Klasa 2

28.08.2021

Jesteśmy pasażerami

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych rozwijających ogólną sprawność ruchową. Analiza wzrokowo-słuchowa wyrazów z dź. Czytanie ze zrozumieniem. Łączenie podpisów z obrazkami. Wyszukiwanie dź, dzi w wyrazach. Łączenie zdań z odpowiednią ilustracją.

Smok wawelski

Rozmowa na temat wysłuchanej legendy O Smoku Wawelskim. Wykonanie pracy plastycznej związanej z legendą.

Zabawy integracyjne w kole doskonalące pamięć i rozwijające mowę.


21.08.2021

Czekoladowy raj

Wypowiedzi uczniów na temat jedzenia słodyczy na podstawie ilustracji. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z cz. Doskonalenie umiejętności czytania-praca z książką. Nauka pisania dwuznaku Cz, cz ćwiczenia grafomotoryczne.

Na wycieczce w lesie

Co robią dzieci? -praca z obrazkiem. Analiza i synteza wzrokowo słuchowa wyrazów z sz. Doskonalenie umiejętności czytania praca z książką. Nauka pisania dwuznaku Sz, sz ćwiczenia grafomotoryczne.

Listy od Hani i Henia słuchanie i rozmowa na temat opowiadania.