zajęcia z dnia 05.05.2018

1. Podróże małe i duże
-lektura "O psie, który jeździł koleją". Zapoznanie się z lekturą, głównym bohaterem, analiza tekstu, historia psa Lampo;
- wędrówki zwierząt na świecie;
- wędrówka ryb, zagrożenia płynące z ingerencji człowieka w środowisko naturalne;
- transport lądowy, różne typy środków transportu na wsi i w mieście wczoraj i dziś;
- głośne czytanie i analiza wiersza "Lokomotywa" J. Tuwima;

2. 3. maja - symbole narodowe

3. Unia Europejska
- geneza nazwy naszego kontynentu, kolebka kultury;
- Unia Europejska - geneza powstania, kraje członkowskie i współpracujące, cechy charakterystyczne, hymn Unii Europejskiej.

Zadanie domowe:
- przeczytaj zasady pisowni zmiękczeń, podręcznik s. 36 i 37.
- ćw. s. 15 ćw. 3 (rozwiązanie testu znajdziesz w zeszycie), s.16 ćw. 7, 8, s.19 ćw. 4, s.23 cała, s. 25 ćw. 4, 5.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no