zajęcia z dnia 06.01.2018

Temat zajęć: Podróż do wnętrza Ziemi.

1. Węglowa rodzinka-pochodzenie i wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, torfu. Produkty zawierające węgiel.
- praca w kopalni, rodzaje kopalń, schemat budowy kopalni, niebezpieczeństwo pracy, złoża w Polsce;
-wykorzystanie węgla kamiennego, węgiel a ekologia i czystość powietrza.

2. Śląsk- region Polski
- położenie na mapie Polski;
- Ślůnsko godka -gwara śląska;
- stroje ludowe i galowy mundur górnika -cechy charakterystyczne;
- Barbórka;
- Stare kopalnie -Muzeum Śląskie w Katowicach;
-potrawy regionalne

3. Kopalnie soli
- złoża soli w Polsce, rodzaje soli, historia pochodzenia i wydobycia soli,
- wirtualna wycieczka po kopalni soli w Wieliczce,
- wyrazy z ż wymiennym przez g,dz, h, z, ź, s.

4. Wydobycie ropy naftowej i gazu
- pochodzenie ropy i gazu, miejsca wydobycia - platformy wiertnicze i szyby naftowe, złoża.
- "Tytus geologiem" - interpretacja komiksu;
- ropa i gaz- produkty ropopochodne; wykorzystanie w przemyśle i gospodarstwach domowych;
- zasady bezpieczeństwa związane z korzystaniem z gazu;
- Ignacy Łukasiewicz - wynalazca lampy naftowej oraz pionier przemysłu naftowego w Europie.

Zadanie domowe:
Zeszyt ćwiczeń s. 44 ćw. 2, s. 49 ćw. 5, s. 53 ćw. 4, 5.
Dla chętnych: . s. 45 ćw. 3,4; s.48 ćw.2; s. 50 ćw. 2.

Na następne zajęcia przynosimy 3 część podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no