zajęcia z dnia 05.05.2018

WOP

Temat
Powstanie ZSSR. 

Państwo totalitarne i jego polityka. Józef Stalin. 
Totalitaryzm a demokracja. 

Praca domowa
Przygotować się do sprawdzianu nr 3. 
Sprawdzian znajduje się w podręczniku na końcu rozdziału III. 
26.05. będę wystawiała oceny semestralne. Proszę, aby dzieci przygotowały się do sprawdzianu i zaliczyły sprawdziany zaległe, jeżeli takie mają. Będę rownież oceniała zeszyty ćwiczeń.
J. polski

1) Ośmiopunktowy pan akcji - o tym, jak Grzesiek uczył się j. francuskiego (podr. str. 284-287; pojęcie: komizm)

2) Jeansy czy dżinsy - o pisowni wyrazów obcego pochodzenia (podr. str. 304-305)

3) Każdy z nas widzi świat nieco inaczej - Ludwik Janion Siła wyobraźni   (podr. str. 298-299)

 

Zadanie domowe

Przeczytaj jeszcze raz tekst testu "Opowieść o gazecie", odszukaj słowa, których znaczenie jest dla ciebie niejasne, spróbuj je wytłumaczyć przy pomocy dostępnych źródeł (słownik j. polskiego, słownik wyrazów bliskoznacznych lub Internet), a następnie wykonaj ćw. 1-10  (te, w których pojawiła się błędna odpowiedź lub odpowiedzi zabrakło)

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no