zajęcia z dnia 09.03.2019

Zegary – ich rodzaje, rozmowa kierowana pytaniami na podstawie fragmentu wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Zegar. Ćwiczenia w czy­taniu i pisaniu zdań. Rozpoznawanie dźwięków zegara. Zegar – miernik czasu. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wy­razów z głoską z. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania liter z, Z. Nauka pisania liter z, Z na podstawie wyrazów zegar, Zenek. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Doskonalenie techniki pisania liter z, Z. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat konstruowania robota na podstawie ilustracji i tekstu czytanego przez nauczyciela. Recykling jako wykorzystanie surowców wtórnych. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską r. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania liter r, R. Nauka pisania liter r, R na podstawie wyrazów robot, Radek.Doskonalenie czytania tekstów na różnych poziomach. Analiza wzrokowo-słuchowa wyrazów z litera­mi r, R.

Praca domowa
Proszę przynieść potrzebne materiały do wykonania robota z surowców wtórnych.
Proszę nauczyć się czytać- karty ćwiczeń strona 80 literka R. Dokończ pisanie -literka z,r -strona 75
Napisz wyrazy w zeszycie.
 


 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no