Zajęcia z dnia 05.11.2016

Tematy:

1. Kolory jesieni. Jak liście opadają z drzew?

2. Tropimy ortografię - u.

Zadanie domowe:

Napisz zdania z podanymi wyrazami: uczyć się, fartuszek, czuje, uważnie.

Przeczytaj tekst ze str. 96. podręcznik. Odpowiedz pisemnie na pytania pod tekstem.

karta ćwiczeń: str. 59, 76, 77,

Przynieś drugą część książek.

Edukacja plastyczno-muzyczna

Szukamy kolorów jesieni. Poznajemy i nazywamy liście drzew.  Piosenki Ewy Chotomskiej cd.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no