zajęcia z dnia 06.01.2018

Język polski
1. 30 min . ,, Mały Książę `` końcówka , audiobook  - analiza utworu : rodzaj i gatunek literacki , czas i miejsce akcji , problematyka zawarta w utworze , motywy ....  ,, Dla całego świata możesz być nikim , dla kogoś możesz być całym światem ...`` 
Tę przepiękny cytat dedykuję moim Uczniom i Rodzicom ...
 
2. Dwie ostatnie epoki literackie - XX międzywojenne i Współczesność oraz ich główni przedstawiciele .
3.Własne opowiadanie  -wstęp do napisania naszej wspólnej książki , wzajemne oceny swoich prac ....rozmowy na temat jak można rozwijać wątki ....
4.Porady - jak napisać własną książkę ?   
Trudne wyrazy :
-alegoria 
-plagiat 
-hołdowanie 
-zwodniczość
-demaskuje 
-pycha 
Zadanie domowe :
Jestem bardzo zadowolona z prowadzenia zeszytów przedmiotowych , dziękuję ...
 
1. Wypisz trzy cytaty z ,, Małego Księcia ``  wybrane przez siebie i uzasadnij , dlaczego wybrałeś -aś akurat te ....Proszę rozwinąć uzasadnienie , przypominam to klasy gimnazjalne .....
2.Napisz podanie ( wg schematu -ksero ) np. o przyjęcie do szkoły językowej  ....wybór własny 
3. Proszę powtarzać materiał,   dotychczas poznany  , wkrótce będzie sprawdzian wiadomości ( wiadomości z literatury , gramatyki -( odmienne  i nieodmienne części mowy , odmiana przez przypadki , bez znajomości tych zagadnień nie może być mowy o dobrej cenzurze ... )  i ortografii oraz znaczenie trudnych wyrazów ) , powiadomię Was , bez obaw ...
 
Szanowni Rodzice , proszę rozmawiać z dziećmi na tematy poruszane w szkole , utrwalać  wiedzę , objaśniać  trudne wyrazy ....
 
 Proszę Rodziców o podpis w zeszycie z  potwierdzeniem  przeczytanej książki  przez ucznia ...Każdy uczeń ma obowiązek czytania 15 - 20 min. każdego dnia ....Uczniowie , którzy przeczytali już jedną , zaczynają drugą ....życzę mile spędzonego czasu przy ciekawej książce ... 
 
Drodzy Rodzice , mamy chęci napisania wspólnie  książki ....będzie nam czasami potrzebna Państwa pomoc , liczymy na Was ...o wszystkim będę powiadamiała , z góry dziękujemy całą klasą .
 
z pozdrowieniami M.Pustkowska

Historia

Temat- Wydarzenia marcowe w Polsce w 1968

- Omówienie sytuacji politycznej w Polsce u schyłku rządów Władysława Gomółki
- Omówienie sytuacji politycznej na świecie w latach 1967 - 1968
- Pokaz filmu IPN -Polski Marzec 68

 

Zadanie
Podręcznik, strona 105 zadanie nr 2, strona nr 106 zadanie nr 4

Wybranie uczniowie Mają przygotować krótkie noty biograficzne

- Jakub Markulak  - gen. Władysław Anders
- Dawid Willman - gen. Władysław Sikorski
- Marcel Wiśniewski - gen . Stanisław Maczek

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no