zajęcia z dnia 06.01.2018

1. Wspomnienia świąteczne  opowiadane przez dzieci.
2. Co się robi w sykwestra? Rozmowa o bezpiecznym korzystaniu z fajerwerek.
3. Czytanie pozanych paradygmatów.
4. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu Kłopotliwe bliźniaki czytanego przez Nauczyciela.
5. Swobodne wypowiedzi na temat praw i obowiązków dziecka.
6. Wprowadzenie liczby 4 – nauka pisania cyfry 4.
7.Tropiciele wiedzy – Z czego buduje się domy? 
8.  Wypowiedzi U. na temat domów i ich mieszkańców na podstawie własnych obserwacji i ilustracji w podręczniku.
9. Opowiadanie o swoim wymarzonym domu.
10. Praca plastyczna  Moj wymarzony dom.
11.Nauka pisania liter d, D na podstawie wyrazów dom, Darek..
12.Analiza słuchowa wyrazów z głoską d.
13.Wprowadzenie działania dodawania, odejmowania. 
14. Powtórzenie znaków mniejszości, większości oraz równa się.
15. Odczytywanie paradygmatów da,de,do,du,dy,di.
ZADANIE DOMOWE
Ćwiczenia pisania liter przygotowanych przez nauczyciela w zeszycie.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no