Klasa 4b

15.01.2021

Język polski:

Lekcja powtórzeniowa.

Utrwalenie pisowni NIE z różnymi częściami mowy.

Magdalena Grądzka-Jurata,królowa Bałtyku.

Jan Adamczewski -O Mistrzu Twardowskim.

Adam Mickiewicz -Pani Twardowska.- Zadanie 10/183str. Słowa na Start.

Odpowiedz na pytanie: Która wersja historii o panu Twardowskim bardziej Ci się podoba?przedstawiona w utworze Adama Mickiewicza czy w legendzie

o mistrzu Twardowskim?

Historia:

Wojny i upadek Rzeczypospolitej -Jan Zamoyski, druga osoba po królu.

Które urzędy pełnił Jan Zamoyski?

Jakie były jego zasugerował dla Rzeczypospolitej?

Jakie miasto zostało założone przez Zamoyskiego?

Zamoyski jako zdolny młodzieniec? Zwycięstwo nad Rosją.Założenie miasta Zamość i Zamość dziś.

Zadanie domowe:

Utrwalamy czytanie.


08.01.2022

Język polski :

Lekcja powtórzeniowa.

Krystyna Pokorska - Ewka Marchewka.

Maria Terlikowska - Ziółko.

Praca z wierszami , opis emocji i uczuć. Radzenie sobie z przezwiskami.

Tworzymy swoje własne wiersze , rymowanki .

Co to są synonimy czyli wyrazy bliskoznaczne. Praca na lekcji. Zadanie 7/124.

Pisownia nie z różnymi częściami mowy .

Historia:

Mikołaj Kopernik - wielki astronom, wstrzymał słońce , ruszył ziemię wszechstronny uczony.

Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem . - opis obrazu :

Katedra we Fromborku

Model Układu Słonecznego

Przyrządy astronomiczne.

Wykonanie prac plastycznych w zeszycie - ( ruch ziemi wokół słońca ).

Zadanie domowe :

Zapoznaj się z tekstem ze strony 172- Słowa na start, - Jurata , królowa Bałtyku.

Proszę utrwalić pisownię NIE z różnymi częściami mowy.

(NIE z czasownikami piszemy oddzielnie , NIE z rzeczownikami, przymiotnikami , przysłówkami piszemy łącznie)


11.12.2021

Historia :

Część pierwsza :

Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem.

Zawisza Czarny jako idealny rycerz.

Opis idealna rycerza - praca w zeszytach.

Kto według Ciebie w dzisiejszych czasach może nosić miano rycerza i dlaczego ?


Język polski:

Opowieści wigilijne - film.

Jak obchodzimy święta,jakie potrawy goszczą na stole wigilijnym.

Czy warto być dobrym człowiekiem ?- dyskusja.

A jaki Ty dziś zrobisz dobry uczynek ?

Wykonanie prac plastycznych - ozdoby świąteczne, stroiki.

Uroczysta wigilia klasowa .

Wszystkim Uczniom i Rodzicom życzę Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia 🎄 oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022!💥


27.11.2021

Lekcja powtórzeniowa.

Historia:

Polska Kazimierza Wielkiego.

Uczta u Wierzynka.W jaki sposób Wierzynek podjął króla Kazimierza i jego gości.?

Akademia Krakowska.(założenie Akademii Krakowskiej).W jakich warunkach uczyli się średniowieczni żacy a w jakich uczą się dzisiejsi uczniowie?

Jadwiga i Jagiełło, unia polsko-litewska.W jakich okolicznościach wielki Książę Litwy Jagiełło został królem Polski?

Jadwiga na Polskim tronie.Jakie były dokonania Jadwigi ?

Jagiełło i krzyżackie zagrożenie. Kim byli Krzyżacy?

Unia polsko-litewska w Krewie. Jakie były jej skutki?

Polska i Litwa współcześnie.


Język polski:

Omówienie lektury "Katarynka" Bolesława Prusa.

Obejrzenie dla przypomnienia filmu "Katarynka" z 1967 roku.

https://youtu.be/FFwJAjS9ssA 

Praca w zeszytach, odpowiadamy na pytania.

Gramatyka: przypomnienie i utrwalenie zasad dotyczących pisowni wyrazów z rz i ż.

Bitwa ortograficzna. (Pisownia wyrazów z rz i ż).

Zadanie domowe:

Proszę przeczytać temat z podręcznika Historii, ze strony 66/67.

Zawisza Czarny i Bitwa pod Grunwaldem.


13.11.2021

Lekcja powtórzeniowa.

Historia:

Kazimierz Wielki- wstęp .

Quiz historyczny.

Przygotowania do występu- próba generalna.

Bieg dla Niepodległej.

Jarmark historyczny.

Uroczystości związane z obchodami 11 listopada.

Występ klasy z utworem : " Rozkwitały pąki białych róż ".

Wspólne zdjęcie.

Na zakończenie wspólny piknik .


30.10.2021

Historia:

Bolesław Chrobry jako pierwszy król Polski.

Zjazd gnieźnieński.

Kronikarz Gall Anonim o zjeździe gnieźnieńskim.

Czas wojen i koronacja.

Drzwi gnieźnieńskie i św. Wojciech:

-misja, męczeństwo, wykupienie zwłok.

Otton III- co go wyróżnia ?

Język Polski:

Przygotowanie prac plastycznych . Tworzymy straszydła halloweenowe, oraz tworzenie świeczników, ozdabianie w związku ze świętem zmarłych .

Przygotowania do występu związanego z obchodami 11 listopada ,( ćwiczymy piosenkę).

" O sobie, o nas"- odpowiadamy na pytania związane z obrazem str. 99.

