zajęcia z dnia 08.09.2018

1. Ćwiczenia grafomotoryczne.
2.Wskazywanie wyrazów z ś, si.
3.Ćwiczenia w czytaniu
4.Nauka pisania liter ś Ś na podstawie wyrazów śruba, Staś.
5.Nauka pisania liter si, Si na podstawie wyrazów siostry, Basia.
6.Układanie i zapisywanie zdań.
7. Swobodne wypowiedzi U. na temat tekstu i ilustracji w podręczniku.
8. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z ź.
9. Doskonalenie techniki czytania tekstów na różnych poziomach.
10. Ćwiczenia grafomotoryczne.
11.Nauka pisania liter ź, Ź na podstawie wyrazu źrebak.
12. Nauka pisania zi, Zi na podstawie wyrazów ziarno, Kazio.
13. Analiza słuchowa wyrazów z ć, ci.
14. Ćwiczenia grafomotoryczne .
15. Nauka pisania liter ć, Ć na podstawie wyrazu ćma.
16. Nauka pisania ci (oznaczającego spółgłoskę miękką) na podstawie wyrazów ciasto, Maciek.
17. Wysłuchanie baśni Śpiąca królewna czytanej przez N..
18. Rozmowa na temat bohaterki baśni i jej przeżyć.
19.Opowiadanie baśni na podstawie historyjki obrazowej.
20. Twórcze tworzenie zakończenia.
21.Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z poznanymi spółgłoskami miękkimi.
22.  Wysłuchanie tekstu Strach ma wielkie oczy z cyklu „Listy od Hani i Henia.

ZADANIE DOMOWE
KARTY ĆWICZEŃ CZ.4
str.40, 41,42,43

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no