ZAJĘCIA ONLINE

30 MAJ

9 MAJ

Komunikatory internetowe
Podręcznik i Karty cz. 3, Podręcznik cz. 4
1. Porozmawiaj: Jakie znasz komunikatory internetowe? Co to jest poczta,
wiadomość elektroniczna?
2. Uzupełnij SMS-owe wypowiedzi. Ułóż z nalepek dialog, jaki prowadzą
chłopcy za pomocą komunikatora internetowego. Wypisz formy
grzecznościowe, pamiętaj o wielkiej literze. K. cz. 3 ćw. 2 s. 44, ćw.1, 2,
3, 4 s. 50
3. Co to jest blog?
Blog to dziennik w sieci, to rodzaj strony internetowej, składający się
z samodzielnych, różnorodnych oraz uporządkowanych chronologicznie
wpisów. To taki internetowy pamiętnik, jeden ze sposobów komunikacji.
Porządku na tej stronie internetowej pilnuje jej właściciel, a zarazem
twórca.
4. Przeczytaj fragmenty bloga (w załączniku w mailu) oraz blog kl. 3a w
części 4 Podręcznika s. 34 - 35. Jak sądzisz, czy blog to dobry sposób na
dzielenie się z innymi swoimi przeżyciami? Porozmawiaj o tym z
rodzicami.
5. Zapoznaj się z blogiem naszej szkoły: polskaszkolawbergen.blogspot.com
Kto tam prezentuje swoje wpisy, zdjęcia? Poszukaj wpisów dotyczących
naszej klasy. Ty też możesz za zgodą rodzica przesłać swój tekst, zdjęcia
np. o swoich zainteresowaniach, wycieczkach, wakacjach, odwiedzanych
miejscach.
6. Czy znasz historię Misia Wojtka? Koniecznie obejrzyj krótki film „Miś
Wojtek” na blogu szkoły (w zakładce Kącik historyczny pana Wojtka)
we wpisie zatytułowanym Ilu z nas zna historię misia Wojtka?? Albo
Baśki Murmańskiej?
7. Przeczytaj dalszą część tej historii pt. „Dziadek i niedźwiadek”
Ł. Wierzbickiego w Podręczniku cz. 3 s. 46 – 49 i wykonaj w K. cz. 3
ćw. 4, 5, 6 s. 39
8. Czym jest mit? Zapoznaj się z materiałami od nauczyciela. Przeczytaj
tekst G. Kasdepke „Uwaga na słońce” P. cz. 3 s. 71 – 75
Wykonaj ćwiczenia w K. cz. 3 1, 2, 4 s. 56-57, ćw. na stronach 66-67, ćw.
1, 2, 3, 4, 5 s. 74
9. Sprawdź się! Rozwiąż test sprawdzający umiejętności ćw. s. 90 – 91.
Materiały: załączniki mailowe, blog szkoły,
Podręcznik cz. 3 s. 46 – 49, 71-75
Podręcznik cz. 4 s. 34 – 35
Karty cz. 3 ćw. 2 s. 44, ćw.1, 2, 3, 4 s. 50, ćw. 4, 5, 6 s. 39, 1, 2, 4 s. 56-57,
ćw. na s. 66 - 67, ćw. 1, 2, 3, 4, 5 s. 74, test s. 90 – 91.

25 KWIECIEŃ

Zaj. 3a 25 kwietnia Zdalne nauczanie

1. Przeczytaj wiersz Marii Terlikowskiej „ Węglowa rodzinka”. P. s. 58 – 59. Zapoznaj

się ze znaczeniem wyrazów: parafina, urobek. Przeczytaj wiersz głośno mamie lub

tacie.

2. Poproś kogoś z dorosłych o przeczytanie Ci tekstu Wojciecha Mikołuszki „Jak

wydobywa się węgiel?”. Porozmawiaj na temat ilustracji w podręczniku.

