zajęcia z dnia 04.05.2019

Zapoznanie się ze słowami i wysłuchanie piosenki Wyciągnij dłoń.
Rozmowa o niesieniu pomocy na podstawie tekstu Ewy Chotomskiej i doświadczeń uczniów.
Układanie zdań z wyrazami z ch niewymiennym.
Wyszukiwanie wyrazów o podobnym znaczeniu.
Czytanie ze zrozumieniem podanych informacji.
Rozmowa na temat, jak dawniej wyglądało życie Eskimosów zamieszkujących Grenlandię na podstawie wysłuchanego fragmentu książki Czesława Centkiewicza Anaruk, chłopiec z Grenlandii, ilustracji, oraz jak wygląda ono dziś
Wypowiedzi U. na temat zwierząt żyjących na Grenlandii na podstawie informacji wyszukanych w różnych źródłach wiedzy.
Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.
Rozmowa na temat wiersza Natalii Usenko Tropiciele.
Rozpoznawanie śladów zwierząt.
Ulica Ciekawych Wyrazów – tropy.
Uzupełnianie zdań wyrazami.
Wpisywanie do tabeli czasowników w odpowiedniej formie.
Uzupełnianie wyrazów zmiękczeniami ś, si.
Wspólne ustalanie odpowiedzi na pytanie postawione w tytule tekstu Po co jest rodzina? z cyklu „Listy od Hani i Henia”.
Tropimy gramatykę – odmiana czasowników przez czasy.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no