklasistów. Jednocześnie prosimy, aby rodzice uczniów klasy I upiekli ciasta, ponieważ po uroczystości dzieci wraz z rodzicami i nauczycielem przejdą do klasy na słodki poczęstunek.

Zapraszamy!

Przesiewowe badania logopedyczne

W dniu 22.10.2016 r. w godzinach 9:50 – 14:00 logopedzi przeprowadzą badania przesiewowe w klasie VI oraz w gimnazjum. Prosimy o jak największą frekwencję w tym dniu na zajęciach.

 

Wrzesień 2016

Dyżury w roku szkolnym 2016/2017

Drodzy rodzice!

Na podstawie istniejącego terminarza spotkań Zarząd ustalił dyżury rodziców poszczególnych klas. Wystarczy, że każdy rodzic pozostanie z nami przez jedne zajęcia w ciągu całego roku szkolnego. Dzięki dyżurom zapewnimy większe bezpieczeństwo podczas przerw, sprawniej przygotujemy szkołę do nadchodzących uroczystości, umożliwimy nauczycielom skorzystanie z krótkiej przerwy oraz... poznamy się wzajemnie!

Dyżury rodziców w roku szkolnym 2016/2017 kształtują się następująco:

1 X - dyżurują rodzice klasy I (wspierając nauczyciela w przygotowaniach do uroczystości ślubowania)

22 X - nadal dyżuruje klasa I (ci rodzice, którzy nie mogą dyżurować 1 X)

5 XI - klasa II a 

12 XI - klasa II a

26 XI - klasa II b

10 XII - klasa IV

7 I - klasa II b

21 I - klasa IV

4 II - klasa III

18 II - klasa III

11 III - klasa V

25 III - klasa V

1 IV – przedszkole 3-4-latki

29 IV - klasa VI

6 V - gimnazjum

20 V – przedszkole 5-latki

Dyżur trwa od godz. 10.15 do godz. 15.00. Dyżurni rodzice zgłaszają się w sekretariacie, gdzie będą czekać na nich identyfikatory. Za dyżury rodziców odpowiedzialny jest przewodniczący Rady Rodziców.

Bardzo prosimy o informowanie administracji szkoły (nr tel. 46225267) na tydzień przed datą dyżuru, jeśli z ważnego powodu rodzic nie może odbyć dyżuru w umówiony terminie.

Walne Zebranie Członków

W sobotę, 24 września 2016 r. o godz. 14:00 w głównym holu siedziby szkoły (przy ul. Lillehatten 3), odbędzie się Walne Zebranie Członków. Celem zebrania jest dokonanie corocznego wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Rady Rodziców. Prosimy pamiętać, że uczestnictwo członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu jest obowiązkowe.


W razie pytań prosimy o kontakt: sammenibergen@gmail.com lub tel. 46225267.

Zarząd Stowarzyszenia Sammen i Bergen

Przesiewowe badania logopedyczne

Z radością informujemy, iż od najbliższych zajęć Polska Szkoła w Bergen rozpoczyna program przesiewowych badań logopedycznych. Badania te służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce zaburzeń mowy. Nasi logopedzi – pani mgr Małgorzata Młynarska oraz pani mgr Sylwia Kolasa, obejmą opieką poszczególne klasy oceniając stan artykulacji głosek, zdolność wypowiadania się. Zbadają także funkcje połykowe i oddechowe oraz budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego.

Po przeprowadzonych badaniach w klasach logopedzi skontaktują się indywidualnie z rodzicami tych dzieci, które wymagają opieki logopedycznej. Dzieci wraz z rodzicami zostaną zaproszone na indywidualne konsultacje logopedyczne w ramach zajęć dydaktycznych w naszej szkole. Na konsultacjach rodzice zostaną zaopatrzeni w zestawy ćwiczeń do pracy z dziećmi. Skuteczność oraz czas trwania terapii zależeć będzie nie tylko od rodzaju i stopnia zaburzenia, ale również od współpracy rodziców z logopedą. Należy pamiętać, że po konsultacjach konieczne będą regularne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu. Efekty tych ćwiczeń logopedzi będą monitorować na kolejnych konsultacjach przeprowadzanych w ciągu roku szkolnego, ustalanych indywidualnie z rodzicami.

