zajęcia z dnia 05.05.2018

Historia

Temat
Czym jest niepodległość?
Patriotyzm i patriota. Czy jestem patriotą? 

Analiza wiersza "Niepodległość". 
Dyskusja o tym, czym jest niepodległość, patriotyzm. Kogo możemy nazwać patriotą. Czy my jesteśmy patriotami? 
Test na czytanie ze zrozumieniem. 

Praca domowa
Napisz, czy możesz nazwać siebie patriotą i dlaczego?

J. polski
1.”Mazurek Dąbrowskiego” - pieśnią nadziei i zwycięstwa. 
Zadanie domowe:
Przeczytaj rozdział, Konstytucja 3 maja. Str. 145-149. Sporządź notatkę o Hugo Kołłątaju.  
Zeszyt ćwiczeń, str. 85-87. 

Zadanie domowe:
Przeczytaj rozdział, Konstytucja 3 maja. Str. 145-149. Sporządź notatkę o Hugo Kołłątaju.  
Zeszyt ćwiczeń, str. 85-87. 

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no