3. Podpisz przedmioty, które zawierają węgiel, na podstawie wiersza „Węglowa

rodzinka”. ćw. 1 s. 50

4. Utwórz rodzinę podanych wyrazów. Ćw. 2 s. 50, ćw. 1 s. 55

5. Rozwiąż mini test. Ćw. 3 s. 51

6. Ułóż 3 pytania do zdania. Ćw. 4 s.51

7. Wypisz nazwy pięciu śląskich miast ćw. 3 s. 52

8. Przeczytaj wiersze „W kopalni soli” s.66 – 67 oraz tekst „Jak powstała sól?”

P.s. 68 – 71.

Kiedy piszemy warzyć, a kiedy ważyć?

9. Zapisz tekst zaproszenia ćw. 2 s. 55

10. Wykonaj stopniowanie przymiotników i przysłówków, zamień czasowniki na

rzeczowniki zakończone na –unek i – ów, - ówka, -ówna. Ćw. 3, 4 s. 59, ćw. 5 s. 61

11. Piszemy poprawnie – pisownia wyrazów z ż po spółgłoskach: l, ł, n, m, r. ćw. 1, 2 s. 70.

12. Zapoznaj się z legendą „Jak to ze lnem było” M. Dąbrowskiej i komiksem P. 86-87.

ćw. 1, 2, 3 s. 68 https://www.youtube.com/watch?v=jcWOUQCEPKM

13. Ćwiczymy z Noni – s. 72 – 73

14. Podziel wyrazy na sylaby ćw. 3 s. 76

15. Zapisz wyrazy z ż wymiennym na g, dz, h, s, z, ź. ćw. 1, 2 s. 84, 4, 5 s. 85

16. Ćwiczenia rozmaite K. s. 90, 91, 92, 93.

17. Sprawdź się! K. s. 98 – 99.

18. Ćwiczenia dodatkowe dla chętnych:

Przeczytaj: „Co wspólnego ma sadza z diamentem?” Tekst i ćw. 1, 2 s. 96-97,

„Tytus geologiem” – komiks P. s. 72 – 73,

o gazie „Zaraz eksploduję” P. s. 74-75

 

Strony polecane: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-12

 

Zaj. 3a 25 kwietnia Zdalne nauczanie
1. Przeczytaj wiersz Marii Terlikowskiej „ Węglowa rodzinka”. P. s. 58 – 59. Zapoznaj
się ze znaczeniem wyrazów: parafina, urobek. Przeczytaj wiersz głośno mamie lub
tacie.
2. Poproś kogoś z dorosłych o przeczytanie Ci tekstu Wojciecha Mikołuszki „Jak
wydobywa się węgiel?”. Porozmawiaj na temat ilustracji w podręczniku.
3. Podpisz przedmioty, które zawierają węgiel, na podstawie wiersza „Węglowa
rodzinka”. ćw. 1 s. 50
4. Utwórz rodzinę podanych wyrazów. Ćw. 2 s. 50, ćw. 1 s. 55
5. Rozwiąż mini test. Ćw. 3 s. 51
6. Ułóż 3 pytania do zdania. Ćw. 4 s.51
7. Wypisz nazwy pięciu śląskich miast ćw. 3 s. 52
8. Przeczytaj wiersze „W kopalni soli” s.66 – 67 oraz tekst „Jak powstała sól?”
P.s. 68 – 71.
Kiedy piszemy warzyć, a kiedy ważyć?
9. Zapisz tekst zaproszenia ćw. 2 s. 55
10. Wykonaj stopniowanie przymiotników i przysłówków, zamień czasowniki na
rzeczowniki zakończone na –unek i – ów, - ówka, -ówna. Ćw. 3, 4 s. 59, ćw. 5 s. 61
11. Piszemy poprawnie – pisownia wyrazów z ż po spółgłoskach: l, ł, n, m, r. ćw. 1, 2 s.
70.
12. Zapoznaj się z legendą „Jak to ze lnem było” M. Dąbrowskiej i komiksem P. 86-87.
ćw. 1, 2, 3 s. 68 https://www.youtube.com/watch?v=jcWOUQCEPKM
13. Ćwiczymy z Noni – s. 72 – 73
14. Podziel wyrazy na sylaby ćw. 3 s. 76
15. Zapisz wyrazy z ż wymiennym na g, dz, h, s, z, ź. ćw. 1, 2 s. 84, 4, 5 s. 85
16. Ćwiczenia rozmaite K. s. 90, 91, 92, 93.
17. Sprawdź się! K. s. 98 – 99.
18. Ćwiczenia dodatkowe dla chętnych:
Przeczytaj: „Co wspólnego ma sadza z diamentem?” Tekst i ćw. 1, 2 s. 96-97,
„Tytus geologiem” – komiks P. s. 72 – 73,
o gazie „Zaraz eksploduję” P. s. 74-75
 