W dniu 24.09.2016 r. w godzinach 9:50 – 14:00 logopedzi przeprowadzą badania przesiewowe w klasie I, IIa oraz IIb. Prosimy o jak największą frekwencję w tym dniu na zajęciach.

Więcej o naszych logopedach na naszej stronie oraz w niezwykle ciekawym artykule:

https://www.polskaszkolawbergen.no/logopeda/

https://www.mojanorwegia.pl/nauka-w-norwegii/dobry-polski-mocny-norweski-rola-rodzicow-w-wychowaniu-dwujezycznych-dzieci-11472.html

Zapraszamy do lektury!

Wyniki Konkursu

Uczeń naszej szkoły, Wiktor Hudak wygrał konkurs rysunkowy zorganizowany przez Propter Familia.

Nagrodą sa 4 bilety do teatru na spektakl 'Snill'.

Gratulujemy!!!

Komunikat

Informujemy, iż po weryfikacji dokumentacji kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej stwierdzono, iż dwóch spośród trzech proponowanych kandydatów nie spełnia wymogów formalnych do kandydowania na to stanowisko. W związku z powyższym, wybór członków do Komisji Rewizyjnej z dnia 24 września 2016 r. uznaje się za nieskuteczny. Członkowie Komisji Rewizyjnej zostaną wybrani ponownie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Dalsze informacje wkrótce.

Zarząd Stowarzyszenia Sammen i Bergen

 

Sierpień 2016

Witaj szkoło!

W sobotę 27 sierpnia z samego rana ponad 140 uczniów, ich rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele i osoby związane z Polską Szkołą w Bergen pojawili się, by uroczyście rozpocząć rok szkolny.

Na początku głos zabrała Sylwia Dębska, prezes Stowarzyszenia „Razem w Bergen”, organu prowadzącego szkołę. Mam nadzieję, że wakacje były radosne, słoneczne i rodzinne, a teraz wszyscy są gotowi na nowe wyzwania – powiedziała do zgromadzonych. Tradycyjnie już odśpiewano polski hymn, a szczególnej doniosłości dodawały zarówno polskie, jak i norweska flaga. Polska flaga to znak przynależności i szacunku do kraju, z którego pochodzimy. Norweska to ukłon w kierunku kraju, w którym żyjemy, pracujemy i uczymy się – wyjaśniła Iwona Mazurek- Orłowska, koordynator ds. dydaktycznych Polskiej Szkoły w Bergen. W czasie uroczystości z uczniami przywitał się także ksiądz Piotr Gąsior, który od razu rozśmieszył zgromadzone w szkole dzieci. Nie zabrakło też Małgorzaty Młynarskiej, szkolnego logopedy. W tym roku działalność Poradni Logopedycznej stworzonej przy Polskiej Szkole rusza pełną parą. Badania przesiewowe i diagnozy będzie również stawiać Sylwia Kolasa, logopeda wspierający. Tuż po zakończeniu części oficjalnej, dzieci wraz z wychowawcami i rodzicami poszli do swoich klas. Tam nauczyciele przedstawili plan pracy na najbliższe miesiące. Tuż po spotkaniach klasowych odbyło się jeszcze zebranie ogólne z rodzicami. Spraw organizacyjnych jak zawsze było bez liku. Najważniejsze jednak było zaproszenie na spotkania konferencyjno­szkoleniowe, które już wkrótce odbędą się w Polskiej Szkole w Bergen. W ramach studyjnej z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej z Lublina odbędzie się cykl szkoleń ze specjalistami z zakresu dydaktyki, tutoringu i coachingu i nie tylko. A 19 i 20 listopada

 

