zajęcia z dnia 05.05.2018

Temat: Polska w bieli i czerwieni
1. Wysłuchanie tekstu dotyczącego źródeł państwa polskiego i historii godła – „Legenda o Lechu,
Czechu i Rusie” J. Bednarek. Rozmowa na temat symboli narodowych: godło i flaga Polski, hymn.
2. Rozmowa na temat tradycji majowych świąt na podstawie tekstu Grzegorza Kasdepkego
„Maraton” czytanego przez N. i ilustracji w podręczniku (część 5). Układanie wyrazów z liter.
Dostrzeganie brakujących szczegółów w godle Polski.
3. Słuchanie czytanego przez N. opowiadania „Majowe święta” z cyklu „Listy od Hani i Henia”
(część 5). Poszerzanie słownictwa czynnego U. o wyrazy związane z tematem: Polska. Wskazywanie
na mapie i podawanie nazw rzek oraz miast Polski. Zaznaczanie gór, nizin, morza wg podanego
wzoru. Opowiadanie o podróżach i miejscach w Polsce, do których jeżdżą uczniowie. Rodzaje
środków lokomocji.
4. Spotkanie z lekturą „Pilot i ja” A. Bahdaja. Metryczka książki – tytuł, autor, ilustrator. Główni
bohaterowie, czas i miejsce akcji. Próba odpowiedzi z uzasadnieniem na pytanie „Czy warto mieć
marzenia?”. Uzupełnianie zdań podanymi wyrazami. Pisownia imion wielką literą. Rozwiązywanie
rebusów i zapisywanie wyrazów.
5. Pisanie po śladzie wyrazów i zdań. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.
6. Warszawa – stolicą Polski. Słuchanie ze zrozumieniem „Legendy o Warsie i Sawie” Wandy
Chotomskiej. Kolorowanie Syrenki. Zabytki Warszawy.
7. Kraków - wysłuchanie opowiadanej przez n-la legendy o smoku wawelskim z pokazem ilustracji do
legendy.
8. Słuchanie piosenki „Nasze polskie ABC”, powtarzanie refrenu.
9. Wprowadzenie liter f, F, w,W, ń, Ń. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu liter, sylab i wyrazów ze
zwróceniem uwagi na kształt i łączenie liter.
10. Przygotowania do Dnia Matki. Nauka piosenki dla mamy. Praca plastyczna - wykonanie
niespodzianki dla mamy.
Praca domowa
Czytać s. 81
Dokończyć pisanie liter w zeszycie.
Uzupełnić brakujące ćw. w cz. 3 na s. 16 – 20, 22 – 24, 38 – 40. Utrwalić słowa piosenki wklejone do
zeszytu „Choć mam rączki małe”.
Do obejrzenia polecam krótkie filmiki ze stron
https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRMTemat: Polska w bieli i czerwieni

1. Wysłuchanie tekstu dotyczącego źródeł państwa polskiego i historii godła – „Legenda o Lechu,
Czechu i Rusie” J. Bednarek. Rozmowa na temat symboli narodowych: godło i flaga Polski, hymn.
2. Rozmowa na temat tradycji majowych świąt na podstawie tekstu Grzegorza Kasdepkego
„Maraton” czytanego przez N. i ilustracji w podręczniku (część 5). Układanie wyrazów z liter.
Dostrzeganie brakujących szczegółów w godle Polski.
3. Słuchanie czytanego przez N. opowiadania „Majowe święta” z cyklu „Listy od Hani i Henia”
(część 5). Poszerzanie słownictwa czynnego U. o wyrazy związane z tematem: Polska. Wskazywanie
na mapie i podawanie nazw rzek oraz miast Polski. Zaznaczanie gór, nizin, morza wg podanego
wzoru. Opowiadanie o podróżach i miejscach w Polsce, do których jeżdżą uczniowie. Rodzaje
środków lokomocji.
4. Spotkanie z lekturą „Pilot i ja” A. Bahdaja. Metryczka książki – tytuł, autor, ilustrator. Główni
bohaterowie, czas i miejsce akcji. Próba odpowiedzi z uzasadnieniem na pytanie „Czy warto mieć
marzenia?”. Uzupełnianie zdań podanymi wyrazami. Pisownia imion wielką literą. Rozwiązywanie
rebusów i zapisywanie wyrazów.
5. Pisanie po śladzie wyrazów i zdań. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.
6. Warszawa – stolicą Polski. Słuchanie ze zrozumieniem „Legendy o Warsie i Sawie” Wandy
Chotomskiej. Kolorowanie Syrenki. Zabytki Warszawy.
7. Kraków - wysłuchanie opowiadanej przez n-la legendy o smoku wawelskim z pokazem ilustracji do
legendy.
8. Słuchanie piosenki „Nasze polskie ABC”, powtarzanie refrenu.
9. Wprowadzenie liter f, F, w,W, ń, Ń. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu liter, sylab i wyrazów ze
zwróceniem uwagi na kształt i łączenie liter.
10. Przygotowania do Dnia Matki. Nauka piosenki dla mamy. Praca plastyczna - wykonanie
niespodzianki dla mamy.

Praca domowa
Czytać s. 81
Dokończyć pisanie liter w zeszycie.
Uzupełnić brakujące ćw. w cz. 3 na s. 16 – 20, 22 – 24, 38 – 40. Utrwalić słowa piosenki wklejone do
zeszytu „Choć mam rączki małe”.
Do obejrzenia polecam krótkie filmiki ze stron
https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no