zajęcia z dnia 07.03.2020

Różne oblicza przyjaźni.

1. Przyjaźń człowieka i psa. Spotkanie z lekturą - słuchanie ze zrozumieniem fragmentu lektury

Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”.

2. Wykonanie testu ze znajomości lektury.

3. Określanie czasu, miejsca akcji i wskazywanie bohaterów lektury. Postaci pierwszo i drugoplanowe.

4. Tematyka utworu - uzupełnianie zdań wyrazami

5. Porządkowanie planu wydarzeń do fragmentu lektury.

6. Zaznaczanie na mapie Włoch miejsc pobytu psa. Nazwy mórz – wielka litera w pisowni.

7. Rozwiązanie krzyżówki i uzupełnienie zdania hasłem.

8. Opis psa. Wyszukiwanie i odczytywanie z tekstu zdań opisujących psa Lampo.

9. Zapisywanie przymiotników określających charakter psa.

10. Odczytywanie hasła z plątaninki sylabowej. Uzasadnianie zdania na podany temat.

11. Utrwalenie pisowni wyrazów z rz wymiennym.

12. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym.

13. Słuchanie piosenki „Kundel Bury”.

14. Ciche czytanie tekstu z wymianą wyrazów z ż na g. Analiza i zapisywanie par wyrazów. Karta

dodatkowa od n-la.

15.Tropimy gramatykę - stopniowanie przymiotników – ćwiczenia.

16. Przyjaźń między ludźmi. Wysłuchanie opowiadania „Przeprowadzka” z cyklu „Listy od Hani i

Henia”. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu. Udzielanie odpowiedzi na pytanie: „Co Hania i Nina

powinny zrobić, aby ich przyjaźń przetrwała?”.

17. Zasada pisowni ż po spółgłoskach l, ł, m, n, r. Zapisywanie wyrazów.

18. Miejsce, w którym mieszkam. Rodzaje krajobrazów: miejski i wiejski.

19. Czytanie ze zrozumieniem. Wybieranie informacji odnoszących się do Ucznia lub jego

miejscowości.

20. Plastyka – wielkanocne pisanki. Wykonanie kartki wielkanocnej dedykowanej kolegom i

koleżankom z zaprzyjaźnionej szkoły w Polsce. Pisanie życzeń. Wielka litera w nazwach świąt.

Praca domowa

Przynieść na następne zajęcia wydmuszki. Będziemy pisać woskiem.

W części 2 Kart ćw. 3 s. 17, w części 5. Kart wykonaj ćw. 1 s. 16, ćw. 4 s. 17, ćw. 5 i 8 s. 18 (ćwiczenia

omówione były na zajęciach). Przynieść cz. 2 Podręcznika i kart ćwiczeń.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no