Strony polecane: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-12

28 MARZEC

Wielkanoc

PODRĘCZNIK I KARTY ĆW. cz. 2 i 4
1. Przeczytaj wiersz „Tańczące pisanki” P. cz. 4 s.86
2. Dobierz do podanych wyrazów nalepki z odpowiednimi rymami K. cz. 4 ćw. 1 s. 80
3. Napisz życzenia dla wybranej osoby z okazji Wielkanocy. Pamiętaj o wielkiej literze
w nazwach świąt i zwrotach grzecznościowych. Zrób zdjęcie i prześlij nauczycielowi i
oraz osobie, do której pisałeś np. mailem, WhatsAppem. Ćw. 2 s. 80
4. Zapoznaj się z tekstem w Podręczniku cz. 4 s. 88 – 89.
Wykonaj w K. cz. 4 ćw. 1, 2, 3 s. 82
5. Opisz ilustrację, używając jak największej liczby przymiotników i liczebników.
Liczebniki zapisuj słowami.
K. cz. 4 ćw. 4 s. 83 oraz ćw. 5,6,7 s. 84
6. Pokoloruj pisankę wg kodu. Ćw. 20 s. 97
7. Wysłuchaj i przeczytaj wiersz Jana Brzechwy „Katar” oraz powiedz, dlaczego teraz
szczególnie powinniśmy dbać o zdrowie.
https://www.youtube.com/watch?v=9E_5LNdKcAU
8. Jaką pogodę mamy w marcu? Przeczytaj wiersz „Marzec” Wandy Chotomskiej.
Wymień rodzaje opadów, które wystąpiły w wierszu. Co znaczy powiedzenie „groch
z kapustą” oraz „W marcu, jak w garncu”?
9. Opisz osobę, z którą teraz przebywasz w domu np. mamę, tatę, siostrę, brata.
Karty cz. 2 ćw. 4 s. 49. Zrób i prześlij zdjęcie.
10. Jeśli chcesz, wykonaj jajko ze śpiącym kurczakiem ćw. s. 81, ćw. 8 s. 84 lub inną
ozdobę wielkanocną. Przyślij nauczycielowi zdjęcie.

Praca domowa
Prześlij pani Joli zdjęcia z pracy – patrz pkt. 3, 9 i ewentualnie pkt.10.
Wykonaj ćwiczenia w cz. 2 Kart ćwiczeń podane w mailu.

21 MARZEC

Temat: Czytamy i słuchamy.

1. Czytanie tekstu „Zły sen” z książki Wojciecha Widłaka „Pan Kuleczka”.

Streszczenie, jego budowa (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i porządkowanie

nalepek streszczenia. P. s. 26 – 29 K. ćw.cz. 2 s. 28

2. Uzupełnianie luk w wyrazach z ó, u. Wyrazy z zakończeniem –us. Ćw. 2 s. 29

3. Piszemy poprawnie – utrwalenie pisowni wyrazów z rz wymiennym i niewymiennym,

po spółgłoskach i w nazwach zawodów zakończonych na -arz, -erz .

