zajęcia z dnia 03.02.2018

Temat: Świat wokół nas
1. Z kalendarza przyrodnika - odczytanie i analiza obserwacji prowadzonych w zimowym
kalendarzu pogody. Używanie nazw elementów pogody, przeliczanie w zakresie 7,
stosowanie wyrażeń więcej, mniej, najwięcej, najmniej, tyle samo.
2. Wysłuchanie zapisów obserwacji pogody z pamiętnika czytanego przez nauczyciela. Cechy
zimy. Temperatury powyżej i poniżej zera. Tropiciele wiedzy - co wiemy o deszczu, o
wyglądzie płatków śniegu?
3. Wysłuchanie wierszy o tematyce zimowej - „Bałwanek”, „Bałwan ze śniegu”, „Przyszła Krysia
do bałwana”, „Gile”. Opis wyglądu bałwana. Stosowanie wyrażeń: duża, mniejsza,
najmniejsza.
4. Mali artyści - wykonanie pracy plastycznej techniką kolażu „Bałwan i gile”. Faktura materiału.
Estetyka prac. Zachowanie zwierząt. Zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
5. Przepisywanie tekstu pisanego na kartach od nauczyciela - ćwiczenia utrwalające.
6. Słuchanie opowiadania „Lodowa pułapka”. Rozwiązywanie zagadek dotyczących części
garderoby i nazw zaczynających się głoską l. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z
głoską l. Ćwiczenia grafomotoryczne. Wprowadzenie i nauka pisania liter l, L na podstawie
wyrazów lalka, Lena. Ciche czytanie zdań ze zrozumieniem.
7. Przygotowania do Święta Szkoły. Improwizacja ruchowa do szanty „O przygotowaniach
statku”, śpiewanie refrenu. Recytacja wierszy związanych z morzem. Wystawa prac
plastycznych - „Marynarz na morzu”.
8. Wprowadzenie litery ł, Ł. Nauka pisania liter, sylab, wyrazów i zdania.
9. Ćwiczenia w odtwarzaniu usłyszanego rytmu klaskaniem, tupaniem. Prezentowanie własnych
propozycji.
10. Tworzenie i zapisywanie wyrazów z sylab. Porównywanie zmian w wyrazach dom - dym, kot -
koty, dym - dymy. Analiza słuchowo-wzrokowa wyrazów z samogłoską y. Wprowadzenie i
nauka pisania litery y, Y.

Praca domowa
Utrwalać recytację z intonacją wierszy.
Uzupełnić litery w zeszycie i ćwiczenia s. 18 - 33, ćw. 3 s. 28 ustnie.
Dla chętnych ćw. 3 s.20, ćw.5 s. 27, ćw. 17 s.82
Doskonalić czytanie w ćwiczeniach s. 89 -90, 93-95.
Utrwalać dni tygodnia, nazwy pór roku i miesięcy, refren do szanty.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no