zajęcia z dnia 08.09.2018

Zapoznanie U. z treścią opowiadania Zadanie domowe. Wysłuchanie wiersza O z cyklu Kram z literami Wandy Chotomskiej oraz fragmen­tu wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Na ulicy. Wypowiedzi U. na temat treści wierszy. Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezd­nię. Zab. . Analiza i syn­teza głoskowa oraz sylabowa wyrazów z głoską o. Wprowadzenie pojęcia głoska. Wprowadzenie liter o, O na podstawie wyrazów okno, Ola. Pisanie po śladzie liter o,O.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 20,21,22

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no