zajęcia z dnia 09.09.2017

Język polski:

1,2) c.d. epoki literackie i ich twórcy

  • Henryk Sienkiewicz - przypomnienie wiadomości o twórcy renesansu w Polsce (treny, fraszki);
  • "Balladyna" - J. Słowackiego - c.d. 30 min. audiobook
  • Renesans;
  • Barok;

3,4) Nauka o języku:

  • Rodzina wyrazów - podr. s. 84
  • O grzeczności w języku - podr. s. 87

Zadanie domowe 

1)Wyjaśnij pisemnie co oznaczają do dziś słowa H. Sienkiewicza, przedstawiciela Baroku - "Ku pokrzepieniu serc" 

2) Wyjaśnij znaczenie trudnych wyrazów:

średniowieczny, ozdoba, niesforny, gaduła, śmiać się do woli;

Wpisz w zeszycie: dział - trudne wyrazy i zapamiętaj ich znaczenie

Wiedza o Polsce:

1) O trójpodziale władzy w państwie demokratycznym. 

2) Organy władzy w Polsce.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no