P. s. 31 K. ćw. 1, 2 s. 30

4. Jak można przygotować się do snu, aby dobrze wypocząć? Recepta na dobry sen.

P. s. 32 – 33 K. ćw. 4, 5 s. 31

5. Spotkanie z lekturą: „Karolcia” Marii Krüger - uważne wysłuchanie fragmentów

lektury. P. 34 -36, 38 - 39 Sprawdzenie rozumienia tekstu. K. ćw. 1 s. 34

6. Uzupełnianie metryczki lektury. K. ćw. 1 s. 32

7. Redagowanie opisu głównej bohaterki lektury. K. ćw. 2, s. 32

8. Pisanie zdania z pamięci K. ćw. 3 s. 33

9. Odmiana czasownika przez osoby K. ćw. 2 s. 34

10. Słuch. P. s. 40-41 Uważne wysłuchanie tekstu Marcina Brykczyńskiego „Głuchy

telefon”. Jak powstaje plotka? Wyszukanie morału. P. s. 43 – 46. ćw. s. 36 -37.

11. Rozpoznawanie i stopniowanie przymiotników. K. ćw. 3, 4, 5 s. 37

12. Dialog – uzupełnianie rozmowy nalepkami, zwrócenie uwagi na sposób zapisu –

pauza na początku wypowiedzi podanych osób. K. ćw. 1 s. 38

13. Bezokolicznik – czasownik zakończony na ć, nie wskazuje na osobę ani na czas

wykonywanej czynności np. pisać, mówić, mieć, wziąć. P. s. 47

Dopisywanie do podanych form czasownika odpowiednich bezokoliczników.

K. ćw. 4,5 s. 39, ćw. 6 s. 40

14. W świecie ciszy - wysłuchanie tekstu „Niesamowity Wiktor” z cyklu „Listy od Hani i

Henia”. P. s. 48 – 49. Wyjaśnienie znaczenia wyrażeń: alfabet palcowy

(daktylografia), język migowy. Sposoby porozumiewania się osób niesłyszących.

P. s. 50 - 51

15. Formułowanie wypowiedzi pisemnej na podany temat, układanie odpowiedzi do

pytań. K. ćw. 2, 3 s. 42, 6 s. 43

16. Przekształcanie zdań z l. poj. na mnogą. K. ćw. 5 s. 43

17. Przysłówek – odpowiada na pytania jak? Gdzie? Kiedy? Np. Jak? boso, wolno,

ciemno, wesoło, niedaleko, ciekawie

Gdzie? blisko, daleko, dookoła, wszędzie, niedaleko

Kiedy? późno, wcześnie, wczoraj, codziennie

Proszę wyjaśnić to dzieciom, gdyż na lekcji mieliśmy do tej pory wprowadzone

jedno pytanie do przysłówka (jak?), a dochodzą jeszcze dwa (gdzie?, kiedy?).

P. s. 54 – 55 K. ćw. 2,3 s. 44, ćw. 1 s.48

18. Wskazywanie przysłówków (jak? gdzie? kiedy?) i przymiotników ( jaki? jaka? jakie?)

K. ćw. 3 s. 45

19. Stopniowanie przysłówków. K. ćw. 4 s. 45.

20. Tropimy ortografię – czytanie wierszyków ortograficznych Marcina Brykczyńskiego

utrwalających pisownię wyrazów z rz. P. s. 56, 57

21. Piszemy poprawnie – utrwalenie pisowni wyrazów z rz wymiennym i niewymiennym,

po spółgłoskach i w nazwach zawodów zakończonych na -arz, -erz .K. ćw. s. 46, 47

22. Ćwiczymy z Noni - dokończyć K. ćw.2, 3 s. 48

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no