Klasa 4a

28.08.2021

Język polski

 1. Witam w moim domu - co to znaczy być miłym i uprzejmym. Odgrywanie scenek rodzajowych.

 2. Jak spędzam wolny czas? Co sprzyja zacieśnianiu więzi rodzinnych?

 3. Drzewo genealogiczne - czyli moje korzenie.

 4. Różne rodzaje zdań ( pytające, rozkazujące).

 5. Opowiadanie o Koszmarnym Karolku - analiza utworu i odpowiedz na pytania do tekstu.

Historia

Temat: Czas w historii.

 1. Chronologia i czas w historii - wyjaśnienie pojęcia.

 2. Dyskusja na temat znaczenia mierzenia czasu w codziennym życiu, sposobu mierzenia czasu i korzyści, jakie to przynosi.

 3. Zapoznanie się z cyframi rzymskimi.

 4. Poznanie epok historycznych.

 5. Obliczanie czasu w historii, podział na wieki, określanie wieku.

 6. Budowa grodu średniowiecznego.


21.08.2021

Język polski

 1. Witamy w klasie 4. Poznajemy się i opowiadamy o naszych wakacjach.

 2. Posiłek na świeżym powietrzu / Ann Patrick - analiza dzieła sztuki plastycznej.

 3. Praca projektowa - dom moich marzeń.

Historia

Temat: Czym jest historia?.

 1. Historia jako nauka o przeszłości. Wyjaśnienie, na czym polega praca historyków i archeologów.

 2. Historia a baśnie i legendy. Zapoznanie z legendami "O Lechu, Czechu i Rusie" i "O Smoku Wawelskim".

 3. Wyjaśnienie różnic między historią a dziejami legendarnymi.

 4. Efekty pracy historyków i archeologów.

 5. Przypomnienie polskich symboli narodowych.

 6. Zabawa dzieci, związana z opowiadaniem historycznym.