zajęcia z dnia 03.11.2018

Tropiciele wiedzy – Z czego buduje się domy? Wypowiedzi uczniów na temat domów i ich mieszkańców na podstawie własnych obserwacji i ilustracji w podręczniku. Opowiadanie o swoim wymarzonym domu.  Ćwiczenia w czytaniu. Nauka pisania liter d, D na podstawie wyrazów dom, Darek. Analiza słuchowa wyrazów z głoską d. Doskonalenie techniki pisania poznanych liter.
Wypowiedzi uczniów na temat sytuacji domowych na podstawie ilustracji i tekstu w podręczniku. Ćwiczenia w czytaniu. Słuchanie treści wier­sza Aleksandra Fredry Paweł i Gaweł. Próba sformułowania odpowiedzi na pyta­nie: „Jakim jesteś sąsiadem?”. Ulica Ciekawych Wyrazów – konflikt. Ćwiczenie w kształtnym pisaniu. Układanie wyrazów z rozsypanki literowej. Zapisywanie utworzonych wyrazów w liniaturze.

Praca domowa
Karty ćwiczeń strona 64 ćwiczenie 1,2 strona 65 ćwiczenie 3,4,5
Ćwiczymy piosenkę-Jesteśmy Polką i Polakiem

Kolejne spotkanie odbędzie się 10-11 listopada (sobota ,niedziela) w St.Paul  skole.  Proszę zapoznać się z PROGRAMEM OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI -
wszystko jest na stronie  szkoły. Podczas zajęć sportowych, które odbędą się na sali gimnastycznej  obowiązuje zmiana obuwia na sportowe.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no