Polska Szkoła zaprasza wszystkich chętnych – rodziców uczniów oraz osoby związane ze szkolnictwem na szkolenie z zakresu dwujęzyczności. Dwu – i wielojęzyczność jest wyzwaniem dla dzieci, rodziców i nauczycieli – wyjaśnia Iwona Mazurek­Orłowska. – Nasze doświadczenie to jedno, ale musimy też czerpać z doświadczenia profesjonalistów badających procesy związane z tym nowym zjawiskiem. Podnoszenie naszych kwalifikacji to podstawa. Ale chcemy się tymi możliwościami dzielić z innymi, stąd dajemy możliwość uczestnictwa w szkoleniach także rodzicom. Oni też sa nauczycielami swoich dzieci – dodaje. Najbliższy rok w Polskiej Szkole w Bergen zapowiada się więc bardzo pracowicie.

 

Życzymy roku pełnego wrażeń!

Informacja o płatnościach

Szanowni Państwo,

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017, począwszy od 27 sierpnia 2016 roku opłata roczna za zajęcia w Polskiej Szkole wynosi 5000 kr za jedno dziecko. Za dwoje lub więcej dzieci opłata roczna wynosi 7000 kr . Obejmuje to 20 spotkań w roku szkolnym. Opłata uiszczona jest w dziesięciu ratach odpowiednio po 500 kr lub 700 kr w każdym miesiącu nauki, płatne z góry za każdy miesiąc. Tym samym – bez względu na to, czy odbywa się jedno, czy trzy spotkania w miesiącu, opłata jest taka sama.

Nr konta, na które należy dokonywać wpłat, podajemy poniżej:

 

Forening Sammen i Bergen

 

Maj 2016

Ostatni dzwonek

W sobotę 28 maja w Polskiej Szkole w Bergen zebrało się ponad stu uczniów, ich rodzice i nauczyciele, by uroczyście zakończyć rok szkolny. Były uśmiechy, okrzyki radości, ale i łzy wzruszenia. Ostatnia sobota maja była bez wątpienia dniem pełnym wrażeń i wielu niespodzianek.

O godzinie 10 uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach, gdzie odebrali świadectwa, dyplomy oraz nagrody książkowe. W tym czasie rodzice wzięli udział w zebraniu, na którym podsumowano rok szkolny. Iwona Mazurek-Orłowska, koordynator ds. dydaktycznych przypomniała historię szkoły, jak również misję szkoły.

- Umacnianie więzi z Polską poprzez nauczanie języka polskiego i historii Polski oraz promowanie polskości poza granicami kraju to jedno z ważniejszych wyzwań, jakie podejmujemy - powiedziała.

Na tym jednak nie koniec. Wśród głównych założeń jest także kultywowanie polskich tradycji, co potwierdzają cykliczne imprezy szkolne, w tym konkurs malowania pisanek wielkanocnych, czy też wspólne spotkania wigilijne. Bardzo ważnym elementem jest także upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i promowanie literatury polskiej oraz twórczości współczesnych polskich autorów książek dla dzieci. W minionym roku szkolnych, w ramach obchodów Święta Szkoły gościem specjalnym był Wojciech Widłak, autor "Pana Kuleczki". W ciągu roku prowadzona była również akcja czytania młodszym dzieciom, a starsi uczniowie, w ramach Roku Sienkiewicza, zapoznali się z książką "W pustyni i w puszczy".

- Małymi kroczkami zaczynamy tworzyć szkolną bibliotekę - zapewniła Iwona Mazurek-Orłowska. - Mamy już pomieszczenie, otrzymaliśmy też trochę książek od rodziców - dodała.

Podtrzymywanie więzi kulturowych poprzez uczestnictwo w obchodach świąt narodowych to także ważna sprawa. I szkoła o tym nie zapomina. W ciągu 10 miesięcy nauki dzieci przygotowały akademie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, jak również rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Ponadto w ramach obchodów Dnia Flagi Rzeczpospolitej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą uczniowie zwiedzali korwetę ORP Kaszub, która właśnie 2 maja 2015 roku zawinęła do portu w Bergen. Niesamowitym przeżyciem była też wizyta na polskiej fregacie rakietowej ORP Generał Tadeusz Kościuszko. Natomiast w 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja szkołę odwiedziło dowództwo ORP Kontradmirał Xawery Czernicki.

