zajęcia z dnia 04.05.2019

Rozmowa na temat Mikołaja Kopernika i jego odkrycia na podstawie tekstu oraz zgromadzonych materiałów. Ćwiczenia grafomotoryczne. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Zapisanie poprawionych wyrazów. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat tekstu i ilustracji w podręczniku. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z ź.  Nauka pisania liter ź, Ź na podstawie wyrazu źrebak.  Nauka pisania zi, Zi na podstawie wyrazów ziarno, Kazio. Analiza słuchowa wyrazów z ć, ci. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania liter ć, Ć na podstawie wyrazu ćma. Nauka pisania  ci ,Ci  na podstawie wyrazów ciasto ,ciocia.

Praca domowa
Proszę napisać wyrazy w zeszycie. Karty ćwiczeń  strona 43 ćwiczenie 4,5,6 ćwiczenie 3,4 strona 45.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no