zajęcia z dnia 07.01.2017

Uzupełnianie wyrazów - wstawianie ci,ć,dż,dzi. 
Czasowniki,rzeczowniki. Nazwy miesięcy, układanie zdań z rozsypanych wyrazów.
Opisywanie krajobrazu przedstawionego na ilustracji. 

Poznajemy przygody Cudaczka- Wyśmiewaczka.
Nie z czasownikami piszemy oddzielnie. Zmiękczenia.
Praca domowa :
Proszę nauczyć się czytać Anaruk,chłopiec z Grenlandii - podręcznik część 3 str. 14

Karty ćwiczeń str. 11-13 część 3.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no