zajęcia z dnia 03.02.2018

Wysłuchanie fragmentu wiersza J.Brzechwy Szelmostwa lisa Witalisa.Wskazanie głównego bohatera utworu i ocena jego postępowania. Zorganizowanie sądu nad głównym bohatera.Pisanie planu wydarzeń przedstawionych w wierszu z wykorzystaniem zgromadzonych wyrazów.Wyszukiwanie rymujących się wyrazów.Dobieranie przymiotników określających bohaterów wiersza.Wskazanie wad i zalet postaci.Wysłuchanie tekstu W.Widłaka Świat.Uzupełnianie stopniowanie przymiotników.

Praca domowa
Karty ćwiczeń strona 40 i 41-ćwiczenie 1,2,3,4
strona 42 ,43 -ćwiczenie 1,2,3,4
Proszę nauczyć się czytać Tropimy ortografię-podręcznik strona 54,55

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no