Klasa 4a

07/05/2022

Historia

Temat: I wojna światowa.

 1. Film wyjaśniający genezę I wojny światowej.

 2. Polacy podczas wojny.

 3. Józef Piłsudski i Legiony Polskie.

 4. Odzyskanie niepodległości - 11 listopada 1918 r.

 5. Walka o granice II Rzeczpospolitej.

 6. Wojna z Rosją Sowiecką - "cud nad Wisłą"

 7. Odbudowa odrodzonej Polski.

Praca domowa:

W ramach notatki przepisz tekst na stronie 117.

Dla chętnych: na podstawie podręcznika wypełnij kserówki.


23/04/2022

Historia

Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.

 1. Przypomnienie jak wyglądały ziemie polskie podzielone między zaborców.

 2. Branka przyczyną wybuchu powstania styczniowego.

 3. Wojna partyzancka.

 4. Romuald Traugutt na czele powstania.

 5. Państwo podziemne.

 6. Upadek i skutki zrywu narodowego.

Temat: Maria Skłodowska-Curie i polscy nobliści.

 1. Przedstawienie postaci Marii Skłodowskiej i początków kariery naukowej - Uniwersytet Latający.

 2. Odkrycia i nagrody - wyjaśnienie, czym jest nagroda Nobla.

 3. Praca naukowa - skutki pracy z promieniowaniem.

 4. Inni polscy nobliści - Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk.

Praca domowa:

Przepisanie tekstu na stronie 103 i 107 pod odpowiednimi tematami lekcji.


02/04/2022

Historia

Temat. Powstanie kościuszkowskie. Legiony Polskie.

 1. Sytuacja Polski w XVIII w.

 2. I rozbiór Polski.

 3. Uchwalenie Konstytucji 3 maja.

 4. II rozbiór Polski.

 5. Przedstawienie sylwetki Tadeusza Kościuszki.

 6. Powstanie kościuszkowskie. Rola chłopów.

 7. Przebieg powstania i jego upadek.

 8. III rozbiór Polski.

 9. Zapoznanie z postaciami Napoleona Bonaparte, Jana Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego.

 10. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech.

 11. W szeregach legionistów.

 12. "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech", czyli "Mazurek Dąbrowskiego" - analiza tekstu.

Praca domowa:

 1. Przepisz tekst na str. 93 i 98 (To już wiem).

 2. Naucz się wszystkich zwrotek hymnu.


26/03/2022

Historia

Temat: Potop szwedzki.

 1. Czas wojen.

 2. Zagrożenie z północy.

 3. Potop szwedzki.

 4. Poznanie postaci Stefana Czarnieckiego.

 5. Obrona Jasnej Góry.

 6. Wojny z Turcją.

 7. Bitwa pod Wiedniem.

 8. Husaria.

 9. Skutki wojen w XVII w.

Temat: Czasy stanisławowskie.

 1. Stanisław August Poniatowski na polskim tronie.

 2. Rozwój kultury polskiej.

 3. Obiady czwartkowe.

Praca domowa:

wypełnienie i wklejenie kserówki.


12/03/2022

Historia

Temat: Polska "złotego wieku".

 1. Wykonanie ćwiczeń powtórzeniowych z podręcznika str. 74.

 2. Złoty wiek Polski.

 3. Przedstawienie postaci Jana Zamoyskiego.

 4. Krótki filmik związany z tematem.

Złoty wiek w dziejach Polski - lekcja dla klasy 4

 1. Zamość przykładem miasta renesansowego.

 2. Uzupełnienie ćwiczeń - proszę wkleić kserówkę do zeszytu.


19.02.2022

J.polski

Temat 1: Ćwiczenia gramatyczne- czas przeszły, teraźniejszy, czas przyszły (1h)

Temat 2 i 3: Najwyższa góra świata- czyli kilka słów o tolerancji. (2h)

Temat 4: Magiczne tenisówki mojego przyjaciela Percy'ego- tekst Ulfa Starka. Czego zazdrościmy innym? 

Zadanie domowe: 

Ćwiczenie 3 str. 129 (podręcznik)Tata Kuby powiedział: "Nie wszyscy muszą być jednakowi." Czy zgadzasz się z tymi słowami? Uzasadnij swoje zdanie.

Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Na ostatnich zajęciach powtórzyliśmy ważniejsze wiadomości, które omówiliśmy do tej pory.

Praca domowa:

Proszę dokończyć zadanie z lekcji - przypasowanie hasła do definicji - i wklejenie ich na kartę.


05/02/2022

Historia

Temat: Mikołaj Kopernik.

