ZAJĘCIA ONLINE

30 MAJ

J. polski

Temat: Sprawdzian wiadomości

 

Zgodnie z zapowiedzią, nadszedł czas na sprawdzenie zdobytych w tym roku wiadomości i umiejętności.

Wasze zadanie polega na napisaniu rozprawki na poniższy temat:

Którą powieść współczesną (napisaną w ostatnich 50 latach) zaproponujesz do spisu lektur Twojej klasy? Uzasadnij propozycję, odwołując się do fabuły i/lub stylu utworu.

Powodzenia!

9 MAJ

J. polski

  1. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

Z racji tego, że w dalszym ciągu nie mogliśmy się spotkać w szkole, przesyłam wam wykaz zagadnień, które omawialiśmy w trakcie roku szkolnego. Chciałabym, żebyście zastanowili się, co na dany temat pamiętacie, a co należałoby powtórzyć jeszcze raz. Lista zagadnień, którą tu dołączam ma wam posłużyć jako wskazówka, z czego należy się przygotować, żeby podsumować naszą dotychczasową pracę. 30 maja otrzymacie ode mnie zadanie sprawdzające poziom opanowanych umiejętności. Będzie ono związane z jednym z poniższych zagadnień.

 

Lista zagadnień do powtórzenia:

  1. Jak napisać poprawnie charakterystykę

  2. Elementy świata przedstawionego (wymienić te elementy)

  3. Jak zbudowana jest rozprawka?

  4. O czym należy pamiętać przy komponowaniu tekstu?  (trójdzielna kompozycja, podział na akapity, spójność)

  5. O czym należy pamiętać przy tworzeniu planu wydarzeń?

  6. Jak napisać recenzję?

  7. Cechy gatunkowe listu (jak jest zbudowany)

Historia

 Zapoznaj się z materiałem w podręczniku zawartym w podsumowaniach rozdziałów I, II, III, IV, V, VI; przygotuj się do samokształceniowego testu z pomocą podręcznika, który zostanie przesłany 30.05.2020

25 KWIECIEŃ

Historia

  1. Początek III RP, Polska w latach 90 XX wieku

Przeczytaj tekst ze stron 226-229 i 248-252 oraz wykonaj 3 wybrane przez siebie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń s.98-99 i 3 ze stron 110-111

  1. Droga ku wspólnej Europie, Polska w NATO i UE

            Przeczytaj tekst ze stron 143-147 oraz 253-256, wykonaj 3 wybrane ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń s. 60-61 oraz 3 ze stron 112-113

j. polski

1.      Jak na jakość życia wpływa optymizm? Paweł Beręsewicz „Pech”

Przeczytaj kolejne opowiadanie ze zbioru „Gorzka czekolada” („Pech” Pawła Beręsewicza), a następnie spróbuj odpowiedzieć na kilka pytań:

a)      Jak wyglądała wyprawa chłopców w relacji Jacka, a jak w relacji Marcina?

b)     Jak relacjonowali te same wydarzenia?

c)      Jaką postawę reprezentuje Jacek, a jaką Marcin?  

d)     Która postawa, twoim zdaniem jest lepsza, z którą łatwiej żyć?

e)     Która postawa sprzyja poczuciu szczęścia?

f)       Czym jest pech?

g)      Czym jest szczęście?

Pamiętaj:

Nie obiektywne okoliczności, ale sposób myślenia o nich czyni nas szczęśliwymi lub nieszczęśliwymi. Ćwiczmy zatem umiejętność skupiania się na pozytywnych stronach życia. Wprowadźmy do naszego życia zasadę: SKUP SIĘ NA PLUSACH.

Możesz spróbować przeprowadzić w domu mały eksperyment: Napełnij szklankę do połowy wodą i poproś, by każdy opisał, co widzi. Część osób pewnie powie, że szklanka jest do połowy pełna, część, że do połowy pusta. Dzieje się tak, dlatego że część osób koncentruje się na rzeczach przykrych, dostrzega wokół siebie braki (połowa szklanki jest pusta!), myśli o możliwych przykrościach i nieszczęściach i takim wydarzeniom oraz zjawiskom przypisuje cechę powszechności i stałości (używając często słów: „Nigdy nic mi się nie udaje”, „Mam zawsze pecha”). Są także osoby, które skupiają się na pozytywnych aspektach wydarzeń i zjawisk, zaś w negatywnych starają się dostrzec ich przejściowy charakter (na przykład: „Ale pochmurny dzień. Może jednak po południu się przejaśni i pójdę na spacer. A jeśli nie, poczytam książkę.”).

