zajęcia z dnia 09.09.2017

Język polski

1) Przecinek w zdaniu pojedynczym

Zagadnienia:

W zdaniu pojedynczym oddzielamy przecinkiem:

  • części zdania odpowiadające na to samo pytanie. Przykład: Kupiłam (co?) owoce, warzywa, pieczywo;
  • części zdania połączone spójnikami: ale, lecz, jednak, zatem, więc, toteż, czyli, a - w znaczeniu przeciwstawnym;
  • przecinek w zdaniu pojedynczym występuje również po rzeczownikach występujących w wołaczu, a także w słowach wyrażających okrzyk np. hej, halo, oj;

2) Zdania i równoważniki zdań

Zagadnienia:

  • podział wypowiedzeń na zdania (obecność orzeczenia) i równoważniki zdań (brak orzeczenia). 
  • podział zdań na pojedyncze (tylko jedno orzeczenie)  i złożone (więcej niż jedno orzeczenie - czasownik)

3) Hejnał z mariackiej wieży - analiza i interpretacja

Zagadnienia: termin legenda, streszczenie, zapoznanie z melodią hejnału Mariackiego;

Zadanie domowe:

1) Dokończ wypowiedzenia, tak aby otrzymać zdania złożone. Zastosuj spójniki: i, albo, więc, lecz, dlatego

  • Wybiorę się na wycieczkę z rodzicami...
  • Mam dwie siostry...
  • Mój brat ma jutro urodziny...
  • Pada dziś deszcz...
  • Wrócimy późno do domu...

2) Zapisz przebieg wydarzeń w formie równoważników zdań do tekstu "Przerwany hejnał" - podręcznik s. 259-260.

UWAGA:

30 września krótka kartkówka sprawdzająca znajomość pisowni "nie" z różnymi częściami mowy.


WOP 
Temat
Powtarzamy, utrwalamy....
 
Powtarzamy i utrwalamy naszą wiedzę historyczną.
Systematyzacja wiedzy zdobytej w klasach wcześniejszych.
 
W domu
 
Nauczyć się do sprawdzianu.
 
Rozdziały:
Polska i Krzyżacy s. 64- 75 w podręczniku 
Ostatni Jagiellonowie s. 100- 106 w podręczniku

Drodzy Rodzice!

 
We wrześniu będziemy utrwalać i systematyzować wiedzę historyczną z lat ubiegłych.
Jest to niezbędne, aby bez problemu móc omawiać tematy zawarte w programie klasy VI.
Będziemy korzystać z podręcznika do klasy V. Proszę zatem, aby jeszcze w tym miesiącu tych podręczników nie sprzedawać ani nie wyrzucać. Kto nie ma podręcznika do klasy V, może pożyczyć go od uczniów klasy V.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no