zajęcia z dnia 07.03.2020

 1. Wypowiedzi U. na temat produktów zawierających węgiel na podstawie wiersza Marii Terlikowskiej Węglowa rodzinka.

 2. Leksykon – wyjaśnienie znaczenia wyrazów: parafina, urobek.

 3. Ćwiczenia w głośnym czytaniu wiersza.

 4. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu Wojciecha Mikołuszki Jak wydobywa się węgiel i ilustracji.

 5. Podawanie nazw i podpisywanie przedmiotów, które zawierają węgiel, na podstawie wiersza Węglowa rodzinka.

 6. Tworzenie rodziny wyrazów: węgiel, czarny, górnik.

 7. Rozwiązanie minitestu.

 8. Czytanie fragmentu komiksu Henryka Jerzego Chmielewskiego Tytus geologiem.

 9. Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat komiksu.

 10. Leksykon – wyjaśnienie znaczenia wyrazów: geolog, strop, świder oraz wyrażenia beztlenowe warunki.

 11. Układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania.

 12. Stopniowanie przysłówków.

 13. Zamiana czasowników na rzeczowniki zakończone na -unek.

 14. Ułożenie wyrazu z rozsypanki literowejyBawimy się z Noni – wysłuchanie legendy Marii Konopnickiej Jak to ze lnem było.

 15. Rozmowa kierowana pytaniami na podstawie komiksu i wysłuchanego tekstu.

 16. Układanie wypowiedzi w formie zdań.

 17. Stopniowanie przysłówków.

 18. Trzyczęściowa budowa opowiadania.

 19. Piszemy poprawnie – pisownia wyrazów z ż po spółgłoskach: l, ł, n, r.

 20. Wysłuchanie baśni Hansa Christiana Andersena Dziewczynka z zapałkami.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no