zajęcia z dnia 08.09.2018

Temat: Znowu razem

1. Zabawa ruchowa ze śpiewem.

2. Tropiciele z drugiej klasy – czym będziemy zajmowali się w drugiej klasie na podst. tekstu z

podręcznika.

3. Wypowiedzi U. na temat przyniesionych wakacyjnych skarbów. Poszerzanie czynnego słownictwa

U. o wyrazy związane z tematem wakacji. Wielka litera w nazwach miejscowości. Gdzie byliśmy -

wyszukiwanie nazw miejscowości na mapie Polski.

4. Słuchanie opowiadania „Znowu razem” z cyklu „Listy od Hani i Henia”. Wyszukiwanie podobieństw

sytuacyjnych w naszej klasie.

5. Zasady w naszej klasie – rozmowa o zasadach, czym one są i czy należy ich przestrzegać. Czytanie i

omawianie wylosowanych zdań - tworzenie klasowego kodeksu.

6. Bezpiecznie do szkoły – Rozmowa z U. na temat wysłuchanego wiersza W. Chotomskiej „Gdy

zamierzasz przejść ulicę” o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Nazwy znaków drogowych.

Układanie znaków z puzzli. Pisanie wg wzoru. Zasady przechodzenia przez jezdnię – ustalanie

kolejności. (karta w zeszycie).

7. Zabawa ruchowa „Uliczne sygnały”. Pojazdy uprzywilejowane.

8. Zabawy podwórkowe – „Berek”, „Baba Jaga patrzy” - przypomnienie i stosowanie zasad.

9. Nauka pisania miękkich spółgłosek ź i zi w sylabach i wyrazach. Ćwiczenia w przepisywaniu,

uzupełnianiu liter w wyrazach, wyrazów w zdaniu.

10. Wprowadzenie miękkich spółgłosek ć-ci na podstawie wyrazów ćma oraz ciasto, Maciek.

11. Przypomnienie piosenki „Nasze polskie ABC”

Praca domowa

Uzupełnij KARTY ĆWICZEŃ CZ. 4 s. 40, 41, 42, 43, 45

czytać ćw. 5 s. 98, s.38 ćw. 1 dla chętnych

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no