zajęcia z dnia 08.12.2018

 1. Doskonalenie techniki czytania – Gimnastyka oka i języka w rymowance ene due rike...

 2. Ćwiczenia w rozwijaniu zdań i kształtnym pisaniu.

 3. Utrwalenie form gramatycznych czasownika, liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników.

 4. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat prawidłowego odżywiania się na podstawie tekstów czytanych przez N.

 5. Próba odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięło śniadanie i dlaczego jest najważniejszym posiłkiem dnia.

 6. Wyszukanie, wskazanie i odczytanie w tekście zdania będącego odpowiedzią na postawione pytanie.

 7. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

 8. Doskonalenie umiejętności formułowania zdań w liczbie pojedynczej i mnogiej.

 9. Wskazywanie produktów mlecznych i owoców.

 10. Dopisywanie do rzeczowników przymiotników w odpowiedniej formie.

 11. Wysłuchanie czytanego przez N. fragmentu wiersza Wandy Chotomskiej Najlepiej razem.

 12. Omówienie treści utworu.

 13. Wypowiedzi U. na temat przyjaźni, zaufania i dochowywania tajemnicy na podstawie wysłuchanego tekstu Przyjaciel. Kto to taki? z cyklu „Listy od Hani i Henia”.

 14. Czytanie ze zrozumieniem tekstu Andrzeja Marka Grabowskiego Kózka Marysia/

 15. Oglądanie bajki pt. Kubuś i przyjaciele.

 16. Wigilia klasowa z warsztatami plastycznymi.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no