 1. Wiersz "Mikołaj Kopernik" - wprowadzenie do tematu.

 2. Objaśnienie różnych nurtów w kulturze antycznej, średniowiecznej i renesansowej i różnice między epokami.

 3. Jak ludzie dawniej wyobrażali sobie wszechświat? Rysunki na kserówkach.

 4. Zapoznanie z teorią geocentryczną i heliocentryczną.

 5. Film o Koperniku.

https://www.youtube.com/results?search_query=miko%C5%82aj+kopernik+klasa+4 

 1. Zapoznanie z wyrażeniem "człowiek renesansu".

 2. Analiza obrazu Jana Matejki "Astronom Kopernik".

 3. Grób Kopernika, historia odwzorowania jego twarzy.

 4. Poznanie innych polskich humanistów - rebusy.

Praca domowa

Proszę o wklejenie do zeszytu (lub przepisanie) kserówki, dotyczącej renesansu.

J. polski

Temat 1 i 2: Część mowy- czasownik. Odmiana czasownika, ćwiczenia. (1h)

Temat 3 i 4: "Ewka- Marchewka" Krystyny Pokorskiej- przezwiska, przydomki. (1h) 

Zadanie domowe:

Ćwiczenie 5 str. 122 (podręcznik)


22/01/2022

Historia

Temat: Bitwa pod Grunwaldem.

 1. Wielka wojna z zakonem krzyżackim.

 2. Zawisza Czarny - ideał rycerza.

 3. Bitwa pod Grunwaldem - krótki filmik i praca z mapą.

 4. Skutki i znaczenie bitwy.

 5. Budowa grodu średniowiecznego.

Praca domowa:

Ćw. 2 z kserówki (zakreśl właściwą odpowiedź). Proszę o wklejenie tej kserówki pod tematem lekcji.

Język polski

Temat 1: Samochwała Jana Brzechwy- omówienie wiersza. (1h)

Temat 2: Życzenia na Dzień Dziadka- s. 109 (1h)

Temat 3 i 4: Mikołajek- oglądanie filmu. (2h)

Zadanie domowe:

Napisz o czym był film pt. Mikołajek.

Co Ci się podobało w tym filmie?(5-6 zdań)


15/01/2022

Historia

Temat: Początki dynastii Jagiellonów.

 1. Okoliczności sprowadzenia Krzyżaków do Polski.

 2. Jadwiga - król Polski.

https://www.youtube.com/watch?v=hk_s3zKtzL0 

Jadwiga Andegaweńska - królowa, która rozkochała w sobie świat Ale Historia odc. 119

 1. Jagiełło i krzyżackie zagrożenie.

 2. Unia polsko-litewska w Krewie.

 3. Chrzest Litwy.

Praca domowa:

Ćw. 1, 2, 3 i 4 (kserówki) - proszę wyciąć i wkleić do zeszytu.


11.12.2021

Temat: Panowanie Kazimierza Wielkiego.

 1. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji - quiz na mobilnej aplikacji Kahoot.

 2. Omówienie sytuacji Polski przed panowaniem Kazimierza Wielkiego - rozbicie dzielnicowe.

 3. Przeczytanie i omówienie legendy o jaskini Łokietka.

 4. Szlak Orlich Gniazd dziełem Kazimierza Wielkiego - praca z mapą.

 5. Polska "murowana", nie "drewniana" - wyjaśnienie powiedzenia.

 6. Znaczenie soli i powstanie kopalni soli. Obejrzenie filmiku - Skąd się wzięła sól w Polsce?

https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY 

https://www.youtube.com/watch?v=EW-CttoP2v0 

 1. Król Kazimierz - wielki budowniczy.

 2. Założenie Akademii Krakowskiej.

Praca domowa:

Proszę o przepisanie tekstu "To już wiem" na stronie 55 (pod lekcją w podręczniku dotyczącą Kazimierza Wielkiego) - 3 albo 6 punktów w zależności od wydania podręcznika.


27.11.2021

HISTORIA

Temat: Zakonnicy i rycerze.

 1. Obejrzenie bajki o św. Franciszku.

 2. Wyjaśnienie, kiedy powstały i czym były zakony.

 3. Zapoznanie z zakonami franciszkanów, benedyktynów, dominikanów i cystersów.

 4. Poznanie pojęć: skryptorium, reguła zakonna, klasztor, mnich.

 5. Zapoznanie z przekrojem społeczeństwa średniowiecznego (chłopi, rycerstwo, duchowieństwo, władca).

 6. Wyjaśnienie, kim byli rycerze i jak wyglądała droga "awansu".

 7. Zapoznanie się z cechami "rycerza idealnego".

 8. Poznanie pojęć: paź, giermek, pasowanie, kodeks rycerski, turniej.

 9. Obejrzenie filmu, przedstawiającego turniej rycerski.

 10. Wysłuchanie tekstu "Łobuziaki na turnieju rycerskim" i ćwiczenia do tekstu.

 11. Praca plastyczna - budowa grodu.

Praca domowa to dokończenie przepisywania tekstu pod tematem "W średniowiecznym klasztorze" To Już Wiem na stronie 51 i pod tematem "Rycerze i zamki" na stronie 61. Dzieci mają różne wydania książek, więc numery stron mogą być inne. W razie pytań proszę o kontakt monika.obrien@hotmail.com.

