Zajęcia z dnia 05.11.2016

Język polski
 
Tematy:   
Kilka słów o historii książki.
Ćwiczymy pisownie wyrazów dużą literą.
 
Cele lekcji, uczeń:
 
zna historię powstania książki (materiały, na których je spisywano) 

- potrafi wskazać zalety i wady książek elektronicznych

rozumie i wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych: przeczytać od deski do deski, benedyktyńska cierpliwość
- pisze poprawnie pod względem ortograficznym, wykorzystuje wiedzę o: sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych
Praca domowa
Opisz najciekawszą, twoim zdaniem, książkę. 10 - 15 zdań.
Ćwiczenie 4 s. 95 w podręczniku.
Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń z rozdziału o pisowni wielką literą (ćwiczenia zostały zaznaczone na lekcji)
 
Przypominam o obowiązku codziennego 15- minutowego czytania na głos polskich tekstów.
Na pierwszych zajęciach styczniowych rozpoczynamy omawianie "Akademii pana Kleksa"

Historia

1,2 Symbole narodowe Polaków: 

- flaga,

- godło,

- hymn państwowy

Zadanie domowe

Naucz się na pamięć hymnu państwowego. 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no