zajęcia z dnia 08.12.2018

Historia

  1. Polacy podczas II wojny światowej - powtórzenie i utrwalenie materiału

Zadanie domowe

Napisz wypracowanie, w którym rozwiniesz temat:

Karolina - okupacja niemiecka w czasie II wojny światowej
Iga - okupacja sowiecka w czasie II wojny światowej
Filip - przebieg powstania warszawskiego

Termin oddania prac - 19 stycznia 2019

Język polski

1.2. Test sprawdzający dotychczasową wiedzę literacką .

3.4. Gramatyka - odmienne części mowy : CZASOWNIK : forma osobowa i bezosobowa . bezokolicznik ; odmiana przez : liczby , rodzaje , osoby , czasy oraz tryby .

Pełni rolę orzeczenia w zdaniu .

NIE z czasownikiem piszemy rozdzielnie .!!!

Ćwiczenia z cząstką - by , -byś - byśmy ….

Pisownia z - jak gdyby , jakby , aby , żeby , chociażby , byleby -  łącznie !!!

WYJĄTKI : cząstka - by  czasami ucieka przed czasownik , np. - wyjechałbym gdzieś ; - gdzieś bym wyjechał …

Po bezokoliczniku cząstkę - by piszemy rozdzielnie !!!

LICZEBNIK - odmienna część mowy :

dzielą się na :

  • główne ( dwa , sto …)

  • porządkowe (pierwsza , szósta …)

  • zbiorowe  ( dwoje , ośmioro ..)

Liczebnik odmienia się przez :

  • przypadki

  • liczby

  • rodzaje

NIE  z liczebnikiem piszemy rozdzielnie !!! ( nie dwa , nie pierwszy …)

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no