Zastanów się, jak czują się w życiu optymiści, a jak pesymiści? Z którymi przyjemniej jest przebywać?

Na koniec wypisz z opowiadania po 5 przykładów czasowników, rzeczowników i przymiotników.

Powodzenia!

28 MARZEC

J. polski

Temat: Czym jest przyzwoitość? Katarzyna Ryrych  „Rajski ptak” 

Przeczytaj opowiadanie „Rajski ptak” ze zbioru „Gorzka czekolada”, a następnie poszukaj w Internecie synonimów słowa przyzwoitość. Zapoznaj się również z definicją, która jest zamieszczona przed tekstem opowiadania „Rajski ptak”. Następnie spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania: 

• Jakie zachowania taty narratora z opowiadania „Rajski ptak” można nazwać nieprzyzwoitymi i dlaczego?  

• Jakie wartości łamał, kiedy postępował w sposób, który określiliśmy jako „nieprzyzwoity”, krzywdzący innych?  

• Jak zachował się główny bohater, gdy stłukł okulary koleżance? Czy można to nazwać zachowaniem przyzwoitym? 

• Dlaczego Szara Mysza powiedziała, że nie wierzy dorosłym? 

 • Jak można nazwać postępowanie babci Szarej Myszy — sprzedała mieszkanie, by spłacić kredyt, który zaciągnął jej syn?  

• Jak zachował się Rafał po wypadku taty? 

 • Dlaczego lekarz powiedział, że ojciec powinien być z niego dumny? 

• Co znaczą słowa dziadka: „Jeśli nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przyzwoicie”?  

• Jak można poradzić sobie z nieprzyzwoitym zachowaniem innych, dlaczego warto nauczyć się wybaczać?  

 

Historia

2. Stan wojenny i schyłek PRL 

a. Obejrzyj film https://13grudnia81.pl/ftp/13grudnia81/Filmy/fotokast13grudnia.mp4 

 źródło: https://13grudnia81.pl/sw 

b. zapoznaj się z tekstem w podręczniku  strony 212-215 oraz 2017 

c. oglądnij przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce https://www.youtube.com/watch?v=RayToE35mDM 

 pełne przemówienie https://www.youtube.com/watch?v=4yUKFzYEFSg 

d. Wykonaj ćwiczenia s.92 ćw. 1, 3 

 

21 MARZEC

J.polski

 

Temat: Czy wolność powinna mieć ograniczenia? Katarzyna Terechowicz, Wojciech Cesarz „Burza” 

Przeczytaj na głos wymienione w temacie opowiadanie ze zbioru „Gorzka czekolada” i wykonaj następujące polecenia: 

• Określ elementy świata przedstawionego (czas i miejsce akcji (jeśli będzie to możliwe w oparciu o informacje z tekstu), bohaterowie, układ zdarzeń);

 • Spróbuj scharakteryzować Piotrka – bohatera opowiadania. Wypisując jakąś cechę, uzasadnij ją konkretnym przykładem lub cytatem z tekstu;  

 

Zastanów się nad znaczeniem słowa wolność. Czy zgadzasz się z poniższymi definicjami? 

Wolność jest prawem decydowania zgodnie z własną wolą. Właściwie rozumiana ― ma jednak swoje ograniczenia.  

Żyjąc w społeczeństwie i na wspólnej planecie nie mamy prawa do robienia wszystkiego, na co tylko przyjdzie nam ochota. Nie można realizować własnej wolności kosztem innych - nie wolno nam ich krzywdzić ani łamać ich prawa do wolności, musimy uwzględniać także ich dobro, preferencje i interesy.  

Fundamentem wolności jest szacunek ― wobec innych i wobec siebie, a jej niezbędnym elementem - odpowiedzialność.   

 

Historia

1. Powstanie „Solidarności” 

a. Obejrzyj teledysk do piosenki Kazika „Ballada o Janku Wiśniewskim”  https://www.youtube.com/watch?v=uw9VRnfl9no 

zapoznaj się z tekstem, zastanów się jakich wydarzeń dotyczy piosenka, wyszukaj w Internecie informacje na temat bohatera piosenki https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze-inniautorzy/ballada-o-janku-wisniewskim/ 

b. zapoznaj się z tekstem w podręczniku s.207-208 

c. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=PxlqFgmFoqI  Porozumienia Sierpniowe i powstanie NSZZ "Solidarność" 

d. wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń strona 90 ćw.1, 3, 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no