zajęcia z dnia 04.11.2017

1. Próba przed pasowaniem na ucznia.
2. Wspólne wykonywanie ćwiczeń aktorskich kształtujących dykcję.
3. ćwiczenia grrafomotoryczne.
4. Odczytywanie i kontynuowanie sekwencji rytmicznych.
5.Rozmowa na temat właściwego  pakowania przyborów na podstawie ilustracji w podręczniku i własnych doświadczeń.
6.Omówienie wierszy i ilustracji w podręczniku.
7. Twórcze opowiadanie bajek.
8. Analiza wzrokowa wyrazów z głoską e.
9. Nauka pisania liter e, E na podstawie wyrazów ekran, Ela.
10. Przeliczanie zbiorów w zakresie liczb od 1 do 3.

ZADANIE DOMOWE

Powtórzenie piosenek i wierszy.
Ćwiczenia psania literek w liniaturze- zeszyty przekazane przez nauczyciela  - pierwsza strona cała.
KARTY ĆWICZEŃ str 66 oraz 67.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no