ZAJĘCIA ONLINE

9 MAJ

Powtórzenie wiadomości.Czasowniki w odpowiedniej formie,kolejność alfabetyczna,głoski, litery ,sylaby,wyrazy o znaczeniu przeciwnym,rzeczowniki,przymiotniki,czasowniki,wpisywanie wyrazów w odpowiedniej formie.Uzupełnij  ćwiczenia dodatkowe strona 80-91.

25 KWIECIEŃ

Z siostrą raźniej .Naucz się czytać wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej-Ala i Ola (podręcznik strona 36).Narysuj pokój Ali i Oli-podpisz rysunek,zrób zdjęcie i mi wyślij.Wskaż czasowniki w drugiej zwrotce wiersza.W jakich czasach zostały użyte?

28 MARZEC

Rozwiązanie zagadek. Przewodnik prawdziwych tropicieli.  Ulica Ciekawych Wyrazów – trop. Uzupełnianie zdań wyrazami . Wpisywanie do tabeli czasowników w odpowiedniej formie. Uzupeł­nianie wyrazów zmiękczeniami ś, si. Układanie zdań z wybranymi wyrazami.
Praca domowa
Uzupełnij ćwiczenie 1,2,3,4,5.

21 MARZEC

Warto ich znać! Matka Teresa z Kalkuty. Wysłuchanie ze zrozumieniem historii dotyczących niesienia pomocy. Czytanie tekstu Kim jest wolontariusz?. Rozmowa na temat wolontariatu. Ulica Ciekawych Wy­razów – charytatywny. Odczytanie i zapisanie z pamięci hasła z rozsypanki lite­rowej. Wyszukiwanie najważniej­szych elementów ogłoszenia. Uzupełnianie ogłoszenia wyrazami z ramki użytymi we właściwej formie. Rozmowa na temat niewłaści­wych postaw. Zapoznanie z Cudaczkiem-Wyśmiewaczkiem – bohaterem książki Julii Duszyńskiej. Czytanie ze zrozumieniem. Wskazywanie zdań prawdziwych. Odczytywanie hasła, układanie i zapisywanie z nim zdania. Wpisywanie imion bohaterów książki na podstawie ilustracji w podręczniku. Układanie i zapisywanie zdania o wybranym bohaterze.
Praca domowa
Przeczytaj fragment książki -Cudaczek Wyśmiewaczek i panna Obrażalska-podręcznik strona 14. Na podstawie  opowiadania uzupełnij ćwiczenie 1,2,3,4.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no