zajęcia z dnia 08.02.2020

Wierszem łatwiej: dobre wychowanie wierszem, obcym mówimy „NIE”. Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego - 21 lutego
1. Rozmowa z uczniami na temat znaczenia języka ojczystego w życiu.
2. Nasze charakterki - wypowiedzi uczniów na podstawie wierszy Jana Brzechwy m.in. „Leń”, „Kwoka”, „Skarżypyta”, „Kłamczucha”, „Samochwała” oraz Juliana Tuwima „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, „Zosia Samosia”. Głośne czytanie wierszy przez uczniów. Ocena głównych bohaterów. Czytanie ze zrozumieniem zdań i uzupełnianie tekstu wyrazami – analiza
pisemna wiersza „Kwoka”.
3. Wady i zalety ludzi - ćw. 8 s. 102 K. cz.1.
4. Co to znaczy dobre wychowanie – wypowiedzi U. na podstawie wysłuchanych wierszy B. Piergi z książki „Dobre wychowanie wierszem” („Tolerancja elegancja”, „Zakazane słowa”, „Tajemnicze dziękuję”, „Przepraszam”, „Święta rzecz dyskrecja”, „Listy – wątek osobisty”).
5. Sztuka dziękowania. Ocena postępowania bohatera opowiadania F. Simon „Koszmarny Karolek i prześwietne święta” – słuchowisko.
6. Dlaczego nie należy przezywać innych? Głośne czytanie opowiadania J. Krzyżanek „Tosia Malinowska i Antoni Psztyl, czyli Piegowata okularnica i Wielka Stopa”. Ocena zachowania bohaterów opowiadania. Dobieranie fragmentów tekstu do pytań. K. cz.1 s. 110-112
7. Kanon „Panie Janie” - wyjaśnienie wyrazu „kanon”, nauka piosenki.
8. Bezpieczeństwo dziecka – przestrogi na podstawie wysłuchanych wierszy B. Piergi „Nieznajomym na ulicy mówimy nie!”, „Nieznajomym za drzwiami nie otwieramy” oraz pokaz filmów edukacyjnych „Niebezpieczne sytuacje” i „Obcy”. Rozmowa o zachowaniu dzieci wobec sytuacji niebezpiecznych w szkole, na ulicy, w domu.
9. Ćwiczenia utrwalające ostatnio czytaną lekturę i poznane części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik).
10. Plastyka – malowanie nitką. Abstrakcja.
11. Sprawdzian trzecioklasisty: zapisywanie odpowiedzi do tekstu, układanie zdania z rozsypanki wyrazowej, porządkowanie wyrazów wg alfabetu, wyrazy zdrobniałe, przymiotniki o znaczeniu przeciwnym, tworzenie przymiotników od podanych rzeczowników.
12. Jaka to pora roku? – uzupełnianie zdań po cichym czytaniu opisów pór roku.
13. Zima - analiza ortograficzna tekstu (pisownia rz po spółgłoskach, ó wymienne i niewymienne, rz i ż. Pisanie zdań ze słuchu.
14. Stopniowanie przymiotników – zapis w zeszycie. Przymiotniki, których nie stopniujemy np. drewniany, metalowy.
15. Łączenie w pary rzeczowników i pasujących do nich przymiotników. Uzupełnianie tabeli przymiotnikami w odpowiednim rodzaju. K. cz.2 ćw. 1, 2 s. 10

 

Praca domowa
Popraw sprawdzian i pracę w zeszycie, uzupełnij brakujące ćwiczenia w Kartach. Wykonaj drzewo
genealogiczne swojej rodziny – wpisz imiona, wklej fotografie lub narysuj członków rodziny.
Wykonaj ćw. 2 s. 48 i ćw. 4 s. 49 w części 1 Kart.
Naucz się na pamięć wybranego wiersza J. Brzechwy lub J. Tuwima (po feriach).

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no