Janusz Korczak- Król Maciuś Pierwszy.

Jan Brzechwa-Samochwała.

Gramatyka - przypomnienie części zdania. ( czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek).

Zadanie domowe:

Ćwiczymy piosenkę " Rozkwitały pąki białych róż ".

Przeczytaj opowiadanie ze str. 117 pt. "Ludeczka". Napisz w zeszycie , które fragmenty Cię rozśmieszyły i dlaczego?


23.10.2021

Historia :

Mieszko I i chrzest Polski.

Początki Polski.

Infografika - z dawnych legend.

Legenda o Lechu , Czechu i Rusie.

Legenda o złym księciu Popielu.

Legenda o Gościnnym Piaście.

Chrzest Polski i jego skutki.

Język Polski :

Spotkanie z lekturą- kontynuacja jednej z części Akademii Pana Kleksa z poprzedniego roku szkolnego.

Uczymy się opisywać postacie.

( przydatne słowa ).

Z cyklu szkolne nieporozumienia - Hanna Ożogowska- Chłopak na opak. Raz gdy chciałem być szlachetny.

Nauka piosenki pt . "Rozkwitały pąki białych róż".

Zadanie domowe:

Uczymy się piosenki pt."Rozkwitały pąki białych róż". Na uroczystości związane z dniem 11 listopada.

https://youtu.be/Fq2cTTvG_j4


25.09.2021

Język Polski:

Omówienie zadania domowego- " Opowieści czwartoklasisty".

Hanna Łochocka -" Książka czeka". Wyszukiwanie wersów , które mówią o tym , jakie korzyści płyną z czytania książek.

Ludzie książki - jak powstaje książka? Czyje nazwisko pojawia się w książce?

Uczymy się, kto to jest Autor, Tłumacz, Redaktor, Korektor, Ilustrator albo Grafik, Operator DTP, Drukarz, Księgarz, Bibliotekarz.

Tworzymy własne książki . Na lekcji powstały : Królowa zwierząt , Roboty, Świat .

Gramatyka:

Pisownia wielką literą. Imiona, Nazwiska tytuły.

Interpunkcja : cudzysłów i kursywa .

Historia:

Czas w historii: Zwracamy szczególną uwagę na to :

Czym zajmuje się chronologia? Poszczególne wydarzenia przedstawione po kolei.

Do czego służy oś czasu ? Wydarzenia umieszczone w kolejności chronologicznej.

Jakie są podstawowe jednostki czasu historycznego ?( rok , wiek, tysiąclecia)

Jakie ery i epoki historyczne wyróżnia się

w dziejach ludzkości ? Od starożytności do współczesności.

Obejrzenie fragmentu filmu edukacyjnego Jak powstało życie na ziemi .? "Ziemia- S.o.S. "

Zadanie domowe:

Wyszukaj w internecie ciekawą postać historyczną i przedstaw ją, poprzez opis w zeszycie. Kto to jest?

Kiedy żył ? ( w jakich latach) .

Czym się zajmował ?

Dlaczego wybrałeś tą postać ?


18.09.2021

Historia:

Uczymy się mapy, mieszkamy w Polsce i poznajemy sąsiadów.

Polacy jako naród.

Polskie dziedzictwo narodowe.

Symbole narodowe Polaków ( Godło, flaga,hymn Polski).

Polacy w Świecie.

Skąd się wzięły nazwiska? Poznajemy tajemnice sprzed wieków .

Język Polski:

Joanna Kulmowa - Marzenia - interpretacja.

Barbara Gawryluk - Moje Bullerbyn- ( szkolne radości , szkolne smutki). - Odpowiadamy na pytania budując zdania złożone .

Interpretacja Wiersza -

Aby nas nie obudzić :

Las rośnie cicho,

Że nic nie słychać .

Ziemia się kręci w sekrecie.

Cisza.

Świat się obraca ostrożnie,

Z troską na palcach.

Ćwiczymy kreatywność, wyobraźnie poprzez rysunek procesów zachodzących w przyrodzie .

Zadanie domowe;

Utrwalamy czytanie :

Przeczytaj "Opowieści Czwartoklasisty " - str. 63 i opowiedz w zeszycie na pyt. 1. Str. 66


28.08.2021

Bliżej języka oraz historia wokół nas.- temat główny.

Moja historia- drzewo genealogiczne. (Zadanie w zeszycie)

Pamiątki rodzinne.( rodzina , krewni)

Gramatyka:

Zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące. ( zadanie w zeszycie)

Spóźniony Słowik - Julian Tuwim

  • Dyskusja - interpretacja

Ciumkowe historie w tym jedna smutna- Paweł Beręsewicz

  • interpretacja , określenie charakteru tekstu.

Nasza mama jest poetka - Ryszard Przymus

  • pogadanka i interpretacja.

Zadanie domowe :

Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych. Postaw na końcu każdego wypowiedzenia odpowiedni znak.

  1. Tomek podziemnego oświetlał korytarza wnętrze

  2. jaskini chłopcy jaki skarb w znaleźli

  3. światło natychmiast zapal


21.08.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego.

Mój dom , moi najbliżsi- główny temat zajęć.

Rysunek na świeżym powietrzu( obraz- opis).

Wizyta- K.I. Gałczyński.

Nowe patyki i patyczaki-Jan Twardowski.

Nowy rok szkolny - Jan Brzechwa

Czym jest historia i czym się zajmuje .

Postacie baśniowe, legendarne, historyczne.

Skarby ukryte w ziemi.

Zad. Domowe

Przeczytaj wiersz pt: " Jesienią" str 329 i odpowiedz na pytania , zapisując je w zeszycie .