Bardzo proszę, żeby dzieci zapoznały się z tymi krótkimi tekstami.

Proszę także o regularne wklejanie do zeszytu kserówek, które dzieci wypełniają na lekcji.

Język polski

 1. Jak obchodzimy Boże Narodzenie w Polsce.

 2. Polskie zwyczaje i tradycje związane z Bożym Narodzeniem.

 3. Wigilia klasowa oraz wykonanie kartek świątecznych.


13.11.2021

HISTORIA

Temat: Dzień Niepodległości.

 1. Obejrzenie filmu "Animowana Historia Polski" i wyjaśnienie najważniejszych wydarzeń.

https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8 

2. Omówienie XX-wiecznej historii Polski i wyjaśnienie, czym dla Polaków jest 11 listopada.

3. Szkolne obchody Dnia Niepodległości.

Dzieci były bardzo zainteresowane filmem. Zachęcam do obejrzenia go razem z nimi w domu.

Praca domowa: Znajdź dziesiątą różnicę na kserówce.


30.10.2021

JĘZYK POLSKI

 1. Powtórzenie wiadomości o pisowni wyrazów z ó.

 2. Co to jest legenda? Jakie legendy znamy ?

 3. O Lechu, Czechu i Rusie / ćwiczenia w głośnym czytaniu tekstu legendy.

 4. Omówienie tekstu oraz wyjaśnienie trudnych/nieznanych wyrazów.

 5. Praca twórcza / wykonanie herbu.

Na dzisiejszych zajęciach powtórzyliśmy zarówno informacje dotyczące Polski , jak i te dotyczące ortografii.W październiku zajęliśmy się omówieniem zagadnień z rozdziału 4 w podręczniku (pomimo, że nie została zachowana kolejność zgodna z materiałem w książce ) ponieważ rozdział ten dotyczy Polski oraz Święta Niepodległości. Oczywiście wrócimy do pominiętych rozdziałów na kolejnych zajęciach.

W domu,

Proszę o wykonanie zadań ze strony 167 (Po przeczytaniu).

Uczniowie dostali ode mnie ksero zadań domowych. To strony 76 /77 z ćwiczeniówki oraz strony 57 -58.

Poza tym na zajęciach zaczęliśmy zadanie >Praca Twórcza> z podręcznika ze strony 167. Prosze także o dokończenie tego zadania (wielu uczniów już zadanie wykonało i oddało). Trochę zmieniliśmy treść polecenia do owego zadania. Trudno bowiem było dzieciakom określić jaka jest ich miejscowość w Polsce. Często bowiem mają sentyment do więcej niż jednego miejsca.

Na następnych zajęciach będziemy świętować Dzień Niepodległości. Proszę bardzo aby uczniowie mieli na sobie jakieś elementy stroju nawiązujące do naszych barw narodowych.

Pozdrawiam :) i życzę udanego tygodnia !

Macie Państwo do mnie jakieś pytania, sprawy - proszę o kontakt na

goralmaggie@gmail.com

mój nr telefonu : 96857278


23.10.2021

Język polski.

 1. Opisać Polskę. Podstawowe wiadomości na temat naszej Ojczyzny.

 2. Dlaczego świętujemy 11 listopada?

 3. Pytania Orła Mieszka / quiz na temat Polski.

 4. Mazurek Dąbrowskiego / nasz hymn narodowy. *strona 155 w podręczniku.

 5. Pisownia wyrazów z Ó ( gdy wymienia się na o, e oraz a ).

 6. Wykonywaliśmy plakat o Polsce.

W domu.

Prosze o nauczenie dzieci Mazurka Dąbrowskiego - lub chociaż parokrotne przesłuchanie hymnu. Prosze takze o wykonanie zadań ze strony 156 . (tylko pytanie 1 oraz 2)


25.09.2021

Historia

Temat: Bolesław Chrobry.

 1. Zapoznanie z sylwetką Bolesława Chrobrego.

 2. Misja świętego Wojciecha w Prusach.

 3. Zjazd gnieźnieński i pielgrzymka cesarza Ottona III

 4. Wojny Bolesława Chrobrego z sąsiadami i przyłączenie nowych ziem.

 5. Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski.

