zajęcia z dnia 04.11.2017

Temat: Listopadowa zaduma.
1. Próba inscenizacji na ślubowanie – taniec, śpiew, recytacja wierszy ze zwróceniem uwagi na intonację, wyrazistość, rytm.
2. Pamięć o bliskich, którzy odeszli. Rozmowa na temat Święta Zmarłych. Tradycje, zwyczaje związane ze świętem – zapalanie zniczy, stawianie kwiatów. Zachowanie na cmentarzu.
3. Co to jest Polska? – recytacja wierszy o Polsce, m.in. „Katechizm polskiego dziecka” – Władysława Bełzy. Symbole narodowe – godło, flaga, hymn. Barwy ojczyste na fladze, w godle. Wyklejanie konturów mapy Polski bibułą.
4. Opisywanie najbliższych krajobrazów – park, las. Drzewa liściaste i iglaste – pokaz na ilustracjach. Słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela pt. „Jesień”. Rozpoznawanie nazw drzew po wyglądzie liści. Porównywanie wielkości i wyglądu liści np. kasztanowca, klonu, jarzębiny. Dary lasu. Rozwiązywanie zagadek.
5. Ćwiczenia grafomotoryczne rysowanie po śladzie, wypełnianie konturów kolorem.
6. Zabawa ruchowa „Wiewiórki do dziupli”.
7.  Wypowiedzi uczniów na temat świętowania urodzin i imienin na podstawie własnych doświadczeń, ilustracji  w podręczniku i wysłuchanego tekstu „Miłość, radość, smutek, lęk” M. Strzałkowskiej. Poszerzanie zakresu słownictwa o nowe wyrazy: solenizant, jubilat.
8. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską t. Dzielenie nazw przedmiotów na sylaby i głoski, liczenie sylab, głosek w sylabach.
9. Wprowadzenie liter t, T. Układanie modeli wyrazów. Stosowanie pojęć samogłoska, spółgłoska. Nauka pisania
i czytania liter, sylab i wyrazów.
10. Wprowadzenie pojęcia zdania, liczenie wyrazów w zdaniu, rozpoczynanie zdania wielką literą i kończenie kropką. Liczenie w tekście ilości zdań. Wysłuchanie fragmentu wiersza „Wielka litera” R. Pisarskiego.
Ja, wielka litera kłaniam ci się nisko,
napisz mnie, gdy piszesz imię i nazwisko.
Napisz mnie w tytule, po kropce mnie napisz...
bo, gdy nie napiszesz, powiem, że się gapisz.

Praca domowa
Czytać  teksty podstawowe (czarno-zielony druk) P. s. 36, 37, 38, 40, teksty niebieskie-rozszerzające dla chętnych dzieci.
Kto nie skończył - dokończyć ćw. 1 s. 36 i 4 s. 37.
Wykonać ćw. 1, 2, 3 s.38, ćw. 5 s. 39
Na 11 listopada pamiętać o przyniesieniu kleju, kredek Bambino.
Na ślubowanie -ubieramy się w stroje galowe: biała bluzka, ciemne spodnie, spódnice.
Dziękuję Rodzicom za zaangażowanie w przygotowaniach do ŚLUBOWANIA. Zapraszam wszystkich do pomocy i na uroczystość. 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no