zajęcia z dnia 09.02.2020

Czytanie-Jesienne przebieranki. Wypowiedzi uczniów na temat sposobów przystosowania się zwierząt do zimy na podstawie ilustracji, tekstu  Zofii Staneckiej Jesienne przebieranki i własnych obserwacji. Tropimy gramatykę-wprowadzenie rodzajów rzeczownika. Tworzenie historyjki na podstawie zdań uporządkowanych chronologicznie. Znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzi. Pisanie  z pamięci .Układanie nazw zwierząt z rozsypanek literowych i zapisywanie ich w kolejności  alfabetycznej. Uzupełnianie zdań rzeczownikami w odpowiedniej formie.
 

Praca domowa
Napisz 5 zdań  z dwuznakami.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no