Spotkanie z Barnevernet

5 grudnia w Polskiej Szkole w Bergen odbyło się spotkanie rodziców z pracownikami Urzędu Ochrony Praw Dziecka (Barnevernet). Głównym celem spotkania z przedstawicielami tej instytucji było przybliżenie rodzicom sposobu działania urzędu. Sama organizacja nie budzi pozytywnych skojarzeń, a dla niektórych jest przerażająca. Wiele negatywnych opinii można znaleźć w prasie i na forach internetowych.
- My nie możemy wypowiadać się na temat konkretnych spraw, ponieważ obowiązuje nas tajemnica – powiedziała Hiam Alfalah, przedstawicielka Urzędu Ochrony Praw Dziecka. Podkreśliła, że czytając informacje i doniesienia prasowe, znamy tylko wersje jednej strony. Barnevernet zawsze stara się pomóc, a urząd współpracuje z wieloma instytucjami – szkołami, przedszkolami i poradnią dzieci zdrowych (helsestasjon). Pracownicy tych jednostek są zobowiązani do zgłaszania  nieprawidłowości oraz swoich wątpliwości dotyczących dzieci. Każdy może też złożyć zawiadomienie do Barnevernet telefoniczne lub osobiście. Od momentu zgłoszenia Barnevernet ma 3 miesiące na zbadanie sprawy (w wyjątkowych sytuacjach czas wydłuża się do 6 miesięcy). Od samego początku rodzice dziecka są poinformowani o wszczęciu postępowania. Tylko w wyjątkowych sytuacjach (przemocy seksualnej, fizycznej, nadużycia alkoholu, narkotyków) interwencja Barnevernet przeprowadzana jest natychmiast. W tracie postępowania instytucja poznaje opinię najbliższych dziecka - rodziców, sąsiadów, szkoły/przedszkola, poradni – wszystkich, którzy są w stanie wydać opinię na temat danej rodziny. BV przesłuchuje także dziecko. Jeżeli dziecko nie jest pochodzenia norweskiego wzywany jest tłumacz. Rodzicom również przysługuje tłumacz i darmowa pomoc adwokata. Rodzice sami mogą zgłaszać się po pomoc do BV. Instytucja stara się wspierać rodziny i pomagać im w wychowaniu oraz dialogu z dziećmi. Spotkanie było pierwszym tego typu w naszej szkole i na pewno nie ostatnim. Zostało bardzo pozytywnie odebrane przez rodziców. Pracownice urzędu były bardzo zadowolone, że rodzice mieli mnóstwo pytań i wyrazili chęć dalszej współpracy. Mamy nadzieje, że w przyszłym roku będziemy mogli ruszyć z nowym projektem cyklicznych spotkań z Barnevernet.

***

Ogromne podziękowania dla Pani Edyty Hammer za tłumaczenie spotkania!

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no