W uroczystości udział wzięli także ks. Piotr Gąsior oraz ks. Janusz Batko, którzy w czasie roku szkolnego prowadzili zajęcia z religii dla dzieci, a także uczestniczyli w większości szkolnych imprez. 

Autobus z lodami

Tuż po otrzymaniu świadectw, na dzieci czekała kolejna niespodzianka... autobus z lodami! Z okazji Dnia Dziecka uczniowie szkoły nie tylko dostali ulubione lody, ale mieli także okazję przejechać się autobusem Scania z 1960 roku, który na co dzień nie przewozi już pasażerów, a jest częścią Vest Trafikk Veteranbuss Klubb. Za kierownicą autobusu weterana usiadł Marcin Tomasik, jeden z rodziców i inicjator autobusowej niespodzianki.

- Z całą pewności można powiedzieć, że był to niesamowity dzień, a uśmiech nie schodził z twarzy dzieci - mówią przedstawiciele szkoły. 

Rozśpiewana szkoła

Mimo wielu sobotnich atrakcji dzieci nie zapomniały o swoich obowiązkach i na oficjalnej części szkolnej akademii zaprezentowały swoje muzyczne zdolności. Grupy przedszkolne oraz uczniowie klas I-III  zaśpiewały kilka piosenek, a tuż po nich wystąpiła Kora Dudarenko grając "Poranek" Edwarda Griega z cyklu Suita Peer Gynt oraz Adrian Harasiuk, który zagrał utwór "Rain" Sonji Otto. Natomiast Sylwia Dębska, prezes Stowarzyszenia "Razem w Bergen" wręczyła rodzicom podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Wspólnie obejrzano także prezentację zdjęć pokazującą szkolne zmagania uczniów. 

Przedstawienie teatralne

Na zakończenie dzieci wzięły udział w spektaklu "Szewczyk Dratewka". Historię dzielnego Szewczyka, smoka i królewny, opartą na motywach bajki Marii Kownackiej zaprezentowali specjalni goście - aktorzy Teatru Balbina z Sosnowca, którzy po raz kolejny gościli już w Polskiej Szkole w Bergen. W tym czasie na rodziców czekał słodki poczęstunek.  

I tak oto podziękowano wszystkim za wspólne 10 miesięcy pracy - dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Życząc sobie wzajemnie udanych wakacji uczestnicy uroczystości rozjechali się do domów.

Red.

Fot. O. Giak

Fot. B. Dobrosielska

 

 

Polska Szkoła w Bergen

Uczczono rocznicę 3- Maja

W pierwszy majowy weekend uczniowie Polskiej Szkoły w Bergen, wspólnie z rodzicami, nauczycielami, jak również Polonią świętowali 225 rocznicę uchwalenia konstytucji 3-go Maja. Zaprezentowali inscenizację wydarzeń z 3 maja 1791 roku zarówno w szkole, jak i w Krypcie przy polskim kościele św. Pawła w Bergen.

 

225 lat temu Polska, u schyłku swoich wolnych dni, spisała swój porządek państwowy, czyli konstytucję. Nie cieszyła się nią długo, bo obce mocarstwa po raz kolejny sięgnęły po polskie ziemie. Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Dziś większość z nas nie przywiązuje większej wagi do historycznych wydarzeń, jednak Polska Szkoła krzewi wśród młodych Polakach poczucie przynależności do kraju, szacunek do jej historii i tradycji. Buduje więzi i pokazuje wartości, które w obliczu zmieniającego się świata często odchodzą na dalszy plan. 

 

- Warto się czasem zatrzymać i zastanowić - powiedział jeden z uczestniczących w obchodach mężczyzn.

