Zajęcia z dnia 05.11.2016

Język polski

1.  A)  Próba przygotowująca uczniów do akademii z okazji uroczystości 11 LISTOPADA – wspólnie z kl. V.

B) „Krzyżacy” -  audiobook 30 min.

2.  Przypomnienie zapisu dialogu oraz znaczenie interpunkcji w zapisie dialogu.

3. Opowiadanie z dialogiem „Każdy ma swoje zmartwienia” – Irena Landau. Rola narratora   w opowiadaniu.  

4. Tolerancja wobec osób innych… Zastępowanie przykrych określeń np. osób chorych, innych.

Zadanie domowe:

Napisz krótkie opowiadanie na dowolny temat, dokładnie zaznaczając dialogi, pamiętając o interpunkcji. 

Proszę o przypomnienie sobie wiersza „Kto Ty jesteś?” oraz 2 zwrotek Hymnu Szkoły „Jesteśmy Polką i Polakiem”.

UWAGA

·        Bardzo dziękuje Rodzicom za przygotowanie strojów dla swoich dzieci, które biorą udział w akademii z okazji Święta Niepodległości. Są śliczne. 

·        Proszę równocześnie  Rodziców dzieci  biorących udział w przedstawieniu na przyjście ok. godz. 16 do Krypty w niedzielę 13 listopada.

·        Bardzo proszę Rodziców o przyniesienie ciast, ciasteczek do Krypty w niedziele 13 listopada. 

·        Szanowni Rodzice, uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na czytanie uczniów, ponieważ VI klasa zobowiązuje do płynnego czytania. 

 

WOP
 
 
Temat:  W obronie polskości. Życie pod zaborami.
 
Cele lekcji, uczeń  

poznaje terminy: rusyfikacjacenzura, strajk szkolny, spółdzielnia

- podaje przyczyny strajku szkolnego polskich dzieci we Wrześni w 1901 r.

-  tłumaczy, na czym polegał protest Michała Drzymały

-  wymienia zasługi, jakie dla rozwoju kultury polskiej wnieśli: Jan Matejko, Stanisław Moniuszko, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Wyspiański, Helena Modrzejewska

Praca domowa
Ćwiczenia 2, 3, 6 s. 21
 
Przypominam, że na najbliższych zajęciach odbędzie się sprawdzian wiadomości.

 

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no