Klasa 4b

28.08.2021

Bliżej języka oraz historia wokół nas.- temat główny.

Moja historia- drzewo genealogiczne. (Zadanie w zeszycie)

Pamiątki rodzinne.( rodzina , krewni)

Gramatyka:

Zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące. ( zadanie w zeszycie)

Spóźniony Słowik - Julian Tuwim

  • Dyskusja - interpretacja

Ciumkowe historie w tym jedna smutna- Paweł Beręsewicz

  • interpretacja , określenie charakteru tekstu.

Nasza mama jest poetka - Ryszard Przymus

  • pogadanka i interpretacja.

Zadanie domowe :

Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych. Postaw na końcu każdego wypowiedzenia odpowiedni znak.

  1. Tomek podziemnego oświetlał korytarza wnętrze

  2. jaskini chłopcy jaki skarb w znaleźli

  3. światło natychmiast zapal


21.08.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego.

Mój dom , moi najbliżsi- główny temat zajęć.

Rysunek na świeżym powietrzu( obraz- opis).

Wizyta- K.I. Gałczyński.

Nowe patyki i patyczaki-Jan Twardowski.

Nowy rok szkolny - Jan Brzechwa

Czym jest historia i czym się zajmuje .

Postacie baśniowe, legendarne, historyczne.

Skarby ukryte w ziemi.

Zad. Domowe

Przeczytaj wiersz pt: " Jesienią" str 329 i odpowiedz na pytania , zapisując je w zeszycie .