zajęcia z dnia 08.12.2018

J. polski

  1. Czasownik - przypomnienie i uzupełnienie wiadomości

zagadnienia: czasowniki dokonane i niedokonane; strona czynna i bierna; czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;

  1. Twórca i jego czasy - Adam Mickiewicz

  2. Poświęcić się dla ojczyzny - Adam Mickiewicz “Śmierć Pułkownika”

zagadnienia: sytuacja liryczna, bohater liryczny; powstanie listopadowe w literaturze; sylwetka Emilii Plater

zadanie domowe

ćw. 10, 12, 13 s. 20-21 w zeszycie ćwiczeń

Historia

Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich.

Sytuacja gospodarcza w zaborach, rozwój przemysłu, powstawanie i rozwój miast przemysłowych. Sytuacja robotników w XIX w.  

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no