zajęcia z dnia 09.09.2017

Wakacyjne wspomnienia. Bezpieczeństwo na drodze.

Na zajęciach
1. Rozmawialiśmy o swoich wakacjach
2. Słuchaliśmy wierszy o ruchu drogowym i rozmawialiśmy o zasadach poruszania się po drogach,
przechodzenia przez jezdnię, znakach drogowych, roli znaczków odblaskowych. Kolorowaliśmy
światła na sygnalizatorach. Rozwiązywaliśmy zagadki, nazywaliśmy strony „lewa-prawa”.
3. Utrwalaliśmy piosenkę „Jestem uczniem”.
4. Bawiliśmy się na placu zabaw i w klasie.
5. Dzieliliśmy wyrazy na sylaby oraz wyróżnialiśmy głoski na początku, na końcu i w środku wyrazów,
liczyliśmy ilość sylab i głosek.
6. Poznaliśmy i pisaliśmy litery o, O, a, A w kartach pracy od nauczyciela.

Praca domowa
Wykonaj w zeszycie rysunek ołówkiem według zapisanego wzoru oraz kartę pracy od nauczyciela z
literami a, A. Zaśpiewaj piosenkę „Jestem uczniem”.
W Kartach ćwiczeń wykonaj s. 7-8 , a dla chętnych s. 9. Proszę, aby na następnych zajęciach wszyscy
już mieli podręczniki, karty ćwiczeń, zeszyt w 3 linie, klej, nożyczki, kredki „Bambino” w tornistrze.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no