zajęcia z dnia 07.03.2020

Wypowiedzi na temat tekstu Andrzeja Marka Grabowskie­go Trznadel Krzyś i ilustracji. Ustne tworzenie opowiadania twórczego. Zabawy słowne. Podpisywanie ilustracji wyrazami z rz. Układanie i pisanie wyrazów z rz po spółgłoskach. Wysłuchanie fragmentu lektury Astrid Lindgren Dzieci z Bullerbyn i rozmowa na jego temat. Uzupełnienie metryczki lektury. Stosowanie wiel­kiej litery w tytułach, nazwiskach i imionach. Wybieranie wyrazów określających bohaterów lektury. Rozmowa o bohaterach lektury. Formułowanie i zapisywanie od­powiedzi na postawione pytania. Układanie i zapisywanie wydarzeń według wła­ściwej kolejności. Czytanie ze zrozumieniem informacji Jak słyszymy? Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu Marcina Przewoźniaka Jak się rodzi plotka?. Rozmowa na temat plotki. Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu i doświadczeń uczniów. Łączenie w pary rymujących się wyra­zów. Tworzenie czasowników i rzeczowników.

Poznawanie różnych sposobów porozumiewania się – nietypowe języki. Uzupełnianie tabeli nazwami osób z zastosowaniem właściwych zwrotów na powitanie. Rozwiązywa­nie krzyżówki, układanie i zapisywanie zdania z powstałym hasłem. Tropimy gra­matykę – liczba pojedyncza i mnoga czasownika. Odkodowanie informacji i samo­dzielne kodowanie wiadomości przy użyciu alfabetu Morse’a. Doskonalenie tech­niki czytania tekstów na różnych poziomach.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 86 i 87.

Proszę nauczyć się czytać -Deszczowe Dziwaki -podręcznik strona 52.

Na następne zajęcia przynosimy część 3-podręcznik ,karty pracy.

Proszę przynieść wydmuszki.

 

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no