 

Dostrzeżenie tych wartości to jeden z najważniejszych celów naszych szkolnych działań. I właśnie dlatego zarówno uczniowie, ich rodzice, jak i wychowawcy włożyli ogrom pracy, by przygotować uczniów do wspólnego świętowania. Tym razem w inscenizacji wydarzeń z końca XVIII wieku wzięli udział nie tylko starsi uczniowie, ale także młodsze dzieci. Połączyliśmy siły uczniów klasy I, II, IV i V. Dając młodszym szansę uczestnictwa we wspólnym świętowaniu, nie tylko pokazujemy więzi z krajem rodzinnym, ale także pozwalamy przełamywać bariery strachu. A to wszystko, jak wiadomo, jest częścią procesu nauczania. I choć nie wszystko się zawsze udaje, to każde przedsięwzięcie uważamy za sukces.

Tym razem zmagania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ze szlachtą, jak również przywódcami obcych mocarstw obejrzeli goście specjalni. W szkole gościliśmy dowódcę ORP Kontradmirał Xawery Czernicki - ppor Wojciecha Paprotnego oraz zastępcę dowódcy okrętu por Michała Bumbula. Było to dla nas ogromne wyróżnienie. Podobnie, jak i dla dowództwa ORP, którego jedną z zadań jest promowanie i wspieranie polskości poza granicami kraju.

 

- Niech żyje król! Niech żyje konstytucja! - dało się słyszeć słowa szlachcianki powtarzane przez tłum zgromadzonych na placu obywateli ówczesnej Polski. I choć dziś Polska króla nie ma, to konstytucja nadal jest najważniejszym dokumentem państwowym regulującym prawa i obowiązki obywateli. Tego czas nie zmienił. Ogromne podziękowania należą się nie tylko uczniom i wychowawcom, ale przede wszystkim rodzicom, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie, a także uszycie strojów dla dzieci, rekwizytów i dopilnowali, aby dzieci nauczyły się tekstu. Nie zapominamy także o tych, którzy upiekli ciasta na spotkanie w Krypcie i wszystkich tych, których zazwyczaj nie widać, a którzy poświęcają swój czas i pomagają w przygotowywaniu dekoracji, obsłudze sprzętu nagłaśniającego, sklepiku, robieniu zdjęć i sprzątaniu. Bez naszych dzieci nie byłoby Polskiej Szkoły, ale nie byłoby jej również bez rodziców. I za to wszystkim bardzo dziękujemy! Za wspólną pracę, chęci, za dobre słowa i bezinteresowne wsparcie.

 

***

 

Iwona Mazurek - Orłowska

Koordynator ds. dydaktycznych

fot. B. Dobrosielska

fot. O. Giak

 

Luty 2016

OGŁOSZENIE!

"Znamy się tylko z literatury!"

W sobotę 13 lutego 2016 roku o godz. 9.30 odbędzie się w naszej szkole spotkanie z Wojciechem Widłakiem, autorem książek dla dzieci.

W planie występ naszych uczniów, wystąpienie gościa, rozstrzygnięcie konkursu, jak również autografy i wspólne zdjęcia. Osoby chętne będą mogły kupić książki Wojciecha Widłaka.  

Przewidujemy, że spotkanie zakończy się przed godziną 13.00, więc wszyscy uczniowie wracają na lekcje. Zajęcia potrwają tak, jak zawsze, czyli do godz. 15. W związku z tym prosimy, aby dzieci miały ze sobą książki i zeszyty.

Jednocześnie informujemy, że tego dnia rano nie będzie lekcji religii.


W imieniu autora, serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców! 

 

Grudzień 2015

W sobotę 12 grudnia w Polskiej Szkole w Bergen odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe.

Uroczystość rozpoczął ksiądz Piotr, który odczytał fragment Pisma św., a następnie złożył życzenia świąteczne i noworoczne społeczności szkolnej. Następnie,  zgodnie z tradycją, rozpoczęły Jasełka przygotowane przez B. Glondalską i M. Ihnatowicz. Młodzi artyści z niezwykłym zaangażowaniem odegrali swoje role. Doskonałe opanowanie tekstów, idealne dopasowanie aktorów do ról, przeplatanie elementów poważnych z humorystycznymi sprawiło, że przedstawienie oglądało się z przyjemnością.  Całość dopełniła cudowna oprawa muzyczna, piękne polskie kolędy w wykonaniu naszych dzieci i rodziców.

