Zajęcia z dnia 01.10.2016

Język polski

Tematy:

Szkoła inna niż wszystkie. Czy to możliwe?

Opis postaci to nic trudnego.

Pisownia wyrazów z rz i ż.

Cele lekcji:

Poznanie terminów:

autor, narrator, bohater, znaczenie dosłowne i przenośne wyrazów, opis postaci,opis postaci, cechy charakteru – wady i zalety, wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu, zasady pisowni wyrazów z rz i ż.

Uczeń:

- rozwija sprawność uważnego słuchania, czytania głośnego i cichego oraz umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych i przenośnych 

- identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, narratora)

- rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

- operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: szkoła i nauka)

- wie, kim był Jan Brzechwa 

- samodzielnie, zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi, redaguje poprawny i wyczerpujący opis postaci, unikając powtarzania wyrazów

- rozumie, czym są wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym

- poznaje i utrwala zasady pisowni rz i ż, swą wiedzę wykorzystuje w praktyce

Praca domowa

Ćwiczenia z rozdziału Pisownia rz i ż w zeszycie ćwiczeń s. 28-33.

Ćwiczenie 3,4 s. 54 w podręczniku

Na podstawie fragmentu filmu i książki opisz postać pana Kleksa

Pracę domową dzieci odrabiają na 05.listopada.


Historia

1.      Rodzina w życiu człowieka. Prawa i obowiązki w Rodzinie.

2.      SZKOŁA  jako społeczność. Prawa i obowiązki ucznia.

Zadanie domowe

Które prawa ucznia są, według Ciebie najważniejsze? Uzasadnij swój wybór.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no