zajęcia z dnia 08.02.2020

 Język polski :

 1. Omówienie sprawdzianów za I semestr .

 2. C.d. - Zasady pisowni wielką literą - zapis w zeszycie .

 3. W świecie baśni - podr. str.212

BAJKA i BAŚŃ  to utwory literackie, różnice między nimi .


BAJKA to krótki utwór , pisany najczęściej wierszem , zawierający rym .

Jest prześmiewczy , zawierający morał.

BAŚŃ to utwór literacki o niezwykłych i nieprawdopodobnych zdarzeniach , zawierający zwykle jakieś ważne prawdy o życiu i ludziach .

- Zaczyna się zwykle od ,, Dawno , dawno temu …``

- wydarzenia prawdopodobne przeplatają się z fantastycznymi 

- bohaterami są często osoby pokrzywdzone przez los , np. sierota 

- świat przyrody jest ożywiony ( zwierzęta i rośliny zachowują się jak ludzie )

- dobro zwycięża 

- zawiera morał


Najbardziej znani autorzy baśni to : Charles Pernault , Hans Christian Andersen oraz bracia Grimm .

Polskim klasykiem baśni jest Józef Ignacy Kraszewski .


 1. Przypomnienie pisania NOTATKI .

 2. Ćwiczenie w pisaniu notatek podczas słuchania baśni pt. : ,,Kwiat paproci `` J.I Kraszewskiego .

Omówienie treści baśni i wynikającego morału .

 1. ,, W pustyni i w puszczy ``- audiobook 30 min.


 

Zadanie domowe :

1.Napisz krótką notatkę z poznanej baśni ,, Kwiat paproci `` wg poznanych zasad pisania notatki lub burzy myśli ( dla osób ,które nie zrobiły tego podczas lekcji ).

2.Wklej i rozwiąż dział Gramatyka  ćwiczenie z pisownią wielką i małą literą , Róża -imię oraz róża - kwiat ….


 Bardzo proszę o sprawdzenie zeszytów , kilkoro uczniom kończą się kartki w zeszycie  i potrzebne są nowe zeszyty …

Proszę również  aby każdy uczeń miał w piórniku klej , nożyczki ,gumkę , natemperowany ołówek , temperówkę i kolorowe mazaki .to bardzo ułatwi nam pracę , uczniowie chodzą , czekają na pożyczony klej ,nożyczki …

POZNANE ZAGADNIENIA W I SEMESTRZE :

 • główne odmienne części mowy 

 • opis postaci , przedmiotu 

 • plan wydarzeń

 • notatka 

 • list 

 • pisownia wielką literą

 • zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące 

 • budowa wiersza 

 • pojęcie poezja 

 • ,,Katarynka `` -B.Prusa 

 • ,,Akademia pana Kleksa ``-J.Brzechwy 

 • legendy ,,O Juracie `` i ,,O warszawskim Bazyliszku ``.

 • trudne wyrazy : pasja , m.inn.,itd.,itp., synonim, antonim ….

 

Historia : 

 1. Utrwalenie wiadomości z I semestru . 

Test  wiadomości za I semestr.

 1. C.d. o Kazimierzu Wielkim .


Test wypadł bardzo dobrze ,gratuluję i dziękuję Wam !!! 

POZNANE ZAGADNIENIA Z HISTORII I SEMESTR :

 • co to jest historia 

 • Mieszko I I jego żona Dobrawa 

 • chrzest Polski 

 • Bolesław Chrobry 

 • legenda o Popielu

 • pierwsza koronacja na króla 

 • historia świętego  Wojciecha 

 • pierwsza stolica Polski  

 • przeniesienie stolicy do Krakowa 

 • król Kazimierz Wielki 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no