Po Jasełkach szkołę odwiedził św. Mikołaj, który obdarował dzieci słodkimi upominkami.

Spotkanie zakończyła wspólna biesiada przy suto zastawionych stołach, które zapełnili nasi rodzice.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

Szczególne podziękowania składamy:

- Sylwii i Pawłowi Harasiukom, za przepiękną oprawę muzyczną i przygotowanie dzieci,

- Dawidowi Stadnikowi, za piękną szopkę,

- Jackowi i Grażynie Wiśniewskim oraz Eli Słowiak za przygotowanie sceny,

- rodzicom naszych młodych artystów za przygotowanie strojów.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy uświetnili nasze świętowanie, przygotowali potrawy, salę i zamówili Mikołaja…

Dziękujemy również Sylwii i Jakubowi Dębskim oraz Iwonie Chatys-Vigmostad  za pomoc podczas spotkania jasełkowego w krypcie, które odbyło się 13 grudnia.

Magdalena Ihnatowicz

Spotkanie z Barnevernet

5 grudnia w Polskiej Szkole w Bergen odbyło się spotkanie rodziców z pracownikami Urzędu Ochrony Praw Dziecka (Barnevernet). Głównym celem spotkania z przedstawicielami tej instytucji było przybliżenie rodzicom sposobu działania urzędu. Sama organizacja nie budzi pozytywnych skojarzeń, a dla niektórych jest przerażająca. Wiele negatywnych opinii można znaleźć w prasie i na forach internetowych.
- My nie możemy wypowiadać się na temat konkretnych spraw, ponieważ obowiązuje nas tajemnica – powiedziała Hiam Alfalah, przedstawicielka Urzędu Ochrony Praw Dziecka. Podkreśliła, że czytając informacje i doniesienia prasowe, znamy tylko wersje jednej strony. Barnevernet zawsze stara się pomóc, a urząd współpracuje z wieloma instytucjami – szkołami, przedszkolami i poradnią dzieci zdrowych (helsestasjon). Pracownicy tych jednostek są zobowiązani do zgłaszania  nieprawidłowości oraz swoich wątpliwości dotyczących dzieci. Każdy może też złożyć zawiadomienie do Barnevernet telefoniczne lub osobiście. Od momentu zgłoszenia Barnevernet ma 3 miesiące na zbadanie sprawy (w wyjątkowych sytuacjach czas wydłuża się do 6 miesięcy). Od samego początku rodzice dziecka są poinformowani o wszczęciu postępowania. Tylko w wyjątkowych sytuacjach (przemocy seksualnej, fizycznej, nadużycia alkoholu, narkotyków) interwencja Barnevernet przeprowadzana jest natychmiast. W tracie postępowania instytucja poznaje opinię najbliższych dziecka - rodziców, sąsiadów, szkoły/przedszkola, poradni – wszystkich, którzy są w stanie wydać opinię na temat danej rodziny. BV przesłuchuje także dziecko. Jeżeli dziecko nie jest pochodzenia norweskiego wzywany jest tłumacz. Rodzicom również przysługuje tłumacz i darmowa pomoc adwokata. Rodzice sami mogą zgłaszać się po pomoc do BV. Instytucja stara się wspierać rodziny i pomagać im w wychowaniu oraz dialogu z dziećmi. Spotkanie było pierwszym tego typu w naszej szkole i na pewno nie ostatnim. Zostało bardzo pozytywnie odebrane przez rodziców. Pracownice urzędu były bardzo zadowolone, że rodzice mieli mnóstwo pytań i wyrazili chęć dalszej współpracy. Mamy nadzieje, że w przyszłym roku będziemy mogli ruszyć z nowym projektem cyklicznych spotkań z Barnevernet.***

Ogromne podziękowania dla Pani Edyty Hammer za tłumaczenie spotkania!

