Konto bankowe

Informacja o płatnościach
 
Szanowni Państwo,
 
W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 począwszy od 22 sierpnia 2020 do 29 maja 2021 roku opłata roczna za zajęcia w Polskiej Szkole wynosi 5000 kr (za jedno dziecko) lub 8000 kr (za dwoje lub więcej dzieci). Obejmuje to 20 spotkań w roku szkolnym.
 
Opłata wnoszona jest w trzech ratach:
- 1 rata do 03 września 2020 r. w wysokości 2000 kr (1 dziecko) / 3200 kr (2 dzieci)
- 2 rata do 03 grudnia 2020 r. w wysokości 1500 kr (1 dziecko) / 2400 kr (2 dzieci)
- 3 rata do 04 marca 2021 r. w wysokości 1500 kr (1 dziecko) / 2400 kr (2 dzieci)
 
Każde dziecko, które chce rozpocząć naukę w przedszkolu lub szkole może uczestniczyć w zajęciach próbnych. Zajęcia próbne są bezpłatne, o ile rodzic nie podejmie decyzji o podpisaniu umowy o pobieranie przez dziecko nauki. 
Po podpisaniu umowy, a tym samym zapisaniu dziecka do szkoły, zajęcia próbne są wliczane do obowiązującej opłaty rocznej. 
 
Numer konta, na które należy dokonywać wpłat podajemy poniżej:
 
Forening Sammen i Bergen
Sparebank1, numer konta: 3208 24 03190
Kod SWIFT - SPRONO22
BIC - NO85 3208 2403 190
 
Prosimy o dokonywanie regularnych wpłat. W przeciwnym razie dziecko zostanie skreślone z listy uczniów, a zaległości wynikające z podpisanej ze szkołą umowy zostaną przekazane do dalszej egzekucji przez firmę Lindorff.
 
***
 
Jednocześnie przypominamy Państwu, że podpisana umowa obowiązuje przez cały czas nauki dziecka w szkole i zostaje rozwiązana jedynie poprzez pisemną deklarację rodzica, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 
Umowa jest jednocześnie deklaracją członkowską, czyli po jej podpisaniu rodzic automatycznie staje się członkiem Stowarzyszenia i ma obowiązek uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no