zajęcia z dnia 06.01.2018

Temat: Witaj, Nowy Roku!
1. Wysłuchanie i rozmowa na temat piosenki „Wesoły Nowy Roczek”.
2. Wypowiedzi uczniów na temat powitania Nowego Roku na podstawie własnych doświadczeń
i wiersza Wandy Chotomskiej „Sylwester z babcią i dziadkiem”. Nazwy miesięcy, dni tygodnia, pór
roku. Co oznacza nazwa „styczeń”?
3. Karnawałowe zwyczaje - kolędowanie, bale, stroje karnawałowe. Zapoznanie ze zwyczajem
kolędowania na podst. wiersza „Z gwiazdą” Czesława Janczarskiego i ilustracji w podręczniku.
Ćwiczenia w kształtnym pisaniu poznanych liter. Idziemy na bal - z czego przygotować strój.
Nazywanie postaci z bajek. Szukanie podanych elementów na rysunku.
4. Słuchanie baśni „Kopciuszek” H. Januszewskiej czytanej przez nauczyciela. Postaci pierwszo i
drugoplanowe. Elementy fantastyczne. Podział wyrazów na sylaby.
5. Mój dom rodzinny. Prawa i obowiązki. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu „Kłopotliwe bliźniaki”.
Swobodne wypowiedzi na temat praw i obowiązków w rodzinie, praw i obowiązków dziecka.
Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej wyrazów. Ćwiczenia w czytaniu i kształtnym pisaniu.
Opowiadanie o wymarzonym domu. Czego nie miała bohaterka baśni „Kopciuszek”? Z czego buduje
się domy? Wprowadzenie liter d, D na podstawie wyrazu dom, Darek. Czytanie sylab i wyrazów.
Ćwiczenia przy tablicy i w zeszycie w pisaniu i łączeniu liter, pisanie wyrazów z literą d.
6. Domy zwierząt. Pisanie i przepisywanie liter i wyrazów, układanie wyrazów z liter.
7. Z kalendarza przyrodnika - zima, nazwy sportów zimowych, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.
Nazywanie ptaków zimujących w Polsce, rozpoznawanie ptaków na ilustracjach, czytanie nazw.
Potrzeba dokarmiania ptaków. Słuchanie piosenki „W karmniku”.
8. Wprowadzenie liter e, E. Wyszukiwanie liter w tekście, pisanie w liniaturze. Kolorowy krasnal -
podział na samogłoski i spółgłoski, wypełnianie pól kolorem niebieskim i czerwonym.
P. cz.1 s. 62-73
Praca domowa
Czytać s. 67 w Podręczniku oraz 91-92 w Kartach ćwiczeń
Uzupełnić niewykonane ćwiczenia w Kartach s. 60-69
W zeszycie napisać podane litery, zakończyć szlaczkiem.
Ćwiczenia dodatkowe K. s. 83, 84, 85,86
Na następne zajęcia proszę przynieść cz. 1 i 2 Kart ćwiczeń, Podręcznik cz. 1.
Powtarzamy nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku.Temat: Witaj, Nowy Roku!

Temat: Witaj, Nowy Roku!

1. Wysłuchanie i rozmowa na temat piosenki „Wesoły Nowy Roczek”.
2. Wypowiedzi uczniów na temat powitania Nowego Roku na podstawie własnych doświadczeń
i wiersza Wandy Chotomskiej „Sylwester z babcią i dziadkiem”. Nazwy miesięcy, dni tygodnia, pór
roku. Co oznacza nazwa „styczeń”?
3. Karnawałowe zwyczaje - kolędowanie, bale, stroje karnawałowe. Zapoznanie ze zwyczajem
kolędowania na podst. wiersza „Z gwiazdą” Czesława Janczarskiego i ilustracji w podręczniku.
Ćwiczenia w kształtnym pisaniu poznanych liter. Idziemy na bal - z czego przygotować strój.
Nazywanie postaci z bajek. Szukanie podanych elementów na rysunku.
4. Słuchanie baśni „Kopciuszek” H. Januszewskiej czytanej przez nauczyciela. Postaci pierwszo i
drugoplanowe. Elementy fantastyczne. Podział wyrazów na sylaby.
5. Mój dom rodzinny. Prawa i obowiązki. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu „Kłopotliwe bliźniaki”.
Swobodne wypowiedzi na temat praw i obowiązków w rodzinie, praw i obowiązków dziecka.
Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej wyrazów. Ćwiczenia w czytaniu i kształtnym pisaniu.
Opowiadanie o wymarzonym domu. Czego nie miała bohaterka baśni „Kopciuszek”? Z czego buduje
się domy? Wprowadzenie liter d, D na podstawie wyrazu dom, Darek. Czytanie sylab i wyrazów.
Ćwiczenia przy tablicy i w zeszycie w pisaniu i łączeniu liter, pisanie wyrazów z literą d.
6. Domy zwierząt. Pisanie i przepisywanie liter i wyrazów, układanie wyrazów z liter.
7. Z kalendarza przyrodnika - zima, nazwy sportów zimowych, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.
Nazywanie ptaków zimujących w Polsce, rozpoznawanie ptaków na ilustracjach, czytanie nazw.
Potrzeba dokarmiania ptaków. Słuchanie piosenki „W karmniku”.
8. Wprowadzenie liter e, E. Wyszukiwanie liter w tekście, pisanie w liniaturze. Kolorowy krasnal -
podział na samogłoski i spółgłoski, wypełnianie pól kolorem niebieskim i czerwonym.
P. cz.1 s. 62-73