Warsztaty z pierwszej pomocy

    5 grudnia w Polskiej Szkole w Bergen odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod okiem wykwalifikowanych ratowników medycznych, pracowników ochotniczej straży pożarnej uczniowie, nauczyciele i rodzice naszej szkoły uczyli się właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.

    Trenerzy pokazywali, jak należy sprawdzić parametry życiowe poszkodowanego, prawidłowo ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej , wykonać sztuczne oddychanie i masaż serca. Uczyli, jak bandażować uszkodzone kończyny i głowę, jak prawidłowo przykleić plaster. Zwrócili uwagę również na prawidłowe złożenie meldunku dyspozytorowi, podczas wzywania pogotowia. Powtórzyli polskie i norweskie numery alarmowe. Zaprezentowali zawartość apteczki, która powinna znaleźć się w każdej instytucji i w każdym domu. Zwrócili uwagę, że taka apteczka powinna znajdować się w widocznym miejscu. Cierpliwie i wyczerpująco odpowiadali na pytania dzieci. Dzieci natomiast z wielką uwagą słuchały trenerów i bardzo dokładnie wykonywały polecenia.

    Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w grupach, w których dzieci mogły same ćwiczyć z manekinami. Chętnie sprawdzały parametry życiowe, wykonywały sztuczne oddychanie i masaż serca. Układały koleżanki i kolegów w pozycji bezpiecznej. Niesamowitą frajdę – szczególnie najmłodszym - sprawiła im możliwość zabandażowania trenera, rodziców czy kolegów.

    Na koniec każdy z uczestników warsztatów otrzymał breloczek z maseczką, do wykonania sztucznego oddychania oraz upominek od trenerów.

    Przy okazji warsztatów przeprowadzony został również konkurs plastyczny dotyczący pierwszej pomocy. Trenerzy po burzliwych dyskusjach wyłonili zwycięzców. Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.

    Serdecznie dziękujemy Dorocie, Agnieszce i Mateuszowi za przeprowadzenie warsztatów i zapraszamy znowu!

Magdalena Ihnatowicz

Październik 2015

Witaj szkoło!

Pasowanie na Ucznia!

"Niech każdy nasz wspólny dzień będzie radosną uroczystością" - pod takim hasłem 17 października odbyła się uroczystość, w czasie której uczniowie klas I Polskiej Szkoły w Bergen złożyli ślubowanie i zostali oficjalnie pasowani na ucznia!

Sobotnie przedpołudnie było pełne gwaru i pracy. Od rana rodzice pomagali przygotować salę na tą, jakże ważną nie tylko dla pierwszoklasistów uroczystość.

Około 13 wszystko było gotowe, a sala zaczęła wypełniać się gośćmi, wśród których znaleźli się rodzice, rodzeństwo oraz wychowawcy klas I, jak również przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia "Razem w Bergen" i przyjaciele szkoły. Świadkami tego wydarzenia byli też goście specjalni - Marian Siemakowicz, Radca-Minister Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Norwegii, Øystein Elgan, Konsul Honorowy RP oraz ksiądz Janusz Batko, Duszpasterz Polonii w Bergen.

Po oficjalnym powitaniu i odśpiewaniu hymnu głos zabrali goście. Później przyszedł czas na występ pierwszoklasistów, którzy okazali się doskonale przygotowani, przez co skradli serca wszystkich obecnych. O młodszych kolegach nie zapomnieli też uczniowie starszych klas, którzy również wzięli udział w uroczystości prezentując swoje zdolności recytatorskie. Później nadszedł czas na ślubowanie. Emocjom nie było więc końca. Tym bardziej, że tegoroczni pierwszoklasiści, tuż po złożeniu ślubowania, zostali pasowani na ucznia specjalnym ołówkiem przez Mariana Siemakowicza, Radcę -Ministra z Ambasady RP w Oslo. W czasie pasowania każde z dzieci otrzymało koronę i pamiątkowe jabłuszko ze swoim imieniem. Na koniec dzieci otrzymały zakładki do książek przygotowane przez uczniów klas IV - VI.