 6. Wyjaśnienie/przypomnienie terminów: poganin, misja, cesarz, koronacja, gród, wojowie.

 7. Zapisanie notatki.

 8. Kontynuacja budowy grodu.

Praca domowa:

Pokoloruj wizerunek Bolesława Chrobrego i wklej do zeszytu.


18.09.2021

Historia

Temat: Budowa państwa polskiego.

 1. Wyjaśnienie, jak wyglądały ziemie polskie w czasach Słowian.

 2. Zajęcia i wiara Słowian (zapoznanie z terminem wielobóstwo i plemię).

 3. Wyjaśnienie, kim byli Polanie (utrwalenie pojęcia gród, zapoznanie z terminami wojowie, drużyna, danina).

 4. Przypomnienie legend o początkach państwa polskiego.

 5. Okoliczności chrztu Polski (zapoznanie z pojęciem poganie).

 6. Skutki przyjęcia chrztu.

 7. Praca w grupach, polegająca na dopasowaniu pojęcia do definicji - powtórzenie lekcji.

Praca domowa dla chętnych:

Wytnij pojęcia i definicje. Dopasuj te, które znasz i wklej do zeszytu (tak, jak robiliśmy to na lekcji). Zadanie to będziemy robić w klasie w najbliższą sobotę.

Proszę przynieść wszystkie kserówki na zajęcia.

Język polski

Nie mogę przejść do podania tematów wczorajszego spotkania bez pochwały w stronę moich czwartoklasistów. Na dzisiejsze zajęcia uczniowie przynieśli wykonane w domu drzewa genealogiczne. Różnorodność i stopień zaawansowania prac przyprawia o zachwyt.

Mam nadzieję, że wykonanie tych prac sprawiło dzieciakom tyle radości co mi oglądanie ich.

 1. Jak się porozumiewamy? Kto to nadawcą , odbiorcą komunikatu.

 2. Czym są i czemu służą zwroty grzecznościowe (typu Pan, Pani) w języku polskim?

 3. Ćwiczenia w przekazywaniu informacji szyfrem GA DE RY PO LU KI.

 4. Co to jest czasownik? Powtórzenie wiadomości. Ćwiczenia polegające na wyszukiwaniu wyrazów.

 5. Jak napisać krótki list? Kto to adresat? kim jest nadawca?

 6. Rozmawialiśmy także o tym czym jest mobbing.

Praca w domu.

Poprosiłam uczniów o napisanie do mnie krótkiego listu na dowolny temat. Pomoże mi to w orientacji dotyczącej potrzeb edukacyjnych Waszych dzieci.

List nie musi być długi i nie musi być zaawansowany. Można napisać parę zdań na przykład o;

swojej rodzinie , koledze , wakacjach , ulubionej grze.... niech to będzie coś o czym dzieciaki chcą napisać.

Zad nr 2. To zadanie dla chętnych( str 22 w książce zadanie 9).

Zaprojektuj i narysuj na kartce znak graficzny przekazujący określoną informację.


28.08.2021

Język polski

 1. Witam w moim domu - co to znaczy być miłym i uprzejmym. Odgrywanie scenek rodzajowych.

 2. Jak spędzam wolny czas? Co sprzyja zacieśnianiu więzi rodzinnych?

 3. Drzewo genealogiczne - czyli moje korzenie.

 4. Różne rodzaje zdań ( pytające, rozkazujące).

 5. Opowiadanie o Koszmarnym Karolku - analiza utworu i odpowiedz na pytania do tekstu.

Historia

Temat: Czas w historii.

 1. Chronologia i czas w historii - wyjaśnienie pojęcia.

 2. Dyskusja na temat znaczenia mierzenia czasu w codziennym życiu, sposobu mierzenia czasu i korzyści, jakie to przynosi.

 3. Zapoznanie się z cyframi rzymskimi.

 4. Poznanie epok historycznych.

 5. Obliczanie czasu w historii, podział na wieki, określanie wieku.

 6. Budowa grodu średniowiecznego.


21.08.2021

Język polski

 1. Witamy w klasie 4. Poznajemy się i opowiadamy o naszych wakacjach.

 2. Posiłek na świeżym powietrzu / Ann Patrick - analiza dzieła sztuki plastycznej.

 3. Praca projektowa - dom moich marzeń.

Historia

Temat: Czym jest historia?.

 1. Historia jako nauka o przeszłości. Wyjaśnienie, na czym polega praca historyków i archeologów.

 2. Historia a baśnie i legendy. Zapoznanie z legendami "O Lechu, Czechu i Rusie" i "O Smoku Wawelskim".

 3. Wyjaśnienie różnic między historią a dziejami legendarnymi.

 4. Efekty pracy historyków i archeologów.

 5. Przypomnienie polskich symboli narodowych.

 6. Zabawa dzieci, związana z opowiadaniem historycznym.