Praca domowa
Czytać s. 67 w Podręczniku oraz 91-92 w Kartach ćwiczeń
Uzupełnić niewykonane ćwiczenia w Kartach s. 60-69
W zeszycie napisać podane litery, zakończyć szlaczkiem.
Ćwiczenia dodatkowe K. s. 83, 84, 85,86
Na następne zajęcia proszę przynieść cz. 1 i 2 Kart ćwiczeń, Podręcznik cz. 1.


 

Powtarzamy nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku.Temat: Witaj, Nowy Roku!
1. Wysłuchanie i rozmowa na temat piosenki „Wesoły Nowy Roczek”.
2. Wypowiedzi uczniów na temat powitania Nowego Roku na podstawie własnych doświadczeń
i wiersza Wandy Chotomskiej „Sylwester z babcią i dziadkiem”. Nazwy miesięcy, dni tygodnia, pór
roku. Co oznacza nazwa „styczeń”?
3. Karnawałowe zwyczaje - kolędowanie, bale, stroje karnawałowe. Zapoznanie ze zwyczajem
kolędowania na podst. wiersza „Z gwiazdą” Czesława Janczarskiego i ilustracji w podręczniku.
Ćwiczenia w kształtnym pisaniu poznanych liter. Idziemy na bal - z czego przygotować strój.
Nazywanie postaci z bajek. Szukanie podanych elementów na rysunku.
4. Słuchanie baśni „Kopciuszek” H. Januszewskiej czytanej przez nauczyciela. Postaci pierwszo i
drugoplanowe. Elementy fantastyczne. Podział wyrazów na sylaby.
5. Mój dom rodzinny. Prawa i obowiązki. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu „Kłopotliwe bliźniaki”.
Swobodne wypowiedzi na temat praw i obowiązków w rodzinie, praw i obowiązków dziecka.
Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej wyrazów. Ćwiczenia w czytaniu i kształtnym pisaniu.
Opowiadanie o wymarzonym domu. Czego nie miała bohaterka baśni „Kopciuszek”? Z czego buduje
się domy? Wprowadzenie liter d, D na podstawie wyrazu dom, Darek. Czytanie sylab i wyrazów.
Ćwiczenia przy tablicy i w zeszycie w pisaniu i łączeniu liter, pisanie wyrazów z literą d.
6. Domy zwierząt. Pisanie i przepisywanie liter i wyrazów, układanie wyrazów z liter.
7. Z kalendarza przyrodnika - zima, nazwy sportów zimowych, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.
Nazywanie ptaków zimujących w Polsce, rozpoznawanie ptaków na ilustracjach, czytanie nazw.
Potrzeba dokarmiania ptaków. Słuchanie piosenki „W karmniku”.
8. Wprowadzenie liter e, E. Wyszukiwanie liter w tekście, pisanie w liniaturze. Kolorowy krasnal -
podział na samogłoski i spółgłoski, wypełnianie pól kolorem niebieskim i czerwonym.
P. cz.1 s. 62-73
Praca domowa
Czytać s. 67 w Podręczniku oraz 91-92 w Kartach ćwiczeń
Uzupełnić niewykonane ćwiczenia w Kartach s. 60-69
W zeszycie napisać podane litery, zakończyć szlaczkiem.
Ćwiczenia dodatkowe K. s. 83, 84, 85,86
Na następne zajęcia proszę przynieść cz. 1 i 2 Kart ćwiczeń, Podręcznik cz. 1.
Powtarzamy nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no