Tuż po uroczystości na pierwszoklasistów czekał w klasach słodki poczęstunek i ciąg dalszy atrakcji.

Całemu wydarzeniu towarzyszyło wesołe zamieszanie. Nie brakowało wielu wspólnych zdjęć, uścisków dłoni i prezentów!

Iwona Mazurek-Orłowska

***

Ta impreza odbyła się dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób. Nie sposób wszystkich wymienić. Chcielibyśmy jednak bardzo podziękować:

- rodzicom, którzy upiekli ciasta

- wszystkim rodzicom i nie tylko, którzy pomagali przy dekorowaniu sali oraz przy sprzątaniu

- Panu Michałowi Kopera za zdjęcia z uroczystości

- Pani Barbarze Tomasik za wykonanie koron dla dzieci

- Ilonie Radkiewicz - Kwaśny oraz Annie Madoń, wychowawcom klas za przygotowanie uczniów

 

Ogromne podziękowania należą się także naszym sponsorom:

Firmie Papillon, Manufaktura Rzeczy Wyjątkowych z Rybnika za wykonanie ołówka na pasowanie na ucznia

- Firmie My Call za upominki w postaci czapek dla dzieci i innych gadżetów

- Panu Leszkowi Budnemu za bezpłatne przewiezienie paczki z Polski

 

Dziękujemy!

 

Uczniowie Polskiej Szkoły w Cornerteateret

Lusia i jej świat

W pełni teatralnym klimacie, z doskonałą grą aktorską, reżyserią i scenografią w tle widzowie spektaklu "Grzeczna" (org. "Snill") towarzyszyli Lusi, głównej bohaterce, która udowadnia, że tylko będąc sobą można być w pełni szczęśliwym.

Lusia przechodzi pewną metamorfozę, dojrzewa, zaczyna rozumieć życie... Spektakl nie tylko pokazuje problem Lusi, grzecznej, wręcz idealnej dziewczynki, która z dnia na dzień staje się przezroczysta i bez wyrazu, a pewnego dnia po prostu... niewidzialna, ale przede wszystkim zwraca uwagę dorosłego widza na problemy, z jakimi mogą borykać się dzieci. Bo przecież każdego dnia ktoś wystawia nas na próby, czegoś oczekuje, czegoś chce...

Oryginalny, będący połączeniem teatru formy, animacji, muzyki i samej gry aktorskiej spektakl wywołał wiele emocji nie tylko wśród dorosłych, ale przede wszystkim wśród dzieci.  

- Trochę to smutne mamusiu - powiedział jeden z chłopców.

Trafne spostrzeżenie, bo ta historia jest inspirująca, dająca do myślenia, a chwilami przerażająca. Było i smutno i groźnie, wesoło, a momentami śmiesznie. Dzieci zachwycały się dekoracjami i samymi lalkami. Po spektaklu miały okazję dowiedzieć się, co i jak zostało zrobione, a nawet dotknąć i obejrzeć z bliska lalkę grającą główną rolę.

Wrażeń było bez liku, a uczniowie naszej szkoły chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami, kiedy po zakończeniu przedstawienia na scenie pojawili się organizatorzy i realizatorzy - Dominika Minkacz-Sira, Przemysław Jaszczak oraz Mateusz Mirowski.

Spektakl odbył się po norwesku, ale nikomu to nie przeszkadzało. Zresztą sztukę trzeba poczuć, a nie zawsze rozumieć dosłownie.

Jeszcze raz dziękujemy Open Window Theatre za niezapomniany spektakl, jak również możliwość bliskiego spotkania z popularną w Skandynawii literaturą autorstwa Gro Dahle.

Wyniki konkursu

Z przyjemnością informujemy, iż laureatkami szkolnego konkursu zostały: Karolina, Iga, Klaudia, Natalia, Helena oraz Marta. Nagrodami są bilety na jutrzejszy spektakl teatralny "Greger Grinebiter" o godz. 12.00 w Cornerteateret. Z autorkami prac przedstawionych na zdjęciach skontaktujemy się telefonicznie. Gratulujemy!

 

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no