Konto bankowe

Informacja o płatnościach
 
Szanowni Państwo,
 
W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 począwszy od 25 sierpnia 2018 do 25 maja 2019 roku opłata roczna za zajęcia w Polskiej Szkole wynosi 5000 kr (za jedno dziecko) lub 7000 kr (za dwoje lub więcej dzieci). Obejmuje to 20 spotkań w roku szkolnym. Opłata może być uiszczona 
w całości za 10 miesięcy z góry, półrocznie (płatne w sierpniu 2018 i styczniu 2019), kwartalnie (płatne w sierpniu, listopadzie 2018 i lutym 2019), a także po 500 lub 700 kr w każdym miesiącu nauki płatne z góry do 5-go każdego miesiąca. Tym samym – bez względu na to, czy odbywa się jedno, czy trzy spotkania w miesiącu, opłata jest taka sama. Przy wpłatach dokonywanych miesięcznie sugerujemy zrobienie stałego zlecenia w banku.
 
 
Nr konta, na które należy dokonywać wpłat, podajemy poniżej:
 
Forening Sammen i Bergen
 
Sparebank1, numer konta: 3208 24 03190
 
Kod SWIFT - SPRONO22
 
BIC - NO85 3208 2403 190
 
Prosimy o dokonywanie regularnych wpłat. W przeciwnym razie dziecko zostanie skreślone z listy uczniów, a zaległości wynikające z podpisanej ze szkołą umowy zostaną przekazane do dalszej egzekucji przez firmę Lindorff.
 
***
 
Jednocześnie przypominamy Państwu, że podpisana umowa obowiązuje przez cały czas nauki dziecka w szkole i zostaje rozwiązana jedynie poprzez pisemną deklarację rodzica, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 
Umowa jest jednocześnie deklaracją członkowską, czyli po jej podpisaniu rodzic automatycznie staje się członkiem Stowarzyszenia i ma obowiązek uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no