zajęcia z dnia 03.02.2018

Historia
1. Skutki odkryć geograficznych. 
2. Poprawa testu. 
Zadanie domowe:
Wyszukaj i wypisz jakie wynalazki zaprojektował Leonardo da Vinci. Wybierz jeden i opisz. 
Przeczytaj rozdział, Odrodzenie nauki (podręcznik).
Wyjaśnij pisemnie pojęcie humanizm. 
Uczniowie mogą poprawić test na następnych zajęciach.  

J. polski

Tematy
"Szybko", "nad" i "ale"- znam te słowa doskonale. Nieodmienne części mowy.
Spryt Odyseusza. Jan Parandowski " Przekleństwo  Polifema".

Poznaliśmy nieodmiennie części mowy. (Podręcznik s. 183-185) ćwiczenia z podręcznika o przysłówku, przyimku i spójniku  zostały zrobione na lekcji.
Przeczytaliśmy i omówiliśmy tekst J. Parandowskiego ze s. 188-193. (Ćwiczenia 1-5 pod tekstem)

Praca domowa
Ćwiczenia 1-7 s. 72-74

Drodzy Rodzice
Na zajęciach marcowych sprawdzam dzienniczki czytelnicze waszych dzieci. Proszę dopilnować i uzupełniać systematycznie.
17.02. Nadanie szkole imienia Marynarki Wojennej RP.
Plan imprezy i szczegółowe informacje prześle w mailu.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no