zajęcia z dnia 09.03.2019

Temat: Świat baśni i filmu
1.       Ćwiczenia utrwalające pory roku i nazwy miesięcy. Ozdabianie parasoli cechami charakterystycznymi każdej pory roku, podpisywanie nazwami.
2.       Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, przepisywanie zdań o aktualnej porze roku ze zwróceniem uwagi na trudności ortograficzne: -uje w zakończeniu czasownika, wymianę cząstki -uch na
-usz w rzeczownikach, rz po spółgłoskach, rz niewymienne, ż niewymienne, wielką literę i kropkę w zdaniu.
3.       Wyjaśnienie przysłowia „W marcu, jak w garncu”.
4.       Zabawy taneczne ze śpiewem. Słuchanie i śpiewanie piosenki „Biały walczyk”, nauka kroku walca. Nauka zabawy „Karuzela”- krok dostawny.
5.       Wypowiedzi uczniów na temat lektury J. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko” na podstawie wysłuchanej baśni i filmów animowanych. Porównanie treści baśni z różnych źródeł.
6.       Uzupełnianie metryczki lektury. Pisownia wielką literą nazwisk, imion, tytułów.
Ćw.1 s. 44 cz.1
7.       Jakie było kaczątko? Określanie i zapisywanie w zeszycie cech głównego bohatera.
Podawanie cech innych postaci z baśni.
8.       Nazywanie emocji, jakie towarzyszyły kaczątku na różnych etapach jego życia. Ćw. 2 s. 45 cz.1
9.       Czego uczy nas ta baśń? Układanie i zapisywanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Ćw. 3 s. 45 cz.1
10.   Ćwiczenia równoważne na świeżym powietrzu.
11.   Zrób to sam! Wykonanie łabędzia techniką origami. Ćw. s. 46 cz. 1
12.   Rodzajów filmów - wypowiedzi uczniów, podawanie przykładów, nazw .
13.   Dobieranie określeń pasujących do rzeczowników film, książka, kino. Odpowiedzi na pytania jaki? jaka? jakie? Ćw. 28 s. 91 cz. 3
14.   Ćwiczenia w rozwijaniu zdań. Zapisywanie zdań rozwiniętych podanymi wyrazami.
       Ćw. 12 s.108 cz.1

Praca domowa
Dokończyć ćw. 12 s. 108 w Kartach ćwiczeń cz. 1
Ćw. 26, 27, 28 s. 90, 91 w Kartach ćw. cz. 3
Uzupełnić kartę pracy od nauczyciela i przynieść na zajęcia.
Czytać teksty ćwiczeń ze stron 110, 111 w części 1. Kart (systematycznie po jednym dziennie, powtarzać)
Przynieść cz. 1 i cz. 3 Podręcz. i Kart ćwiczeń.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no