zajęcia z dnia 19.01.2019

Temat: Dzień Babci i Dzień Dziadka ( 21 I i 22 I )

1.   Rozwiązanie zagadki o babci i dziadku.

2.   Wypowiedzi uczniów na podstawie samodzielnie cicho czytanego wiersza Ewy Skarżyńskiej „Dlaczego kochamy babcię­­?” Głośne czytanie wiersza przez uczniów.

3.   Omówienie obrazu „Imieniny babuni” Olgi Boznańskiej. Sposoby wyrażania uczuć.

4.   Co lubią robić nasi dziadkowie­­? Wypowiedzi na podstawie ilustracji i krótkich tekstów. ­­Ciche i głośne czytanie zdań o babci i dziadku. Wyróżnianie różnych form wyrazu babcia i dziadek w tekście.

5.   Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka – uzupełnianie tekstu wyrazami z zastosowaniem wielkich liter  w zwrotach grzecznościowych.

6.   Słuchanie piosenek o babci i dziadku. Wspólne śpiewanie piosenki „Gimnastyczna wyliczanka”.

7.   Jaka jest moja babcia i mój dziadek? Słuchanie wierszy Zbigniewa Dmitroca „Babcia”,  „Dziadek”. Wprowadzenie przymiotnika jako określenia cech rzeczownika. Dobieranie i zapisywanie przymiotników do pierwszych liter wyrazów babcia, dziadek.

8.   Zabawy na śniegu. Czy śnieg jest czysty, kiedy śnieg się lepi, a kiedy nie? Lepienie bałwankowej rodziny.

9.   Nazwy czynności – Co robi babcia? Co robi dziadek? -  pisownia czasowników
z zakończeniem – uje.

10.  Przygotowanie laurki dla babci i dziadka – magiczny portret w ramce.

11.  Głośne czytanie wierszy i życzeń.

12.  Sprawdzian umiejętności polonistycznych. Uzupełnienie wiadomości.

13.  Szukamy rymujących się wyrazów. Ćw.1 s. 72 Karty ćw. cz. 2

14.  Ćwiczymy z Noni – zapisywanie nazw czynności. Ćw.1 s. 78 Karty ćw. część 2

15.  Wywiad z babcią lub dziadkiem – czytanie pytań, zachęcenie do przeprowadzenia wywiadu. Karta pracy.

16.  Wypowiedzi uczniów na podstawie wysłuchanych fragmentów lektury Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” (dwa pierwsze rozdziały i fragment z rozdz. 4)

– sprawdzenie rozumienia treści

– zapisywanie informacji dotyczących lektury ćw. 1 s. 68

– Jakie były dzieci? Kolorowanie  przymiotników ćw. 2 s. 68

– Jaki był dziadziuś, co lubił robić, w czym pomagał dzieciom, a w czym dzieci mu pomagały?

  Wypowiedzi uczniów na temat pomocy dzieci osobom starszym.

 

Praca domowa

Przeprowadzić wywiad z babcią lub dziadkiem i zapisać wypowiedzi w formie zdań na dodatkowej Karcie Pracy, którą dzieci otrzymały na zajęciach.

Uzupełnić  Karty ćw. cz.2 s. 69–71, utrwalić polski alfabet.

Zachęcam do czytania dzieciom kolejnych rozdziałów lektury i samodzielnego czytania książki przez dzieci.

Przynieść część 1 ćwiczeń oraz cz. 2 Podręcznika i ćwiczeń.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no