zajęcia z dnia 04.11.2017

Język polski

Tematy
Miejsce, gzie rządzi wyobraźnia.
Na scenie i za kulisami.
Kulturalny widz w teatrze.

Poznajemy kulisy teatralne i zawody teatralne. Wyodrębniamy elementy składające się na widowisko teatralne. Wiemy, jak zachować się w teatrze.

Praca domowa
Ćwiczenia 2,3,4,5 s. 92 w podręczniku

 

Historia

Tematy historia:

1. Epoke rycerzy.

Zadanie domowe:

Zeszyt ćwiczeń, str. 25-26. 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no